Genveje


KP er projektleder for treårigt forsøg med teknologiforståelse i folkeskolen

Københavns Professionshøjskole skal stå i spidsen for det konsortium, der i perioden 2018-2021 skal gennemføre og udvikle forsøgsprogrammet 'Teknologiforståelse i folkeskolen' i et tæt samarbejde med 45 folkeskoler. I konsortiet indgår alle landets professionshøjskoler, Rambøll er underleverandør, og opgaven er at skabe praksis og viden og dermed grundlag for en beslutning om, hvordan teknologiforståelse skal indgå i folkeskolens obligatoriske undervisning.

22. august 2018
 
Forsøget er igangsat og finansieret af Undervisningsministeriet. Med forsøgsprojektet ønsker ministeriet at udvikle og afprøve en ny faglighed i teknologiforståelse i folkeskolen, som skal danne og uddanne børn og unge til at tage aktiv del i en samfundsudvikling præget af hastig teknologisk udvikling.
 
”Forsøgsprojektet er en vigtig opgave, der i sidste ende handler om at fremme danske elevers dannelse og læring i lyset af den teknologiske udvikling. Bl.a. ved at klæde alle børn på til at forholde sig kritisk og kreativt til teknologi. Københavns Professionshøjskole og resten af konsortiet bag projektet vil gå ambitiøst til opgaven, og vi glæder os til samarbejdet med de involverede folkeskoler, kommuner og andre aktører, som sammen skal forme det nye fag i den danske folkeskole,” siger rektor for Københavns Professionshøjskole, Stefan Hermann.
 

Eleverne skal skabe og forstå med teknologi

Tidligere på året offentliggjorde undervisningsminister Merete Riisager planerne om et bredt nationalt samarbejde i forbindelse med udvikling af et forsøg med teknologiforståelse i folkeskolens obligatoriske undervisning. Ministeriet har nu indgået kontrakt med konsortiet, der er leverandør og skal udvikle og drive forsøgsprogrammet. Konsortiet repræsenterer samtlige professionshøjskoler i Danmark, dvs. Københavns Professionshøjskole, VIA University College og University College Nordjylland, mens UC SYD, UC Lillebælt og Absalon deltager via samarbejdet med Læremiddel.dk. Rambøll Management Consulting indgår som underleverandør.
 
Sammen skal partnerne blandt andet stå for at indsamle eksisterende viden om teknologiforståelse, udarbejde undervisningsforløb og -materialer, udvikle kompetencer blandt de involverede skolers personale og evaluere forsøget.
 
”Forsøget skal give os konkrete erfaringer med, hvordan elever i folkeskolen kan lære at forstå og skabe med teknologi – og kunne forholde sig til hvordan teknologi påvirker deres hverdag og samfundet generelt. Det er et stort og omfattende arbejde at afprøve denne helt nye faglighed i folkeskolen, som venter leverandøren,” siger undervisningsminister Merete Riisager ifølge uvm.dk den 21. august.
 
Alle folkeskoler kan søge om at være med i forsøget. Ansøgningsfristen for deltagelse er den 24. august 2018, kl. 12.00. Læs mere om deltagelse i forsøget her: https://www.emu.dk/modul/teknologiforståelse.

Kontakt

Dorte Stage Mølgaard
Chefkonsulent og national projektleder
51632415
dosm@kp.dk

Kontakt

Marianne Meinke
Pressekonsulent
60456681
mmei@kp.dk