Genveje


Hillerød Kommunes plejecentre styrker plejen af demensramte ældre

Ved hjælp af et skræddersyet kursusforløb er personalet på Ålholmhjemmet og Hillerød Kommunes fem andre plejecentre blevet klædt på med den nyeste viden inden for demenspleje. Kurset, som er tilrettelagt af Københavns Professionshøjskole, har løftet social- og sundhedsassistenternes faglighed markant til gavn for beboerne, lyder det fra initiativtageren, plejecenterleder Kirsten Gosvig.

4. maj 2018
Af Ulla Høst, freelancejournalist

I takt med at Hillerød Kommune får flere ældre borgere, vil kommunens plejecentre møde flere og flere ældre med demens. Allerede i dag har alle kommunens plejecentre beboere, der lider af demens, og det er en stor faglig udfordring at pleje dem, fortæller plejecenterleder Kirsten Gosvig fra Ålholmhjemmet, som er specialiseret i demenspleje. Samtlige 46 beboere i Ålholmhjemmets lejligheder har demenslidelser.

Efteruddannelse af social- og sundhedsassistenterne er vejen frem, mener Kirsten Gosvig. Derfor henvendte hun sig til Videreuddannelsen ved Københavns Professionshøjskole og fik tilrettelagt et tre måneder langt kursusforløb, som 49 social- og sundhedsassistenter fra kommunens plejecentre netop har afsluttet – med stort udbytte:

Plejecenterleder: Bedre livskvalitet og færre indlæggelser

”Det er tydeligt, at kurset har givet vores medarbejdere et kæmpe fagligt løft. Vi kan fx høre på deres sprog, de er blevet bedre til at reflektere over deres praksis, og det kommer i høj grad vores beboere til gavn. Når vores ansatte får en dybere forståelse for beboernes demenssygdomme og samtidig har den nyeste viden om medicin, bliver kvaliteten af vores pleje og omsorg højere, og det gavner beboernes livskvalitet,” siger Kirsten Gosvig.

Og hun fortsætter:

”Konkret betyder det fx, at vi bedre kan forebygge, at beboerne bliver indlagt på hospitalet. Det er ikke bare økonomisk fornuftigt, men også meget vigtigt for de demensramte, for de oplever det ofte som forfærdeligt at blive indlagt. Når medarbejderne bliver bedre til at møde den enkelte beboer, dér hvor han eller hun er, kan vi også lettere forebygge, at der opstår konflikter og udadreagerende adfærd hos beboerne,” siger Kirsten Gosvig.

Portræt af Ålholmhjemmets plejecenterleder Kirsten Gosvig 
Foto: Johny Kristensen.

Ålholmhjemmet gennemførte allerede for fire år siden en succesfuld efteruddannelsesindsats af personalet i samarbejde med Københavns Professionshøjskole, som bl.a. medførte, at beboernes medicinforbrug blev reduceret. Siden har plejecentret fået mange nye medarbejdere, og derfor var der igen behov for opkvalificering. Halvdelen af plejecentrets personale har således deltaget i det nye kursus i foråret. Denne gang sammen med ansatte fra Hillerøds øvrige plejecentre. For de fem andre plejecenterledere var også meget interesseret i at få opkvalificeret deres medarbejdere.

Kursusleder: Efteruddannelse på højt niveau

Ideen med kurset har været at tilbyde efteruddannelse på et højt niveau og med udgangspunkt i social- og sundhedsassistenternes egen praksis, fortæller Berit Engström, der er uddannelseskonsulent på Videreuddannelsen hos Københavns Professionshøjskole. Hun var kursusleder og også selv én af underviserne på kurset.

”Kursisterne har ikke bare siddet og lyttet, de har arbejdet med cases fra og i deres egen praksis under hele forløbet, for fra forskning ved vi, at det giver den bedste læring. Kursisterne har været motiverede, engagerede og har gjort en stor indsats, og det har været en fornøjelse at se deres fremskridt,” siger Berit Engström.

Kompetenceudvikling af sundhedsprofessionelle på alle niveauer, fra social- og sundhedshjælpere til læger, er et vigtigt element i Den Nationale Demenshandlingsplan, fortæller hun. Hillerød kunne som en af landets første kommuner kalde sig ’demensvenlig kommune’ i 2016 og er på vej med sin egen demenshandlingsplan. I 2025 er det regeringens ambition, at alle landets 98 kommuner skal være demensvenlige, så mennesker med demens over hele landet kan leve et trygt og værdigt liv.

Kursist: Jeg stiller spørgsmål til lægen

Social- og sundhedsassistent Natasha Tvernø, der til daglig arbejder med pleje af demensramte ældre på Ålholmhjemmet, var en af deltagerne på kurset. Selvom det kun er få dage siden, hun fik sit kursusbevis, er hun allerede i fuld gang med at bruge sin nye viden.

