Genveje


En pædagogisk pas de deux

I dans er det kroppen, der taler. På Det Kongelige Teaters Balletskole har man landets dygtigste balletundervisere. I en pædagogisk pas de deux med Københavns Professionshøjskole har de fået sat flere ord på dét, de kan og gør, når de træner kroppen til at yde sit ypperste.

27. juni 2018
Af Stine Munk Rasmussen

På Det Kongelige Teaters Balletskole dyrker man talent, teknik og disciplin. Mange danskere kender skolen fra dokumentarserien ’Balletbørn’, som blev sendt på Danmarks Radio i starten af halvfemserne. Siden dengang har Det Kongelige Teaters Balletskole været inde i en rivende pædagogisk udvikling, og antallet af elever er steget støt. Skolen er lig med hård træning og stolte kulturtraditioner – men bygger også på stærke sociale relationer og korpsånd med blik for det hele menneske.

Fælles fagsprog
Gennem observationer af balletundervisning, samtaler med lærerne og feedback baseret på videooptagelser af undervisningssituationer har lektor Inge Regnarsson fra Københavns Professionshøjskole hjulpet balletskolen med de stolte traditioner til nye trin – variationer over kendte måder. Kompetenceudviklingsforløbet havde fokus på udvikling af fællesskab, fagsprog og god undervisningspraksis:

”Vores undervisningsmetoder sidder bogstaveligt talt på rygraden. Der er ikke noget galt med det, vi allerede gør, men vi har indimellem savnet et fælles fagsprog. Et sted at tale ud fra. Nogle begreber der kunne få os til at reflektere over læringsmål og metode i højere grad. Hvis skolen skal videreføre og forny et fagligt fællesskab, handler det om at have det samme udgangspunkt – at vi taler samme sprog og sammen styrker arbejdsfællesskabet. Dyrker åbenheden,” siger Thomas Lund, som er leder af Det Kongelige Teaters Balletskole.


Foto: Kongelige Teaters Balletskole 

Plejer er død
Underviserne har været modige og åbne for forandring:
”Som underviser – måske især når det handler om kunst – kan det være grænseoverskridende at åbne sit læringsrum for udenforstående, men forløbet med Københavns Professionshøjskole har balanceret fint, samtidig med at vi har rykket os. Især videooptagelser af undervisningssituationer har givet en stor bevidsthed om rum og kropssprog. Filmsekvenserne er et spejl, og de åbner for observationer, der kan gøre os klogere. Både på os selv og på kollegernes metode og erfaring. Vi er blevet bedre til at spørge nysgerrigt,” siger Ann Kolvig, som er balletunderviser på Den Kongelige Balletskole.

Skoleleder Thomas Lund fortæller, at kompetenceforløbet også har hjulpet lærerne på Den Kongelige Balletskole til give bedre feedback – til både børn og forældre: ”Ved hjælp af øvelser – fx filmede rollespil med udgangspunkt i forældresamtaler – er vi blevet mere bevidste, om den måde vi kommunikerer.” 

Kunst og læring går hånd i hånd
Inge Regnarsson har selv en kunstnerisk baggrund og stor viden om ballet som udtryksform. Hun er til daglig lektor på læreruddannelsen og på videreuddannelsesområdet:
”Kunst og kultur er grundpiller – også i skolesammenhæng – og jeg er meget fascineret af det samspil, der kan være mellem kunstnerisk udfoldelse og læring. Samspillet mellem følelser og kognition spiller en vigtig rolle, når elever formes til borgere. Blandt andet derfor er et samarbejde med Det Kongelige Teaters Balletskole rigtig spændende," siger Inge Regnarsson og fortsætter:

”Det Kongelige Teaters Balletskole er progressiv. Lærerne følger med tiden og fornyer løbende den pædagogiske praksis, men det er også vigtigt, at alle vedkender sig institutionens plads i dannelseshistorien. Man skal kende fortidens praksis for at kunne udvikle undervisning til fremtiden – det har jeg gjort meget ud af i forløbet,” siger Inge Regnarsson.

Tradition og fornyelse
Det Kongelige Teater har haft en balletskole siden 1771 og er et af få kompagnier i verden, hvor Ballet- og Læseskolen har til huse i selve teaterbygningen. Ud over en uddannelse som danser får eleverne også en skolegang, der svarer til folkeskolens. Fortsætter man som aspirant, får man desuden en HF, som udbydes i samarbejde med Falkonergårdens Gymnasium og HF på en Team Danmark-ordning. Balletskolens og læseskolens lærere samarbejder i tværgående pædagogiske teams på de forskellige alderstrin – altid i tæt dialog med det enkelte barn og familien omkring. 

Læseskolen er en vigtig del af Det Kongelige Teaters Balletskole – afgangselevernes eksamenskarakterer ligger generelt to karakterer over landsgennemsnittet. I øjeblikket er der 130 elever inklusive aspiranter på Det Kongelige Teaters Balletskole, og elevtallet har været støt stigende i de sidste ti år.