Genveje


Pædagoger leger og eksperimenterer med it

I fem daginstitutioner i to kommuner har det pædagogiske personale sammen med børnene afprøvet og udviklet pædagogiske tilgange til nye teknologier. På Mini Maker-dag på Campus Carlsberg viste de frem, hvad de har lært.


31. august 2018
Af Katja Bender Sebbelov

Børn og voksne i fem daginstitutioner i Furesø og Københavns Kommune har de sidste halvandet år undersøgt og arbejdet med teknologier i projektet Mini-Maker. De har leget med kodning og programmering af robotter, og sammen med børnene har det pædagogiske personale lavet kreative produkter i værksteder ved at kombinere traditionelle materialer som pap og træ med fx 3D printere, scannere og lasercuttere. Alt sammen for at styrke brugen af digitale teknologier i dagtilbud.

På Mini Maker-dag på Campus Carlsberg demonstrerede det pædagogiske personale i små læringslaboratorier, hvad de har lært og fortalte om deres erfaringer til de mere end 120 øvrige pædagoger, eksperter og pædagogstuderende, som deltog. 

Print din tømmerflåde

I Børnehuset Bøgely i Furesø Kommune har de arbejdet med 3D-print. Børnene tegner i et program på iPad’en, hvor de med det samme kan se deres figur i 3D og printe. De scanner også genstande, som de printer. Pædagog Camilla Lystager arbejder med børn på 3-4 år. Hun fortæller:

”Vi inddrager 3D-print som et supplement, når børnene leger. Hvis de fx mangler en bestemt farve Duplo-klods, kan det være, vi printer den selv. Eller hvis vi har synke-flyde tema og bygger små tømmerflåder, kan det være, vi printer dem og snakker om, hvordan vi kan gøre dem endnu bedre med mast på osv. På den måde arbejder børnene kreativt og udvikler deres produkter undervejs.” 

For Camilla Lystager er arbejdet med de digitale teknologier en ny verden, der har åbnet sig:
”Jeg har fået en helt anden forståelse for teknologi, og jeg synes, det er vigtigt, vi voksne er nysgerrige, kritisk tænkende og ikke bange for at have de digitale teknologier i hænderne. Børnene spejler sig i os, og mange af de børn vi arbejder med, kommer jo engang i fremtiden til at have jobs, hvor de hele tiden møder teknologier og fx robotter.”

Brug for pædagogiske overvejelser

Børns mediekendskab og brug af teknologier er til debat og ifølge lektor Steen Søndergaard interesserer pædagoger sig for, hvordan de kan introducere børn til at bruge nye teknologier: 
”Hvis man vil arbejde med teknologi i dagtilbud, kræver det pædagogiske overvejelser, fantasi og lyst til fælles eksperimenter med børnene. Der er pædagogiske muligheder i de nye teknologier, når de bruges til at udvide og berige pædagogisk praksis. Og så skal både børn og voksne kunne anvende grundlæggende tekniske funktioner til mere end en iPad,” siger Steen Søndergaard, som er Københavns Professionshøjskoles repræsentant i Mini Maker-projektet. Han understreger, at en del af idéen bag Maker-bevægelsen er at kombinere materialer som fx pap og træ med digitale teknologier:
”Vi bygger fx i pap og træ og sætter forskellige elektroniske dimser ind i det, vi har bygget, så det enten kan køre, sige lyde eller bevæge sig.”

Et europæisk projekt

Mini-Maker er et treårigt EU projekt (Erasmus+), der i samarbejde med det danske projekt Minimakerspace arbejder på at udvikle brugen af digitale teknologier i dagtilbud i hele Europa. Det sker bl.a. ved at uddanne undervisere, der kan vejlede pædagoger i at arbejde ud fra idéerne om maker-spaces. Lige nu er Tyskland, Norge og Belgien involveret i projektet.