Genveje


Ny uddannelse ruster til samarbejde med pårørende

Pårørende til handicappede er ofte en stor del af deres familiemedlemmers liv, selvom de bor på et bosted. Konflikter om, hvad pædagogerne, den pårørende og den handicappede bestemmer opstår derfor let. En ny uddannelse for Københavns Kommunes medarbejdere på bosteder skal skabe en bedre relation mellem medarbejdere og pårørende.

Presseklip l Den 25. juni 2018

Uddannelsen er unik, fordi den bliver til i fællesskab mellem kommunen, Københavns Professionshøjskole og de pårørende. Den er målrettet medarbejdere som pædagoger og SOSU-assistenter og skal blandt andet lære medarbejderne at håndtere konflikter. For at undervisningsindholdet bliver optimalt, har medarbejdere og pårørende sammen defineret indholdet.

Læs en artikel fra Danske Kommuner om den nye uddannelse

Nyhedsmagasinet Danske Kommuner bragte i magasin NO. 11 fra den 7. juni 2018 artiklen ”Jeg er mor til Helle på 50 år”, der handler om en ny uddannelse i pårørendesamarbejde for medarbejdere på bosteder. Uddannelsen er blevet til i et samarbejde mellem Københavns Kommune, Københavns Professionshøjskole, pårørende og medarbejdere på bosteder. Artiklen er skrevet af Sascha Reiffenstein Petersen og fotograferet af Mikkel Sander Rydzy. Artiklen er ophavsretligt beskyttet, og efter aftale bringer Københavns Professionshøjskole den her på siden. 

Læs mere om uddannelsen her