Genveje


Rødovres ældrepleje har fået et boost

Mere end 125 sygeplejersker og SOSU-assistenter fra Rødovre har det seneste år været på uddannelse på Københavns Professionshøjskole for at styrke kommunens behandling og pleje af ældre borgere.

24. april 2018
Af Katja Bender Sebbelov

For at skabe endnu bedre kvalitet i behandlingen af Rødovres ældste borgere har kommunen sendt endnu 25 social- og sundhedsassistenter fra hjemmeplejen og plejecentre i uddannelsesforløb på Københavns Professionshøjskole. Der er tale om kurset ’Tværfagligt samarbejde og organisering i sundhedssektoren’, hvor kursisterne bliver undervist i at skabe sammenhæng i forløb og i relationer mellem borger, nærmeste faglige samarbejdspartnere og pårørende. Indsatsen kommer efter at mere end 100 sygeplejersker og SOSU-assistenter i 2016 var på uddannelse for at styrke kommunens behandling og pleje af borgere i deres eget hjem. Alt i alt et stort og ambitiøst uddannelsesprojekt, som har styrket medarbejderne fagligt, fortæller forstander på Ældrecentret Broparken Henriette Wülser Larsen:

”Det er mærkbart, at forløbet har givet medarbejderne et fagligt løft og været anledning til mere refleksion over praksis. Fx kan de tydeligere se sammenhænge og bruger den ny viden til at forstå situationer på nye måder. Desuden tager medarbejderne større ansvar i forskellige situationer i stedet for blot at ringe til ansvarshavende.”

Træd et skridt tilbage

Kursisterne er helt konkret blevet undervist i bl.a. borgerinddragelse og den rehabiliterende tilgang, i etiske dilemmaer, kvalitetsarbejde og evidensbaseret praksis samt i relationel koordinering. Men de er også blevet forberedt til at bruge deres viden til at træffe beslutninger:

”Vi har undervist kursisterne i at træde et skridt tilbage og se på, hvad er bedst for borgeren. Det handler om ikke bare at gøre, som man plejer, men stoppe op og bruge sin viden, før man handler. Det handler om at have fokus på borgerens perspektiv og samtidig bruge den evidensbaserede viden til at styrke den kliniske beslutningstagen,” siger kursusleder og uddannelseskonsulent fra Københavns Professionshøjskole, Berit Engström, som mener, at andre kommuner med fordel kan lade sig inspirere af Rødovre, når det gælder om at ruste ældreplejen til fremtiden.

Skab sammenhæng for borgeren

På grund af øgede krav til det nære sundhedsvæsen er kompetenceudviklingen blandt medarbejderne på ældreområdet højt prioriteret i Rødovre Kommune, fortæller social- og sundhedsdirektør Henrik Abildtrup:

”Jeg forventer, at dette forløb har øget medarbejdernes muligheder for refleksion på tværs af faggrupper og for at se borgerens situation i en helhed. De skal med andre ord ikke kun skifte en sårforbinding, men kigge på den samlede problemstilling: Måske har borgeren fx et ønske om igen at kunne handle ind i Rødovre Centrum eller om at blive medlem af ældreforeningen. Måske er der brug for at skabe mere sammenhæng med familie og pårørende”

Fakta

De første 100 sygeplejersker og sosu-assistenter fra Rødovre Kommune blev uddannet på Københavns Professionshøjskole i hold over tre måneder fra april til november 2016. Herefter blev 25 sosu-assistenter uddannet i efteråret 2017, mens et kommende hold assistenter skal afsted på uddannelse efter sommeren 2018.