Genveje


Inspirationsdag på KP

Start:
Tirsdag d. 28. jan. 2020 kl. 08.30
Slut:
Tirsdag d. 28. jan. 2020 kl. 15.00
Sted:
Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V
Auditoriet w2.04

Når pædagoger og lærere samarbejder om børns trivsel og læring

Københavns Professionshøjskole byder velkommen til en inspirerende kompetence-/dialogdag om lærere og pædagogers samarbejde om børns læring og trivsel på tværs af skole- og fritidsliv.

Lærere og pædagoger arbejder sammen om uddannelses- og dannelsesopgaven, og derfor er det interessant, hvordan de fælles pædagogiske og didaktiske overvejelser kan foregå. Vores opmærksomhed må rettes mod at skabe et sammenhængende børneliv, når børnenes lærings- og trivselsmiljøer tilrettelægges. Men hvad vil det så sige at arbejde sammen? Hvilke opgaver løser professionerne sammen og hver for sig? Hvordan understøtter ledere bedst samarbejdet? Og hvordan ser det lærer- og pædagogsamarbejdet ud, der understøtter børns læring og trivsel på tværs af skole og fritid? 

Kompetence- dialogdagens formål er at bidrage til debatten og den fortsatte udvikling af lærer- og pædagogsamarbejdet til gavn for børnenes læring og trivsel. På denne dag præsenteres viden og gode erfaringer fra forsknings- og udviklingsprojekter samt erfaringer fra praksis om lærer- og pædagogsamarbejdet i skole og fritid. 

Vi gerne se lærere, pædagoger, ledelse og forvaltning til en spændende og indholdsrig dag med shareshops med fokus på videnudveksling og diskussion. 

Tilmeld dig her

Dagens program

8:30-9:00

Registrering (kaffe på kanderne og brød)

9.00-10:30

Velkomst v.
Sussie Kiilerich Bonde, lektor og cand.mag., Københavns Professionshøjskole

Pædagogers og læreres samarbejde i skolen – udspændtheder i litteratur og praksis
v. Sofie Sauzet, adjunkt, ph.d., Københavns Professionshøjskole
Pædagoger og læreres samarbejde i skolen er en kompleks opgave, for mulighedsrummet for samarbejdet i praksis er omskiftelig, og hænger sammen med hvilken skoleform, samarbejdet organiseres under. I både litteratur og praksis, er der flere forskellige bud på at forstå og organisere det tværprofessionelle samarbejde på.
Sofie beskriver nogle af forskellighederne i litteratur og praksis som ”udspændtheder”, der på forskellige måder kalder på udviklingen af pædagogers faglighed i skolen – i samarbejdet med læreren. I oplægget foldes analyser af udspændthedernes praktiske paradokser ud, og nye spørgsmål til kollektive handlestrategier og refleksion stilles. 

Dannelse i skolen – en sag for pædagoger og lærere
v. Professor emeritus Stig Broström, Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), Aarhus Universitet
Et aktivt og ligeværdigt samarbejde mellem pædagoger og lærere kan bidrage til dannelsen af samfundskritiske og livsduelige demokrater.

10:30

Kaffe og frugt  og vi går i de valgte shareshops

10:55

Shareshops à ½ time hver
Du har mulighed for at deltage i 2 shareshops formiddag

12.00    

Frokost

12:40-13.45

Shareshops à ½ time hver
Du har mulighed for at deltage i 2 shareshops eftermiddag

14.00-14.45

Grundlag for pædagogfagligheden i fritid og skole 
v. Trine Ankerstjerne, uddannelsesleder pædagoguddannelsen, Københavns professionshøjskole 
Debat med studerende, pædagoger m.fl. om projektet "Grundlag for pædagogfagligheden i fritid og skole" https://bupl.dk/wp-content/uploads/2018/12/filer-grundlag_paedfaglighed_fritid_skole-1.pdf i samarbejde med BUPL, Undervisningsministeriet og Professionshøjskolen Absalon. 
Spørgsmål og refleksioner over egen praksis ift. rapporten/undersøgelse. 

