Genveje


Holdet er sat - Københavns Professionshøjskoles direktion er nu på plads

En intens og samtidig omfattende ansættelsesproces er til ende, og direktionen for Københavns Professionshøjskole er nu på plads.
Det betyder, at de to dekanstillinger for Det Lærerfaglige Fakultet og Det Pædagogiske og Samfundsfaglige Fakultet er besat, og det samme er stillingen som direktør for Ressourceområdet.

29. juni 2018

Kandidaterne blev fundet både eksternt og inden for egne rækker efter en omfattende rekrutteringsproces, der blev igangsat efter bestyrelsesmøde den 6. marts 2018 og gennemført med rekrutteringsbureauet Genitor som rådgiver på opgaven. Efter afslutning af de sidste samtaler mandag den 25. juni 2018 tilsluttede bestyrelsen sig onsdag den 27. juni 2018 de endelige indstillinger fra rektor.  

Jakob Harder tiltræder således per 1. august 2018 som dekan for Det Lærerfaglige Fakultet, Annegrete Juul tiltræder som dekan for Det Pædagogiske og Samfundsfaglige Fakultet mens Søren Rotvig Erichsen tiltræder stillingen som ressourcedirektør.

Direktionen pr 29 juni
 
”Vi har nu fået sammensat et rigtig stærkt hold i vores direktion for Københavns Professionshøjskole. Jeg glæder mig utrolig meget til med den nye direktion at tage fat på opgaven sammen fra den 1. august. En opgave som vi alle både er ydmyge overfor, men som også giver energi og stimulerer de høje ambitioner, som vi deler med hinanden i KP,” siger rektor Stefan Hermann. 
 
Den nye samlede direktion har sit første direktionsmøde den 15. august 2018, men inden da vil der være masser af muligheder for, at direktionsmedlemmerne tager fat på de mange opgaver, der ligger. Særligt for Jakob Harders vedkommende vil det være et stort ønske og en vigtig målsætning at nå rundt og møde chefer, ledere, medarbejdere og studerende – jo før jo bedre.
 

Læs mere om de tre nye direktionsmedlemmer

Dekan for Det Lærerfaglige Fakultet: Jakob Harder, 44 år, vicedirektør i Styrelsen for it og læring (STIL). Jakob Harder er uddannet cand. scient. adm. Han har solid ledelseserfaring, herunder direktionserfaring, og har medvirket til den omfattende forandringsproces fra omdannelsen af UNI-C til STIL. Hertil kommer, at han har erfaring fra det kommunale område, og særlige styrker indenfor digitalisering og teknologianvendelse.

Ressourcedirektør: Søren Rotvig Erichsen, 49 år, konstitueret direktør for Ressourceområdet på KP. Søren Rotvig Erichsen er uddannet cand. scient. pol. Han har en baggrund som økonomichef på Metropol, ligesom han har bred ledererfaring fra Moderniseringsstyrelsen og Personalestyrelsen. Søren har dermed særlige faglige og ledelsesmæssige forudsætninger for at træde varigt ind i stillingen.

Dekan for Det Pædagogiske og Samfundsfaglige Fakultet: Annegrete Juul, 42 år, konstitueret dekan for Det Pædagogiske og Samfundsfaglige Fakultet på KP. Annegrete Juul er uddannet cand.scient. og ph.d. Hun har en baggrund i Folkesundhedsvidenskab og 10 års erfaring som forsker og underviser på bl.a. KU og CBS. Siden da har Annegrete været ansat i både UCC og Metropol som hhv. vicedirektør for sundhedsuddannelserne og institutchef på Institut for Sygepleje.

Direktionen består derudover af:
  • Stefan Hermann, Rektor
  • Randi Brinckmann Wiencke, dekan for Det sundhedsfaglige fakultet
  • Tove Hvid Persson, direktør for Videreuddannelse

Se præsentation af hele direktionen