Genveje


Integration via matematik

Flygtningebørn i Danmark oplever både sproglige, kulturelle og psykosociale udfordringer, når de skal lære at gå i skole i Danmark. Forskningsprojektet Mod på Mat har identificeret netop de steder, hvor det er svært for børnene og udviklet nye materialer til undervisning af flygtningebørn og -unge.

16. marts 2018
Af Katja Bender Sebbelov

Stadig flere flygtningebørn skal lære at gå i skole i Danmark, hvor de skal lære både nyt sprog og ny skolekultur, mens flere af dem kæmper med traumer fra krig og flugt. En gruppe forskere og undervisere fra Københavns Professionshøjskole er med projektet Mod på Mat i fuld gang med at udvikle og afprøve nye tilgange til integration af flygtningebørn i folkeskolen. I tæt samarbejde med lærere og elever med flygtningebaggrund på syv skoler har forskerne undersøgt elevernes udfordringer og udviklet nye materialer til undervisning i matematik og dannelse, der nu bliver testet på skolerne. Lektor, ph.d. og projektleder Diana Rigtrup fortæller:

”Gennem observationer og interviews med både lærere og elever har vi fundet frem til de læringsvanskeligheder, som eleverne møder i arbejdet med matematik. De skal lære et nyt sprog og skolens specialiserede sprog på samme tid, de skal lære en ny skolekultur at kende, og flere kæmper desuden med bl.a. PTSD, søvnløshed og koncentrationsbesvær.”

Generelt oplever lærerne i projektet, at mange af eleverne har problemer med at huske. Nogle flygtningebørn har mistet flere familiemedlemmer, og nogle er påvirkede af forældrenes traumatisering.

Pige maler med kridt på asfalt

Sproget er ikke nok

Gruppearbejde, problemregning og danske tal er bare et par af de nye og – for de fleste – anderledes opgaver og arbejdsformer, som en elev med flygtningebaggrund møder i den danske folkeskole. Det kan fx dreje sig om problemregning, hvor eleven selv skal ”finde” opgaven i en tekst, eller det kan dreje sig om andre regler og syn på fx karakterer, end børnene er vant til.

Diana Rigtrup og de andre projektmedarbejdere spurgte en gruppe syriske unge på en af skolerne om forskelle og ligheder mellem det danske og det syriske skolesystem, og de unge fortalte om et undervisningssystem præget af et større fokus på tests og regler. De er først og fremmest vant til at blive testet individuelt. Ifølge lærere i projektet, kan det forklare, hvorfor det er svært at omstille sig til arbejdsformer, hvor evnen til at arbejde sammen i grupper pludselig vurderes højt. En af de syriske piger på 15 år sagde:

”Der er stor forskel. Lige så stor som mellem jorden og himmelen. I Syrien var der mange ting, der var forbudt i skolen, du må ikke sige noget inde i klassen, der er mange regler, alt er anderledes…”

En af de unge syrere fremhævede, at regler og disciplin kunne skabe motivation for at lære, mens en anden syrisk ung fortalte, at eleverne på hendes skole skulle gå i uniform, klippe deres negle og fx ikke måtte gå med makeup.

Flerfaglig tilgang

Mod på Mat arbejder med flygtningebørnene ud fra en flerfaglig tilgang mellem skolefagene matematik, undervisning af tosprogede og KLM. Projektets deltagere arbejder dermed med elevernes sproglige indlæring samtidig med undervisningen i matematik:

”Matematik kan fungere som en mediator eller en brobygger mellem børnenes oprindelige sprog og kultur og det nye sprog og den nye skolekultur i Danmark. Vi arbejder også med matematik som udgangspunkt for dannelse, herunder særligt som demokratisk dannelse. Den tværfaglige tilgang tager højde for, at mange af disse børn og unge står over for flere forskellige udfordringer i forhold til læring,” fortæller Diana Rigtrup.

FAKTA

Mod på Mat udvikler nye materialer og kurser til både undervisere, flygtningebørn og unge samt forældre. Gennem praktiske eksempler viser Mod på Mat, hvordan flygtningebørns baggrund og matematikforståelse kan inddrages som en resurse i undervisningen, og hvordan en sprogbaseret, dialogbaseret og flerstemmig didaktik med udgangspunkt i matematik kan bygge bro mellem elevernes tidligere skoleerfaringer og dansk sprog og skolekultur.

Virkningen af de materialer, forskningsprojektet har udviklet, testes lige nu på op til 175 flygtningebørn og unge. Materialerne implementeres i første omgang på syv skoler på Sjælland, Jylland og Bornholm. Samtidig er Mod på Matematik et forskningsprojekt, der bygger på Tidlig Matematikindsats Til Marginalgrupper (TMTM) fra det tidligere Metropols læreruddannelse og DPU. Syv skoler deltager i projektet, hvor forskere følger undervisning og en gruppe af primært syriske elever i lektiecafe på en skole i Helsingør. Projektet er støttet af Egmont Fonden og afsluttes i 2019. 

Kontakt

Diana Rigtrup
diri@phmetropol.dk
Tlf. 51 38 03 95