Genveje


Innovationsministeren på rundtur i Praksis- og Innovationshuset

Sophie Løhde mødte engagerede studerende og ansatte på Københavns Professionshøjskole, da hun idag var på besøg i simulationsmiljøerne i Praksis- og Innovationshuset.

Sophie Løhde besøger praksishuset Underviser Kirsten Merete Jessen fortæller Sophie Løhde om old age-dragter i Praksis- og Innovationshuset. Foto: Stine Munk Rasmussen.

Af Stine Munk Rasmussen l Den 25. maj 2018 

Innovationsminister Sophie Løhde er på rundtur i forbindelse med regeringens sammenhængsreform med underoverskriften ”Borgeren først – en mere sammenhængende offentlig sektor” - Praksis- og Innovationshuset var et af flere stop på turnéen. Dagens besøg gav ministeren et godt indblik i, hvordan undervisningsmiljøerne inden for for eksempel sygepleje, fysioterapi og ergoterapi kan bidrage i indsatsen for en mere effektiv offentlig sektor. Værten for dagens besøg var Stefan Hermann, rektor på Københavns Professionshøjskole og formand for rektorkollegiet i Danske Professionshøjskoler.

Udsigt til virkeligheden

Sophie Løhde spurgte under hele besøget indgående ind til de forskellige miljøer. Praksis- og Innovationshuset understøtter en række af uddannelserne på Københavns Professionshøjskole. Her kan blandt andre fysio- og ergoterapeuter, jordemødre og sygeplejersker øve sig i miljøer, der til forveksling ligner den virkelighed, de kommer ud i. Huset er samtidig knudepunkt for samarbejde med private virksomheder, som udvikler velfærdsteknologi. Her kan de i praksis afprøve og udvikle udstyr i dialog med blandt andet hospitaler, kommuner og borgere. 

Støtte fra Industriens Fond

Praksis- og Innovationshuset blev etableret som en del af Københavns Professionshøjskole med støtte fra Industriens Fond. Ambitionen er at skabe optimale rammer for udvikling og afprøvning af innovative velfærdsteknologiske produkter og løsninger i et tæt samarbejde mellem virksomheder, uddannelser, borgere, kommuner og regioner.

​Huset rummer blandt andet:
En simulationsfødestue med fantomdukker og virtuelle virkemidler. Et minihospital med fantomdukker, videoovervågning, test- og evalueringsfaciliteter med henblik på feedback En testlejlighed, hvor fremtidens socialrådgivere og sundhedspersonale i samarbejde med virksomheder og borgere kan simulere hverdagen for funktionsnedsatte borgere eller træne ’den svære samtale’ i forbindelse med sygdom, krise eller behandling.

Se mere om Praksis- og Innovationshuset