Genveje


Ny bestyrelse for Københavns Professionshøjskole

Siden forårets fusion har Københavns Professionshøjskole arbejdet med at tegne en organisation for den nye uddannelsesinstitution i hovedstaden. Nu er bestyrelsen på plads: bestyrelsesformand er Jesper Fisker, administrerende direktør i Kræftens Bekæmpelse. Næstformand er Vibeke Westh, kredsformand i Dansk Sygeplejeråd.

Ny bestyrelse per juni 2018 
Jesper Fisker og Vibeke Westh er henholdsvis formand og næstformand for Københavns Professionshøjskoles bestyrelse. Foto: Kræftens Bekæmpelse og DSR

Pressemeddelelse l Den 7. juni 2018

Den 1. marts 2018 fik Danmark en ny uddannelsesinstitution, da UCC og Metropol blev til Københavns Professionshøjskole. Siden fusionen har organisationen arbejdet på højtryk for at samle 20.000 studerende og 2.000 ansatte inden for grunduddannelse, videreuddannelse og forskning og udvikling.

Københavns Professionshøjskoles bestyrelse har netop afholdt konstituerende møde og dermed er bestyrelsen på plads – herunder formand og næstformand. Jesper Fisker, administrerende direktør i Kræftens Bekæmpelse, er ny bestyrelsesformand, mens Vibeke Westh, kredsformand i Dansk Sygeplejeråd, er udpeget til næstformand:

”Det er en yderst kompetent og stærk bestyrelse med lige dele kontinuitet og fornyelse, vi har fået på Københavns Professionshøjskole. Jeg glæder mig utrolig meget til, at vi sammen skal realisere vores mange og store fælles ambitioner”, siger Stefan Hermann, rektor på Københavns Professionshøjskole.

Både formand og de fleste bestyrelsesmedlemmer vil være til stede til Københavns Professionshøjskoles officielle åbningsreception den 8. juni

Den nyslåede bestyrelsesformand Jesper Fisker siger: ”Jeg glæder mig til samarbejdet i såvel bestyrelsen som med ledelse, medarbejdere og studerende på Københavns Professionshøjskole. Jeg er glad for og spændt på at tage del i den helt nye opgave, der ligger i fusionen af de to professionshøjskoler. Jeg synes Københavns Professionshøjskole rummer alle muligheder for, at vi sammen kan skabe nogle solide og vigtige aftryk i sektoren.” 

Læs pressemeddelelsen om fusionen fra den 1. marts 2018

Se hele bestyrelsen for Københavns Professionshøjskole

Kort om Jesper Fisker:
Født 1960, uddannet cand.scient.pol og ph.d. i offentlig forvaltning fra Københavns Universitet
fra 2018 direktør i Kræftens Bekæmpelse 
fra 2010-2018 departementschef i henholdsvis Socialministeriet, Indenrigs- og Sundhedsministeriet samt Ministeriet for Børn og Undervisning
fra 2007-2010: administrerende direktør for Sundhedsstyrelsen, 
fra 2003-2007: administrerende direktør for sundheds- og omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune 
2000-2003: kommunaldirektør, Hillerød Kommune 
1995-2000: socialdirektør, Brøndby Kommune 
1993-1995: vicesocialchef, Rødovre Kommune 
tidligere forsker i Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut (i dag VIVE) 

Kort om Vibeke Westh:
Født 1963, uddannet sygeplejerske fra Hvidovre Sygeplejeskole
fra 2007: kredsformand for Dansk Sygeplejeråd i Kreds Hovedstaden 
fra 1995-2007: amtskredsformand, Dansk Sygeplejeråd, Hovedstadens Amtskreds
fra 1987-1995: sygeplejerske på Rigshospitalet og Amager Hospital
Udvalgte repræsentationer og tillidshverv:
medlem af hovedbestyrelsen, Dansk Sygeplejeråd
medlem af økonomiudvalget, Dansk Sygeplejeråd
medlem af Uddannelsesudvalget, Dansk Sygeplejeråd
medlem af bestyrelsen for UNICEF Danmark
formand for Sundhedskartellet i Hovedstaden
næstformand, FTF region Hovedstaden

​For yderligere information: kontakt rektor Stefan Hermann på mobil 51 38 03 00