Genveje


Ny uddannelse på vej til sygeplejersker i kommunerne

Som et led i handleplanen for Den Ældre Medicinske Patient bliver den ny specialuddannelse i borgernær sygepleje en del af et gennemgribende kompetenceløft af sygeplejersker i kommunerne. Specialuddannelsen er nu næsten på plads, og de første hold kan starte allerede til december.

21. august 2018 

Ny specialuddannelse sygepleje 

Specialuddannelsen i borgernær sygepleje er målrettet sygeplejersker, der arbejder tæt på borgeren i kommunen og i det daglige arbejder med komplekse og ustabile patientforløb, og som har behov for at få mere viden om disse forløb og samtidig vil være det koordinerende led i sammenhængende patientforløb.

Specialuddannelsen udbydes første gang fra starten af december 2018.

Indhold af specialuddannelsen

Specialuddannelsen er bygget op af tre uddannelsesafsnit:

  • Kliniske kompetencer, hvor fokus er på specialiserede og almen kliniske kompetencer koblet med en borgerinddragende tilgang
  • Organisatoriske kompetencer – med fokus på borgerforløbet
  • Kvalitetsarbejde og forankring af ny viden og implementering

Når sygeplejersker har taget specialuddannelsen, har de opnået følgende kompetencer:

  • Kan selvstændigt og sammen med andre varetage sygepleje til borgere i komplekse og uforudsigelige forløb, der kræver nye løsninger i borgerens eget hjem eller nærmiljø.
  • Kan selvstændigt påtage sig faglig ledelse af sygepleje samt koordinere tværprofessionelle, tværsektorielle og borgerinvolverende indsatser i sammenhængende borgerforløb.
  • Kan tage ansvar for egen og bidrage til organisationens udvikling gennem systematisk formidling og videndeling.

Længde og opbygning

Uddannelsen strækker sig over ét år med i alt 40 ugers uddannelse. Heri er der 6 ugers praksisnær teoriundervisning på uddannelsesinstitutionen, som er fordelt over en række moduler. De resterende 34 uger er klinisk uddannelse på sygeplejerskens eget ansættelsessted med kortere klinikker på fx hospitaler og i almen praksis. I de kliniske perioder vil der i mindre omfang også være teoretiske elementer i form af e-læring.

Optagelseskrav

For at blive optaget og gennemføre specialuddannelsen i borgernær sygepleje, skal man have:

  • Bestået dansk eller udenlandsk eksamen i sygepleje på BA niveau eller dansk eller udenlandsk eksamen i sygepleje suppleret med videnskabsteori og metode på diplomniveau
  • Dansk autorisation som sygeplejerske
  • Mindst 2 års fuldtids erhvervserfaring som sygeplejerske eller tilsvarende relevant område

Københavns Professionshøjskole udbyder modulet Praksis - Videnskabsteori og metode:
Læs mere om Praksis - Videnskabsteori og metode

​Informationsmøder om Specialuddannelsen i borgernær sygepleje


Vi afholder informationmøde om den ny specialuddannelse i Hillerød 4. september 2018

Læs mere om informationsmødet i Hillerød og tilmeld dig 

Vi har optaget informationsmødet i København 27. august 2018, så hvis du ikke var med, kan du se med her

Se infomødet fra København

Få besked, når tilmeldingen åbner

Det er endnu ikke muligt at tilmelde sig specialuddannelsen. Du kan skrive dig op og få direkte besked, når tilmelding til uddannelsen åbner. 

Skriv dig op til mere information

For mere information og yderligere detaljer kan du kontakte KP's Videreuddannelse:

Chefkonsulent
Liselotte Braarup Larsen
Telefon: 41 89 88 39
llbr@kp.dk

Udannelseskonsulent
Anja Reinholt Wacker
Telefon: 41897133
anwa@kp.dk