Genveje


Bæredygtig campus på dagsordenen

Ca. 60 studerende og ansatte fra nogle af landets største uddannelsessteder var d. 30. maj samlet på Campus Carlsberg for at dele viden om, hvordan man kan arbejde med bæredygtighed på sin campus.

6. juni 
Af Susan Jespersen
Foto: Asger Hunov

Det var Grøn Campus-gruppen på Campus Carlsberg, der havde inviteret alle videregående uddannelser til konferencen "Campus - på vej mod bæredygtig omstilling". Rektor Stefan Herman indledte konferencen og talte bl.a. om, at fremtidens uddannelsesmiljøer ikke bare skal være bygget miljøvenligt, men også skal skabe adfærds- og samarbejdsformer, som stimulerer en grøn bevidsthed.

Temaet bæredygtige bygninger og bæredygtig adfærd gik igen i flere af formiddagens oplæg. På Københavns Universitet har man i ca. 10 år arbejdet med temaet grøn campus, hvor der især har været fokus på mere miljøvenlig bygningsdrift, f.eks. at spare på energiforbruget til lys, ventilation, varme osv. Men de studerende vil også gerne bidrage, sagde Sarah, studerende på Københavns Universitet. Hun fortalte, at mange unge bekymrer sig om miljøet og gerne vil have handlemuligheder i hverdagen, som f.eks. klimavenlig mad i kantinen og mulighed for affaldssortering på uddannelsesstedet.

Stefan Hermann talte bl.a. om fremtidens uddannelsesmiljøer, der skal stimulere en grøn bevidsthed.
Stefan Hermann talte bl.a. om fremtidens uddannelsesmiljøer, der skal stimulere en grøn bevidsthed.

Verdensmål som tema i prøver

Mathilde Aggebo fra Designskolen på KADK fortalte, hvordan man i arkitekt- og designuddannelserne anvender FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling som temaer i både optagelsesprøver og afgangsudstilling. Arbejdet med de 17 verdensmål bringer de studerende tæt på praksis, og de får mulighed for at vise, hvordan design og arkitektur kan bidrage med nye løsninger inden for bæredygtighed. Samtidig har skolen oplevet, at de får nye samarbejdspartnere og mange nye besøgende, der gerne vil se skolen og det, de arbejder med.

Brug af FN's verdensmål i undervisning og prøver var et at de mange emner, der blev diskuteret i løbet af eftermiddagens workshops, der havde som mål at inspirere hinanden med ideer til, hvordan man kan arbejde med bæredygtighed på sin egen campus. Alle ideer blev til sidst samlet under overskriften "Fra ord til handling", og deltagerne gik hjem med ny inspiration og nye kontakter til det fremtidige samarbejde om bæredygtighed.

I dagens anledning serverede kantinen på Campus Carlsberg udelukkende vegansk mad - og den var både, rød, gul og grøn.
I dagens anledning serverede kantinen på Campus Carlsberg udelukkende vegansk mad - og den var både rød, gul og grøn.

Tagbier og byhave på Københavns Professionshøjskole

På Københavns Professionshøjskole er der allerede gang i flere grønne tiltag. Når konferencen afholdes igen om et års tid, vil KP f.eks. kunne fortælle om erfaringer med at holde bier på taget af Campus Carlsberg og dyrke salat i "Impact Farm", en urban container-køkkenhave på Campus Sigurdsgade, som blev indviet 1. juni.

Campus Carlsberg modtog som den første uddannelsescampus i Danmark Friluftsrådets Grønne flag i september sidste år. Flaget blev givet for det miljømæssige og pædagogiske arbejde med at integrere bæredygtige tiltag både i undervisningen og i hverdagen på campus.

I løbet af dagen blev der delt ideer og erfaringer på kryds og tværs mellem deltagerne.
I løbet af dagen blev der delt ideer og erfaringer på kryds og tværs mellem deltagerne.

Hvis du vil høre mere om Grøn Campus, kan du kontakte:

Kirstine Marie Meulengracht
KIME@ucc.dk