Genveje


Specialuddannelse i borgernær sygepleje

Specialuddannelsen i borgernær sygepleje er målrettet sygeplejersker, der arbejder tæt på borgeren i kommunen og i det daglige arbejder med komplekse og ustabile patientforløb, og som har behov for at få mere viden om disse forløb og samtidig vil være det koordinerende led i sammenhængende patientforløb.

Ny specialuddannelse sygepleje 

Specialuddannelsen udbydes en gang om året i august.

Indhold af specialuddannelsen

Specialuddannelsen er bygget op af tre uddannelsesafsnit:

  • Kliniske kompetencer, hvor fokus er på specialiserede og almen kliniske kompetencer koblet med en borgerinddragende tilgang
  • Organisatoriske kompetencer – med fokus på borgerforløbet
  • Kvalitetsarbejde og forankring af ny viden og implementering

Når sygeplejersker har taget specialuddannelsen, har de opnået følgende kompetencer:

  • Kan selvstændigt og sammen med andre varetage sygepleje til borgere i komplekse og uforudsigelige forløb, der kræver nye løsninger i borgerens eget hjem eller nærmiljø.
  • Kan selvstændigt påtage sig faglig ledelse af sygepleje samt koordinere tværprofessionelle, tværsektorielle og borgerinvolverende indsatser i sammenhængende borgerforløb.
  • Kan tage ansvar for egen og bidrage til organisationens udvikling gennem systematisk formidling og videndeling.

Længde og opbygning

Uddannelsen strækker sig over ét år med i alt 40 ugers uddannelse. Heri er der 6 ugers praksisnær teoriundervisning på uddannelsesinstitutionen, som er fordelt over en række moduler. De resterende 34 uger er klinisk uddannelse på sygeplejerskens eget ansættelsessted med kortere klinikker på fx hospitaler og i almen praksis. I de kliniske perioder vil der i mindre omfang også være teoretiske elementer i form af e-læring.

Optagelseskrav

For at blive optaget og gennemføre specialuddannelsen i borgernær sygepleje, skal man have:

  • Bestået dansk eller udenlandsk eksamen i sygepleje på BA niveau eller dansk eller udenlandsk eksamen i sygepleje suppleret med videnskabsteori og metode på diplomniveau
  • Dansk autorisation som sygeplejerske
  • Mindst 2 års fuldtids erhvervserfaring som sygeplejerske eller tilsvarende relevant område

Københavns Professionshøjskole udbyder modulet Praksis - Videnskabsteori og metode:
Læs mere om Praksis - Videnskabsteori og metode

OBS

Special uddannelsen er nu oprettet og i udbud. Læs mere om uddannelsen og tilmeld dig