Genveje


Videreuddannelse forbedrer sagsbehandlingen i socialsager

En aftale mellem HK og KL betyder, at flere sagsbehandlere får diplomuddannelsen i socialformidling. Uddannelsen løfter det socialfaglige arbejde, melder kommunale sagsbehandlere og chefer.

27. juni 2018
Af Marianne Meinke

Større overblik, flere metoder i den faglige værktøjskasse og mere kvalitet i sagsbehandlingen. Det er nogle af de positive konsekvenser, når sagsbehandlere og andre kommunalt ansatte tager diplomuddannelsen i socialformidling. En ny særlig støtte, som blev aftalt mellem HK og KL i forbindelse med OK18, betyder, at HK’ere de næste fire år kan få dækket alle udgifter til uddannelsen – også materialer og transportudgifter.

Der er lige nu behov for og fokus på at øge kompetenceniveauet hos medarbejderne i mange kommuner med blik for at skabe mere kvalitet i den borgernære service. Uddannelsen til socialformidler udbydes på Københavns Professionshøjskole, VIA og UCL og er relevant for en lang række kommunale sagsbehandlere, som arbejder med beskæftigelse, integration, børn og familier, handicap og sundhed etc. 

Man kan både søge puljen som enkelt medarbejder eller som gruppe og afdeling. KL og HK forventer at være klar til at godkende uddannelsesforløb hurtigt, så de første nye studerende allerede kan sætte sig på skolebænken til september 2018.
 

Teori giver refleksion og bedre sagsbehandling

Maja Gren Kozuch er sagsbehandler i Center for Børn og Familie i Bornholms Regionskommune, og er en af dem, der er i gang med socialformidleruddannelsen.
”Uddannelsen giver et fagligt boost. Selvom man er god til sine arbejdsopgaver, betyder det meget at få en masse teori i rygsækken, for det åbner for selvrefleksion og endnu bedre sagsbehandling.”

Maja Gren Kozuch er halvvejs i uddannelsen, og har netop afsluttet tredje modul. Hun er oprindeligt kontoruddannet med speciale i offentlig administration og sidder i sit daglige arbejde med børne- og ungesager og koordinerer indsatser og støtte til udsatte familier.

”Jeg sidder med socialsager, der kan handle om alt fra kortvarige familiebehandlingsforløb og psykologhjælp til et barn til svære sager om anbringelse,” forklarer Maja Gren Kozuch, der har været sagsbehandler i Center for Børn og Familie i knap to år.

Hun oplever arbejdet som spændende - og komplekst. Og netop her er socialformidleruddannelsen til hjælp.  

”Der er mange perspektiver og aspekter i socialfagligt arbejde. Man skal kende en kæmpe paraply af indsatser, muligheder og samarbejde med netværk, og her er uddannelsen også med til at skabe overblik. I min afdeling har vi en lang række fagligheder - socialrådgivere, ufaglærte og kontoruddannede som jeg selv. Uddannelsen betyder, at jeg ranker ryggen fagligt. Jeg har faktisk fået et fagligt selvtillidsboost,” siger hun. 

Teknikker til svære samtaler

Modulerne på socialformidleruddannelsen kobler teori og praksis, så fra dag ét på uddannelsen har Maja Gren Kozuch og hendes kolleger kunnet bruge teorien i deres sagsbehandling hjemme i Rønne. 

”Jeg har allerede fået rigtig meget med mig, som jeg bruger i min tilgang til borgerne i hverdagen. Vi har fx haft et modul, der kobler metode og praksis, hvor vi lærte vi nogle teknikker, som jeg bruger, når jeg har svære samtaler med borgere eller samtaler, hvor det handler om at få motiveret et menneske i en ny retning, som giver mening for dem selv. Jeg kan se, at det giver mening, fx når jeg har samtaler med unge,” fortæller hun. 

