Genveje


Børn skal lege ’farlige’ lege, ikke pakkes ind i vat

Må man kravle op i børnehavens højeste træ? Må man slås med sværd, kure ned ad den stejle bakke eller snitte pinde med en skarp kniv? Ifølge to lektorer på Københavns Professionshøjskole er den ’farlige’ leg en vigtig mulighed for, at børn kan udvikle sig motorisk og personligt.

7. september 2018
Af Line Balvig-Phillips 

Risikofyldte lege er i alt for høj grad forsvundet fra børns hverdag, og der er i dag en forsigtighedskultur, som hæmmer børns motorik og initiativrigdom, mener KP-lektorer Mathilde Sederberg, og Anne Bahrenscheer, som står bag forskningsprojektet ’Risikofyldt leg i dagtilbud’. I 2017-18 undersøger forskningsprojektet 12 daginstitutioners arbejde med børns risikofyldte leg. Pædagogerne i projektet er før projektets start blevet uddannet i modulet ’Krop og Dannelse’ på den pædagogiske diplomuddannelse.

Børn skal lege 'farlige' lege

”Ved at lege mere risikofyldt bruger børnene kroppen mere alsidigt, og det forbedrer deres motorik. Som pædagog skal man passe på med at trække sine egne grænser ned over børnene, for gennem mere farlig leg bliver de samtidig mere initiativrige,” fortæller Mathilde Sederberg til Kristeligt Dagblad:

Projektet har fulgt pædagogerne i deres arbejde med at fastsætte mål, planlægge, igangsætte, dokumentere og evaluere aktiviteter med afsæt i de pædagogiske læreplaner. Gennem arbejdet med de risikofyldte lege er der både blevet arbejdet med motorik, bevægelse, mod, initiativ, selvværd, trivsel, læring og dannelse, der kan ses bredt i forhold til de pædagogiske læreplaner.

”Pas nu på! Ikke så højt op!”

Børns muligheder for at lege risikofyldte lege er gennem tiden blevet hæmmet. En af pædagogerne i projektet udtrykker det sådan her:

”Børn bliver pakket så meget ind, og vi har snakket om, da vi [pædagogerne] var små, hvor meget mere vi måtte. I dag må børnene ikke lege, når voksne ikke kan se én, eller de må ikke være udenfor alene. Man må ikke dit, og man må ikke dat. Børn bliver pakket så meget ind, det, synes vi, er ærgerligt, så i stedet prøv at pakke dem lidt ud. Og gøre børnene klar til det risikofyldte i stedet for. I stedet for kun og sige, ’nej det er farligt’, så gøre dem klar til det farlige, fordi det er dér, man udvikler sig mest.”

Den erkendelse har været en øjenåbner for pædagogerne, og det bør give genklang blandt alle, der arbejder med børn, da de risikofyldte lege kan styrke barnets udvikling motorisk, men også generelt i forhold til at møde udfordringer i livet med nysgerrighed og mod i stedet for at trække sig, mener de to lektorer.

Nogle af de pædagoger, der er blevet uddannet på KP’s diplomuddannelse, arbejder til daglig på Gadevang Asyl, som har indrettet en legeplads, der udfordrer børnene. Her har Kristeligt Dagblad været på besøg:

I efteråret 2018 skal et hold pædagogstuderende på Københavns Professionshøjskole observere dagtilbuddenes praksis ift. risikofyldt leg, mens de er i praktik, og melde deres observationer tilbage til forskningsprojektet.  

Kontakt

Lektor Mathilde Sederberg, MASE@kp.dk, 4189 8004
Lektor Anne Bahrenscheer, AB4@kp.dk, 4189 7826