Genveje


Kompetenceudvikling tæt på praksis giver lærerne øgede handlekompetencer

Når kompetenceudviklingen inddrager praksis, sker der noget med udbyttet. Det har to undervisere på frisøruddannelsen i København oplevet i forbindelse med, at de har gennemført et diplommodul i den erhvervspædagogiske diplomuddannelse.

På frisøruddannelsen på NEXT Uddannelse København er undervisere Laila Vibeke Justesen og Lene Bissenbacker Lillelund optagede af, hvordan de kan udvikle deres undervisning og blive bedre til at inddrage praksis og digitalisering i deres daglige arbejde.

I efteråret 2017 deltog de begge i et kompetenceforløb særligt tilrettelagt for NEXT Uddannelse København med fokus på praksisinddragelse, digitalisering og kommunikation. Forløbet er baseret på et diplommodul og tilrettelagt af Nationalt Center for Erhvervspædagogik i et samarbejde med UC Nord som en del af kompetenceløftet for lærere på erhvervsskoler i forbindelse med reformen.

Kobling af skole og praktik

De to undervisere havde begge et ønske om at sætte fokus på koblingen mellem skole og praktik og oplevede, at forløbet gav dem mulighed for at tænke nyt. Laila Vibeke Justesen fortæller: ”Vi fik teoretiske redskaber til at se vores praksis på en ny måde. Vores drøftelser bidrog til at skærpe vores opmærksomhed på de muligheder, der ligger i en kobling mellem skole og praktik, men også til at sætte fokus på, hvordan vi kunne bruge andre medieringsformer end det talte og skrevne ord til at skabe denne kobling”.

En ny synliggørelse af kompetencer

Helt konkret medførte uddannelsen, at de to undervisere igangsatte et projekt, som inddrog deres talenthold på frisøruddannelsen og elevernes mestre i praktikken. De to faglærere har brugt digitale kanaler til at sikre, at teorien og de praktiske opgaver, eleverne fik på skolen, blev fundament for de opgaver, de skulle løse i praktikken. Synliggørelsen af elevernes kompetencer til at løse opgaverne i praktikken blev formidlet gennem fotos og beskrivelser af de læreprocesser, eleverne var gennem i deres skoleforløb. Samme tiltag blev gjort i praktikken, hvor der blev lavet skriftlige aftaler mellem praktikstederne og eleverne, der gjorde det muligt at synliggøre arbejdet med opgaverne ved brug af de valgte digitale kanaler.

En verden af muligheder inden for organisationen

Siden Laila Vibeke Justesen og Lene Bissenbacker Lillelund gennemførte deres uddannelsesforløb sidste efterår, har de arbejdet intensivt med at implementere deres projekt på frisøruddannelsen på NEXT Uddannelse København. Lene fortæller: ”Vores projekt har givet anledning til flere interne tiltag med henblik på en øget anvendelse af de kommunikations- og medieringsmuligheder, som digitaliseringen giver. Vores deltagelse på kompetence har været med til at skærpe vores blik for, hvilke muligheder, der er i vores egen organisation.”

Fakta om kompetenceudviklingsforløbet

Nationalt Center for Erhvervspædagogik har gennem flere år samarbejdet med adskillige erhvervsskoler, bl.a. NEXT Uddannelse København, om at udvikle diplomuddannelsen i erhvervspædagogik med henblik på en øget inddragelse af praksis, digitalisering og kommunikation.

Tiltagene honorerer de fire sigtelinjer i Strategien for den digitale erhvervsuddannelse, og erfaringer viser, at undervisernes udbytte af uddannelsen giver dem øgede handlekompetencer i forhold til profession og egen praksis.