Maja Gren Kozuch tager uddannelsen med to kolleger fra samme afdeling. De tre sidder i hvert sit team til daglig, men de bruger hinanden til sparring. Og det at videreuddanne sig sammen med kolleger, er guld værd, oplever hun.

”Vi afprøver de ting, vi lærer og bruger dem med det samme i vores praksis. Og når vi er tre, der følges ad i uddannelsen, så drøfter vi tingene undervejs og udveksler erfaringer. Det er rigtig godt.”  
 

Centerchef: En investering at videreuddanne

Fra et ledelsesmæssigt synspunkt giver det god mening at prioritere, at medarbejdere tager socialformidleruddannelsen. Centerchef Anders Fløjborg fra Center for Børn og Familie i Bornholms Regionskommune siger:

”Uddannelsen giver den nødvendige faglige indsigt til at håndtere arbejdet med børn og familier i udsatte positioner – både den faglige indsigt i, hvad det er for nogle forhold de her børn vokser op under og indsigt i de formelle krav, der er fra centralt forhold til proces og metoder.” På den måde giver socialformidleruddannelsen et kvalitetsløft.

”Det giver et betydeligt løft af kvaliteten i sagsbehandlingen på myndighedsområdet. Uddannelse er en investering, der komme både borgere men også hele administrationen til gavn,” siger Anders Fløjborg og understreger, at vi skal holde op med at se uddannelse isoleret som et personalegode, men i stedet se det i et samlet kompetenceudviklingsperspektiv.

”Uddannelse er en rigtig god investering, fordi medarbejderne ikke blot får et bredere udsyn og flere kvalifikationer, de bliver også betydeligt mere fleksible og kan bruges til at løse mange flere opgaver i administrationen. Medarbejderne får bredere udsyn og bliver bedre til at løse deres kerneopgave men også en lang række andre opgaver på de tilstødende områder. Som socialformidler kan man arbejde med alle mulige områder, der kræver socialfaglig indsigt,” siger Anders Fløjborg.
 

Bonus for både borgernes retssikkerhed og kommunekassen

På socialformidleruddannelsen på Københavns Professionshøjskole ser lektor og uddannelsesansvarlig Lotte Andersen frem til at åbne dørene for endnu flere nye studerende takket være den nye aftale mellem HK og KL. 

”Nu får flere sagsbehandlere i kommunerne mulighed for at skabe et bedre fundament for at arbejde med komplekse opgaver på det sociale område og træffe korrekte afgørelser i myndighedssager. Den særlige indsats for socialformidlere er med til at styrke god praksis på myndighedsområdet.”
Og uddannelsen er en god investering på flere planer, påpeger hun.

”Kompetenceudvikling af medarbejderne understøtter en tidlig indsats og hjælper på fejludbetalingerne – så i sidste ende kan det både øge borgernes retssikkerhed og komme kommunerne til gavn økonomisk,” siger Lotte Andersen fra Københavns Professionshøjskole.

Om uddannelsen til socialformidler

  • Diplomuddannelsen i socialformidling styrker de studerendes teoretiske, metodiske og juridiske kompetencer i at håndtere komplekse, sociale problemstillinger og udfordringer i det daglige arbejde fx inden for sagsbehandling, rådgivning, koordinering, samarbejde og udviklingsopgaver.
  • Uddannelsen kan tages som fuldtidsstudie på et år eller som deltidsstudie på 2,5 til 3 år.
  • Uddannelsen giver faglig opkvalificering til medarbejdere i f. eks.; administration og sagsbehandling inden for det sociale område, dag- og døgntilbud, handicap- og beskæftigelsesområdet og opsøgende gadeplansarbejde

OK 18 giver penge til flere socialformidlere

KL og HK Kommunal lavede i forbindelse med OK18 en aftale som betyder, at HK’ere i kommunerne frem til 2021 kan få dækket alle udgifter til at tage socialformidleruddannelsen inkl. bøger og transport. Der er afsat 7 millioner kroner i puljen, som kan søges gennem Den Kommunale Kompetencefond.