Genveje


Christian er festivalchef til fordel for veteraner

Katastrofe- og risikomanager Christian Overholt bruger sin uddannelse som festivalchef på festivalen ENGAGE. Overskud fra festivalen går til danske veteraner.

13. august 2018

Siden efteråret 2016 har Christian arbejdet frivilligt ved siden af studierne med at bygge en helt ny musikfestival op. I maj 2017 gæstede omkring 6.000 ENGAGE på Refshaleøen i København. Nu er festival nummer to på vej og 1. maj i år blev Christian ansat som festivalchef af Veteranfonden.

ENGAGE Festival

Fra begyndelsen var en håndfuld mennesker involveret, hvoraf tre læste til katastrofe- og risikomanager og en enkelt var færdiguddannet. Christian Overholt mener, uddannelsen tiltrækker en helt bestemt type mennesker:

”Min erfaring med de mennesker jeg har mødt på uddannelsen, er, at de har stort gå-på-mod og gerne vil gøre en forskel. Det er ikke nødvendigvis kun noget man lærer på uddannelsen. Det er også nogle bestemte typer, som tør kaste sig ud i noget nyt og ukendt,” siger Christian Overholt, som selv har en baggrund i Forsvaret og har været soldat i 6-7 år. Han har været udsendt til Afghanistan to gange.

Vi kan navigere i kaos

Som festivalchef er Christian Overholt stort set inde over alle opgaver. Lige fra at indhente tilladelser til at sætte plakater op i byen til forberedelse af beredskab og sikkerhed i forbindelse med festivalen. Han har svært ved at sætte fingeren på, hvad det præcis er, en katastrofe- og risikomanager kan, men siger:

”Det er noget med at kunne navigere i kaos og på kort tid sætte sig ind i nyt stof eller områder for at nå frem til løsninger. Og så er vi dygtige til at arbejde sammen med mennesker med andre baggrunde end os selv. I Forsvaret og som soldat løser vi fx opgaver på helt bestemte måder, men jeg har lært at tilpasse mig situationer og samarbejde med mennesker, som arbejder og tænker på helt andre måder,” siger Christian Overholt, som under sin uddannelse egentlig havde forestillet sig, han skulle arbejde med nødhjælp.

Studerende er frivillige

Flere af de nuværende frivillige på festivalen læser til katastrofe- og risikomanager. Rolf Paulsen er en af dem. Han er studerende på syvende semester og sikkerhedsansvarlig på festivalen:

”Min opgave er at sikre, vi har en sikkerhedsplan og en beredskabsplan. Jeg fastlægger, hvad vi skal gøre i en kritisk situation. Det kunne fx være, vi fik brug for at evakuere alle gæster, eller at en medarbejder eller en gæst kom til skade. Så gennemgår vi: Hvor har vi samaritter? Hvor er vagterne placeret osv.,” siger Rolf Paulsen, som selv har været soldat i 13 år og også arbejder med sikkerhed som frivillig på Roskilde Festival.

Christian of Rolf arbejder på ENGAGE Festival Christian Overholt (t.v.) er uddannet katastrofe- og risikomanager fra KP og festivalchef på ENGAGE. Rolf Paulsen (t.h.) er i gang med uddannelsen og er frivillig på festivalen.

Rolf Paulsen bruger især sin viden om organisation og ledelse fra uddannelsen. Han har fx lært, hvordan man organiserer, når man skal lede et projekt og hvordan man arbejder på tværs af forskellige problemstillinger:

”Det er en generalistuddannelse, hvor jeg har fået en bred vifte af faglige kompetencer og selv har kunnet vælge, hvad jeg ville bore mig ned i. Vi stifter bekendtskab med mange forskellige situationer, så jeg føler, jeg ikke kan blive overrasket.”

Ifølge Rolf Paulsen er festivalen med til at synliggøre en bred vifte af danske veteraner. Også dem som er velfungerende og har en positiv historie i bagagen. Og dem med andre fagligheder, som fx sygeplejersker og politifolk. Der er omkring 40.000 veteraner i Danmark.

ENGAGE-festivalen

  • Afholdes 25. august 2018 kl. 12 på Refshaleøen
  • Byder på navne som Infernal, Magtens Korridorer og Folkeklubben
  • Støtter danske veteraner og deres pårørende
  • Har gratis entre for veteraner
  • Kan du læse mere om på www.engagefestival.dk
  • Er opfundet af iværksætter og veteran fra Balkan Jeppe Michael Jensen.

Bliv frivillig

Vil du være frivillig på ENGAGE i dagene 23.-26. august 2018, kan du skrive til frivillig@engagefestival.dk eller bruge skemaet her: http://www.engagefestival.dk/frivillig/