Genveje


Stor efterspørgsel på den nye professionsbachelor i skat

En helt ny professionsbachelor i skat udbydes fra sommeren 2018 med praktik-garanti og gode udsigter til job både i Skat og private rådgivningsvirksomheder.

PB i skat 690x440

27. juni 2018
Af Marianne Meinke

Til september får 50 studerende på Københavns Professionshøjskole som de første muligheden for at blive fremtidens nye skattefaglige kernemedarbejdere. Den nye uddannelse til professionsbachelor i skat er udviklet af Københavns Professionshøjskole baseret på behov og efterspørgsel hos både offentlige og private arbejdsgivere inden for skatteområdet. Der er nemlig brug for nyuddannede med viden om beskatning, jura, regnskab og kompetencer inden for kommunikation, forretningsudvikling og it-systemer. Uddannelsen skræddersyet til fremtidens krav og sammensat ud fra, hvad både SKAT og arbejdspladser i andre brancher, som rådgiver om skat, efterspørger. 

 
En del af uddannelsen bliver et semester i praktik, og professionshøjskolen stiller på forhånd garanti for praktikplads. Bagefter kommer de studerende ud med et højt og bredt fagligt niveau, der gør dem i stand til at arbejde med skat både i det offentlige skattevæsen og som skatterådgiver i private virksomheder, hvor efterspørgslen efter dygtige skattemedarbejdere er allerede stor. 
 
”Uddannelsen til professionsbachelor i skat lavet på baggrund af et konkret behov og efterspørgsel. I mange år har SKAT ikke uddannet eller ansat nye medarbejdere, men nu opstår der et behov for at rekruttere skattekyndige medarbejdere, når SKAT bliver lavet om til syv styrelser. Og det er vores opgave som uddannelsesinstitution at løfte,” siger Sonny Englund, der er uddannelsesleder på forvaltnings- og administrationsuddannelserne, Københavns Professionshøjskole.
 

Stor efterspørgsel

De kommende år skal SKAT ansætte mindst 3.500 nye medarbejdere, og her bliver ansøgere med specifik skattefaglig viden særdeles attraktive. Skatteminister Karsten Lauritzen ser den nye skatteuddannelse som hjælp til det store rekrutteringsbehov:
 
”Det er glædeligt, at der er etableret en ny skatteuddannelse, som kan være med til at aflaste det store rekrutteringsbehov på 3.500 jobs, som vi får de kommende år i skattevæsenet. Skat er et særligt område i udvikling, og det giver stor mening med en specialiseret uddannelse inden for sektoren,”siger ministeren, som forudser, at professionsbachelorerne vil blive kulturbærere i det nye skattevæsen.
 
Så der bliver rift om de nye professionsbachelorer i skat, når det første hold er færdigt i slutningen af 2021. Samtidig kan de nyuddannede forvente gode jobmuligheder i private virksomheder, revisions- og advokatkontorer med rådgivning om den komplicerede skattelovgivning.
 
”Uddannelsen er drevet af et ret godt dokumenteret behov for kvalificeret arbejdskraft. Når både offentlige og private aktører peger på, at der er behov for skattefaglige kompetencer, så er det et meget godt udgangspunkt. Derfor har vi store forventninger til, at de nyuddannede bachelorer i skat, som bliver færdige om 3,5 år, har gode jobmuligheder både i SKAT, men også i rådgiverbranchen fx inden for revision, landsbrugsrådgivning, advokatkontorer eller it-leverandører af skattesystemer,” siger uddannelsesleder Sonny Englund.
 

Tal, jura og mennesker

Den nye uddannelse som professionsbachelor i skat er for dem, som kan lide at arbejde med kombinationen tal, jura, regnskaber og samtidig er gode til at forklare det for andre mennesker. Men it-kundskab er også en væsentlig del af uddannelsen.
 
”Man skal kunne gennemskue regnskaber, have styr på forvaltningsret og forstå økonomiens betydning i samfundet. Og så er den store tendens i øjeblikket, at man bruger data og kører kontroller på virksomheder og personer fra store datamængder,” siger Sonny Englund.
 
En af de aftagervirksomheder, som både har været med til at forme uddannelsen, og som ser frem til nye højtkvalificerede skattefaglige medarbejdere, er DXC Technology, der udvikler it-skattesystemer.
 
”Vi har brug for folk med faglig viden om skattesystemet og lovgivningen og en stor forretningsviden omkring, hvordan SKAT arbejder og laver beregninger. De kan hjælpe os med at programmere og designe og teste vores systemer. En vigtig funktion i at bygge it-systemer er at afprøve dem, så de ikke er fyldt med fejl. Da skattevæsenet ikke selv har uddannet nye medarbejdere i mange år, så er der en voldsom mangel på folk med den viden,” siger Peter Ussing, der er chef-it-arkitekt hos DXC Technology og gennem årene har været med til at bygge it-baserede skattesystemer.
 
”I mange år har Danmark været langt fremme. Men vi har brug for nye dygtige unge for at nå videre. Og den her uddannelse ser ud til at være et rigtig godt udgangspunkt,” siger Peter Ussing.
 
Samme positive reaktion har advokat Christian Bachmann, partner i Bachmann/Partners Advokat partnerselskab:
 
”Som led i genopbygningen af det nye SKAT ser vi frem til at tage imod de nye professionsbachelorer i skat i advokatbranchen.Der er mangel på talenter og medarbejdere med viden om skatter og afgifter, og advokatbranchen vil kunne bruge disse kvalifikationer – uanset at de ikke umiddelbart kan få titlen advokat. Men de vil kunne hjælpe med sagerne under en advokats ansvar”, siger Christian Bachmann, der også er formand for Danmarks Skatteadvokater.
 
Hvis de nye professionsbachelorer i skat har ambitioner om at videreuddanne sig, understreger uddannelsesleder fra Københavns Professionshøjskole Sonny Englund, at den nye grunduddannelse i skat er et godt springbræt til senere at tage en Master i Skat, en juridisk overbygning eller kandidatuddannelsen i revision, cand.marc.aud.
 
 

Fakta om professionsbachelor i skat

  • Uddannelsen varer 3,5 år og kombinerer teoretiske og praktiske forløb om skat, jura, regnskab, forretningsudvikling, it og kommunikation samt inddrivelse og revision.
  • Der er særligt fokus på at træne overblik og analytiske evner, formidlings- og kommunikationsevner, samarbejde og ansvar.
  • Uddannelsen afsluttes med et semesters praktik og et bachelorprojekt.
  • Adgangskrav er som udgangspunkt en gymnasial eksamen.
  • Uddannelsen er udviklet af og udbydes på Københavns Professionshøjskole, men udbydes også af UC SYD i Haderslev – og fra 2019 af VIA i Herning.
  • Ansøgningsfristen til studiestart i efteråret 2018 er 5. juli kl. 12.00

Se mere om uddannelsen til professionsbachelor i skat her