Genveje


Ny million-aftale mellem HK og KL sikrer uddannelse af socialformidlere

I forbindelse med OK18 har HK og KL indgået en aftale, som gennem fuld dækning af udgifterne til Diplomuddannelsen i socialformidling skal sikre en stigning i antallet af uddannede socialformidlere. En pulje på i alt 7 mio. kr. er forhåndsreserveret fra Den Kommunale Kompetencefond, og Københavns Professionshøjskole er sammen med VIA og UCL udvalgt som udbydere af uddannelsen.

30. maj 2018  HK og KL begrunder aftalen med, at uddannelse af socialformidlere er relevant inden for en lang række kommunale områder; fx beskæftigelse, integration, børn og familier, handicap og sundhed, hvor der lige nu er et behov for at øge kompetenceniveauet for at skabe mere kvalitet i den borgernære service. 

Udgifter dækkes

Den særlige støtte til uddannelsen af socialformidlere betyder, at studerende får dækket alle udgifter til uddannelsen, inkl. materialer og transportudgifter. Støtten gælder såvel individuelle ansøgninger som gruppeansøgninger, og KL og HK forventer at være klar til at godkende ansøgninger til uddannelsesforløb, der kan starte allerede efter sommerferien 2018. Med dækningen af alle udgifter ser man dermed bort fra det sædvanlige tilskudsloft på 25.000 kr. 

Uddannelsen skaber værdi

Målene for indsatsen er at skabe bedre rammer for uddannelse af socialformidlere og samtidig sikre, at flere kommunalt HK-ansatte får mulighed for at tage hele uddannelsen. Gennem fokus på uddannelsen og de kompetencer, den giver, vil kommunerne kunne få flere medarbejdere inden for målgrupperne til at tage uddannelsen tidligt i deres karriere. 

Uddannelsesansvarlig for Socialformidleruddannelsen, Lotte Andersen, udtaler: ”Aftalen mellem HK og KL glæder os, fordi flere medarbejdere, der sidder med sagsbehandling i kommunerne, nu får muligheden for at skabe et bedre fundament for at arbejde med komplekse opgaver på det sociale område og træffe korrekte afgørelser i myndighedssager.” Videre siger hun: ”Den særlige indsats for socialformidlere er også med til at styrke god praksis på myndighedsområdet. Det vil øge borgerens retssikkerhed og samtidig komme kommunerne til gavn økonomisk, da kompetenceudvikling af medarbejdere på sigt vil understøtte tidlig indsats og afhjælpe fejludbetalinger.”

Vil du vide mere?

Kan du som leder ser et behov for, at medarbejdere i din organisation tager uddannelsen, eller har du som medarbejder et ønske om at udvikle dine kompetencer i forhold til sagsbehandling, kan du læse mere om uddannelsen og høre, hvad uddannelsen har betydet for tidligere deltagere. 

Her kan du læse om uddannelsen

Du er også velkommen til at kontakte Københavns Professionshøjskole og høre mere om mulighederne inden for rammerne af denne nye særaftale.

Kontakt

Lotte Andersen, 
Uddannelsesansvarlig for Socialformidleruddannelsen,
Lektor, Socialfaglig videreuddannelse
loan@phmetropol.dk