14.45-15.00

Opsamling og tak for i dag v. Sussie Kiilerich Bonde 

Shareshops:

Naturvidenskabelig dannelse – en del af almendannelsen.
Pædagoger og lærere i en praksis rettet mod børns handlekompetence og mod til både at være i naturen og samtidig tage stilling til miljøproblemer – altså et fokus på en pædagogik for bæredygtighed. 
Hvordan kan ”udeskole og åben skole pædagogik” inddrage og involvere lokalområdet i et pædagogisk samarbejde om at undersøge og eksperimentere med virkelige fænomener og problemer lokalt? – fra samarbejde med naturskolerne til samarbejde med lossepladsen, lokale fiskere og fødevareindustri.
Pædagog Cecilie Flensborg Buch, pædagog Rasmus Poulsen, SFO Vallerødskolen, Rungsted Kyst.
(SFO-leder Charlotte Schou-Nielsen)
Thorleif Frøkjær, lektor Videreuddannelsen Københavns Professionshøjskole.

Når ressourcepædagogen vejleder i skolen 
Hvordan kan pædagoger og lærere med en inklusionsvejlederfunktion samarbejde om de opgaver, som de skal varetage i en skolekontekst? Kom og hør to praktikere fra Virum skole fortælle om deres gode erfaringer vedrørende indsatser om børn i vanskeligheder – herunder det konkrete samarbejde med og om børn.
Kaja Gillesberg Lassen og Henrik Hjorhøy vejledere v. Virum Skole
Lisbeth Diernæs, lektor og cand. pæd. i pædagogisk psykologi v. Videreuddannelsen Københavns Professionshøjskole. 

Hvordan skaber ledelsen kvalitet i skole og fritid, og hvordan understøtter vi bedst muligt pædagogernes faglighed og arbejde? 
I Gentofte kommune sættes fokus på, hvordan der udvikles kvalitet i skole og fritid, og hvordan pædagogerne bedst muligt ledelsesmæssigt understøttes, sådan at de bringer deres kompetencer og pædagogfaglighed i spil i dagligdagen. I den forbindelse har Gentofte etableret ”Pædagogfaglighed, et nyt mødeforum for pædagogiske ledere i skole og fritid”.
På denne shareshop debatteres ledelsesperspektiver på pædagoger og læreres samarbejde med udgangspunkt i viden og Gentofte kommunes mødeforum. 
Carsten Andersen, udviklingskonsulent i Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid, Gentofte Kommune
Emilie V. T. Winstrøm – Viceskoleleder samt leder for FC og GFO på Skovgårdsskolen, Gentofte. 
Sussie Kiilerich Bonde, lektor og cand.mag. v. videreuddannelsen Københavns professionshøjskole

Bevægelse – en vigtig del af børns trivsel og læring
Bevægelse er indtil videre skrevet ind i skolereformen som en obligatorisk del af skoledagen og ofte ender denne opgave hos pædagogerne i den understøttende undervisning. Men mange pædagoger – og lærere - er usikre på, hvordan de kan igangsætte meningsfulde bevægelsesaktiviteter, så de understøtter børnenes trivsel og læring uden, at alt ender i kaos. 
På denne shareshop vil du bl.a. møde en pædagog fra Lykkebo Skole i Valby, hvor man arbejder med konceptet Børn og Bevægelseskultur, BoB. BoB er et metodisk didaktisk redskab til at understøtte børnenes individuelle og klassens samlede trivsel gennem bevægende, inkluderende og legende aktiviteter. 
Kom og hør hvorfor det er en kæmpegevinst at arbejde med bevægelse ift. trivsel og læring og hvordan det foregår i praksis, når lærere og pædagoger samarbejder om at gøre skoledagen mere aktiv.
Lotte Marquard, Lektor v. pædagoguddannelsen Københavns Professionshøjskole
Carl Steinmetz, pædagog ved Lykkebo Skole, Valby

Digitale teknologier i en kreativ pædagogik.
De fleste børn er fascinerede af de digitale teknologiers muligheder, men ofte bruges mobiltelefonen til underholdning i spil og på sociale medier. Med mobiltelefoner, tablets og computere er det muligt at lave e-bøger, film, musik, animationer og andre produktioner, som sjældent er fuldt udnyttede. 
Hvordan støtter vi børnene til at se teknologiernes produktive muligheder, og hvordan inddrager vi teknologierne i en kreativ pædagogisk praksis. 
På denne shareshop kommer du til at lege med teknologier, mens vi diskuterer de forskellige muligheder. 
Steen Søndergaard, lektor ved pædagoguddannelsen og videreuddannelsen på Københavns Professionshøjskole.