Genveje


Forskere fra Københavns Professionshøjskole bag nyt forskningstidsskrift

Sygeplejerskers samarbejde med pårørende, børns deltagelse i undervisningen på et kunstmuseum og teammøder i skolen. Det er nogle af de temaer, som forfatterne tager fat på i det første nummer af forskningstidsskriftet ’Forskning og Forandring’.

17. maj 2018

'Forskning og Forandring' er et nyt peer reviewed, open access tidsskrift med bidrag fra en række nordiske forskere, som to forskere fra Københavns Professionshøjskole har taget initiativ til.

”Det nye tidsskrift beskæftiger sig med alle former for forskning, der har en ambition om at forandre praksis gennem forskning. På tværs af de nordiske lande er der nu så meget forskning om velfærdsprofessionerne. Det er praksisforankret forskning, der søger at støtte op om og udvikle professionernes arbejde i samarbejde med praktikerne”, fortæller docent på Københavns Professionshøjskole, Ditte Tofteng, der er en del af temaredaktionen på tidsskriftets første nummer. Hun har sammen med kollega Mia Husted taget initiativ til ’Forskning og Forandring’, mens Martin Bayer, der er viceinstitutchef på Institut for Pædagoguddannelse, er ansvarshavende redaktør.

Forskning og Forandring

Forskerne fra Københavns Professionshøjskole arbejder tæt sammen med en række forskere fra andre danske uddannelsesinstitutioner samt norske og svenske forskere om redaktionen af tidsskriftet, der bringer artikler på dansk, norsk, svensk og engelsk.

”Der er mange ligheder mellem de nordiske lande, og ved at udveksle erfaringer med vores nordiske naboer kan vi bidrage til at styrke den praksisforankrede forskning,” siger Ditte Tofteng.

Tidsskriftet Forskning og Forandring er et double blind, peer reviewed tidsskrift, som udkommer to gange årligt med specifikke temaer i et open access netbaseret format. Tidsskriftet udgives af forlaget Cappelen Damm.

Kontakt

Martin Bayer 
mbay@ucc.dk
4189 7128