Genveje


Københavns Professionshøjskoles nye organisation er på plads

Københavns Professionshøjskoles nye organisation blev tirsdag den 6. marts vedtaget af bestyrelsen. Professionshøjskolens uddannelser og andre aktiviteter inddeles i tre faglige fakulteter, et videreuddannelsesområde og et ressourceområde. Direktionen kommer til at bestå af rektor, tre dekaner og to direktører.

6. marts 2018

"Med en ny professionshøjskole følger en ny organisation. Den valgte organisation skal give de bedste rammer for, at vi kan indfri vores ambitioner, der handler om at styrke undervisnings- og uddannelseskvaliteten gennem stærke faglige miljøer, fremme velfærdsudviklingen gennem topkompetente fagprofessionelle og sikre en robust organisation," siger rektor Stefan Hermann.

Den 1. marts åbnede Københavns Professionshøjskole efter en fusion mellem Metropol og UCC. Fem dage senere er strukturen for den store professionshøjskole på plads. Interimsbestyrelsen for Københavns Professionshøjskole har på et bestyrelsesmøde den 6. marts vedtaget den nye organisation og direktion.

Den nye organisation samler alle opgaver fra de to forhenværende professionshøjskoler på fem hovedområder: Tre uddannelsesfaglige fakulteter, herunder forskning og udvikling, et videreuddannelsesområde og et understøttende ressourceområde.

Tre stærke uddannelsesfakulteter

De tre nye fakulteter skal styrke uddannelsen af de fagprofessionelle gennem stærke og sammenhængende faglige miljøer med fokus på specialisering og udvikling af studiemiljøet.

Det pædagogiske og samfundsfaglige fakultet vil huse Danmarks største uddannelse, nemlig pædagoguddannelsen samt Institut for socialrådgiveruddannelse og Institut for forvaltnings- og administrationsuddannelser. Konstitueret dekan er ph.d. Annegrete Juul.

Det lærerfaglige fakultet bliver et stærkt og tydeligt Institut for læreruddannelsen og vil også huse staben for Forskning og Udvikling, Institut for digitalisering og didaktik, Center for Udviklingsmidler samt Nationalt Center for Erhvervspædagogik. Konstitueret dekan er rektor Stefan Hermann.

Det sundhedsfaglige fakultet får en klar sundhedsfaglig profil og samler uddannelserne under Institut for sygeplejerske- og ernæringsuddannelser, Institut for terapeut- og jordemoderuddannelse og Institut for teknologiske uddannelser. Dekan er Randi Brinckmann Wiencke.

Videreuddannelse på forkant

Samtidig samles Københavns Professionshøjskoles videreuddannelse og konsulentvirksomhed i ét sammenhængende område:

"Udbuddet inden for efter- og videreuddannelse er stort i hovedstadsområdet. Og vi vil noget med lærere, pædagoger, ledere, jobcentermedarbejdere, også når de er ude i praksis og ikke alene på vej mod praksis. Ved at samle efter- og videreuddannelse i ét stærkt område kan vi styrke vores orientering mod udviklingen i omverdenen og samtidig udvikle det faglige indhold i samspil med de faglige fakulteter," siger rektor Stefan Hermann.

Videreuddannelsesområdet struktureres i en afdeling for ledelse, organisation og forvaltning, en afdeling for sundhed, social og beskæftigelse samt en afdeling for pædagogik og skole. Direktør er Tove Hvid Persson.

I ressourceområdet samles administration og de understøttende aktiviteter, der skal sikre, at uddannelse og faglige miljøer ikke alene har optimale rammevilkår og drives effektivt, men også får en meget stærk udviklingspartner i ressourceområdet. Konstitueret direktør er Søren Rotvig Erichsen.

Rektor Stefan Hermann vil sammen med direktionsmedlemmerne igangsætte besættelsen af chef- og lederstillinger.

"Strategien bag Københavns Professionshøjskoles organisation er have fokus på det, som vi er sat i verden for, det som bringer os sammen: Nemlig kerneopgaven med uddannelse, videreuddannelse samt forskning og udvikling. Vi har valgt at slanke organisationen i de øvre ledelseslag for at investere i mere ledelse tæt på kerneydelsen," siger rektor Stefan Hermann.