”Jeg har fået fantastisk meget ud af kurset! På social- og sundhedsuddannelsen lærte jeg kun meget lidt om demens, og selvom jeg på egen hånd har opsøgt viden, er det noget helt andet at gennemgå et kursus på et så højt niveau. Underviserne var virkelig dygtige, og fordi vi arbejdede med cases fra vores daglige arbejde, kunne jeg allerede fra dag 2 tage dét, jeg lærte, med tilbage i jobbet og afprøve det,” siger Natasha Tvernø.

Kurset har været ”en stor øjenåbner”, fortæller hun. Fx har hendes nye viden om de sanseforstyrrelser, som demensramte ældre ofte har, gjort det nemmere at forstå, hvorfor en beboer reagerer meget voldsomt og fx slår ud, hvis hun kommer til at lægge en hånd på beboerens skulder – for at vise omsorg.

”Jeg er blevet bedre til at sætte mig i beboerens sted. Jeg har også fået en større selvsikkerhed i jobbet, for nu kan jeg undre mig og stille spørgsmål til lægen om beboernes medicin. Når jeg og mine kolleger sparrer med hinanden i daglige, er det faglige niveau blevet højere, kan jeg mærke. Det er en fordel, at vi har været så mange af sted her fra Ålholmhjemmet samtidig. Og det har været supergodt at møde ansatte fra de andre plejecentre i kommunen og høre om deres erfaringer,” siger Natasha Tvernø.

Stor interesse for efteruddannelse i ældreplejen

Efteruddannelsen af social- og sundhedsassistenterne fortsætter formentlig enten til efteråret eller til næste forår, fortæller Kirsten Gosvig.

”Ålholmhjemmets mål er, at alle vores ansatte skal have dette kursus. Samtidig er der stor interesse i både kommunens andre plejecentre og i hjemmeplejen for at få opkvalificeret medarbejdere, så vi forventer at køre kurset igen senere,” siger Kirsten Gosvig.

Forårets kursus er blevet støttet af FOA’s kompetencefond, som har dækket 80 procent af udgifterne til kurset og undervisningsmaterialet. Resten af udgifterne har plejecentrene selv betalt.

Kursusforløbet om demenspleje

  • 24 ansatte fra demenshuset Ålholmhjemmet og 25 ansatte fra de øvrige plejecentre i Hillerød (Lions Park, Skanselyet, Skovhuset, Sophienborg og Bauneparken har hver haft fem medarbejdere af sted) har deltaget i kurset, som blev afholdt på Campus Nordsjælland i Hillerød.
  • Målet er at styrke social- og sundhedsassistenternes evne til faglig refleksion, så de derigennem kan styrke, udvikle og kvalitetssikre deres egen praksis.
  • Social- og sundhedsassistenterne var opdelt i to hold, som sideløbende, men på forskellige dage, har fået undervisning én dag om ugen fra januar til april. 
  • Kursisterne har fået den nyeste viden om de forskellige demensformers årsag, symptomer, diagnostik, behandling og udviklingsfaser. 
  • Alle har arbejdet med en case fra deres egen praksis, og kurset sluttede med mundtlig fremlæggelse af casearbejdet i grupper.
  • Kurset er tilrettelagt af Videreuddannelsen ved Københavns Professionshøjskole i samarbejde med Plejecentret Ålholmhjemmet i Hillerød Kommune.

For mere information kontakt:
Uddannelseskonsulent Berit Engström,
Telefon 41 89 71 32 , e-mail: bbek@ucc.dk
Københavns Professionshøjskole, Carlsbergvej 14, 3400 Hillerød

Demens i tal

For nylig viste en rapport fra Region Hovedstaden, at forekomsten af demens blandt regionens borgere på 65 år og derover er faldet fra 4,1% i 2007 til 3,6% i 2016. Men selvom der er sket et fald i andelen af mennesker, der får demens, vil der i årene fremover stadig blive mange flere ældre mennesker med en demenslidelse. Det sker i takt med, at alderssammensætningen i befolkningen ændrer sig. 

Sidste år viste en prognose fra Nationalt Videnscenter for Demens, at der i 2030 vil være 40 procent flere demensramte ældre i Danmark end der var i 2017. Prognosen viser den samme tendens i regioner og i mange kommuner, men på grund af alderssammensætningen kan der være stor forskel på kommunerne. I Hillerød Kommune lyder prognosen således på 50 procent flere ældre med demens i 2030 end i 2017, så Hillerød ligger en del højere end landsgennemsnittet.