Genveje


Multikulturelle Skoler 2019

Start:
Mandag d. 18. nov. 2019 kl. 10.00
Slut:
Tirsdag d. 19. nov. 2019 kl. 15.00
Sted:
Hotel Nyborg Strand

Tæt på det flersproglige klasserum

Med årets konference ønsker vi at gå tæt på den pædagogiske og didaktiske praksis i flersprogede klasserum. Konferencen understøtter de professionelles refleksioner og dømmekraft ift. indholdsmæssige og metodiske valg, der kan sætte elevernes sproglige, kulturelle og sociale ressourcer i spil i undervisningen og skabe optimale læringsfællesskaber for alle.

Vi rejser følgende spørgsmål:

  • Hvordan anerkender og inddrager vi elevernes ressourcer på måder, der understøtter elevernes læring og på måder, der IKKE sender elever gennem folkeskolen med følelsen af sprogskam, men som danner eleverne til dygtige og sprogstolte unge mennesker?
  • Hvordan åbner vi for bredere og mindre fastlåste identifikationsmuligheder i den litteratur og curriculum, som vi anvender i fagene? Alle elever har brug for genkendelighed, bekræftelse, og perspektivudvidelse. 
  • Hvordan arbejder vi pædagogisk med uenighedsfællesskaber og demokratisk dialog dels som mål for elevernes læring og læringsfællesskaber og dels som vision for skolens kultur?           

Gennem forsknings- og praksisbaserede oplæg og workshops giver konferencen dig mulighed for at reflektere over forventninger til og understøttelse af elevernes læring, samt inspiration til konkrete metoder og greb i såvel klasserummet som i udviklingen af skolens kultur. Vi inviterer danske og internationale forskere og praktikere til at synliggøre forskellige vinkler på undervisning og udvikling af den pædagogiske praksis. 

Som konferencedeltager får du:

  • Ny forskningsbaseret og praksisanvendt viden
  • Mulighed for at bringe egen viden, erfaringer og visioner i spil og dermed kvalificere de faglige perspektiver på praksis
  • Konkrete ideer til at bruge i egen praksis 
  • Lejlighed til at netværke med fagkolleger

Tilmelding

Tilmeld dig her

Kontakt

Gitte Høegh Stærk Studieadministrativ koordinator
51 38 04 27
gifr@kp.dk

Har du spørgsmål til det faglige program, kan du kontakte lektor Charlotte Bie på chb@kp.dk

Program

Nedenfor finder du programmet i overskrifter. Download detaljeret program som pdf-fil her

Mandag d. 18. november 2019: 

09.30 – 10.00 Morgenmad og registrering

10.00 – 10.15 Velkomst 

10.15 – 11.15 Visible Thinking Routines: Develop Academic Language and Content Concepts
v/Beth Skelton, Educational Consultant, LLC

11.15 – 11.30 Pause

11.30 – 12.30 Matematik på arabisk – didaktiske perspektiver i det flersprogede klasserum
v/Mette Vedsgaard Christensen, lektor, PhD, VIA University College

12.30 – 13.30 Frokost 

13.30 – 15.00 Workshops A-B-C-D-E-F (se beskrivelser i detaljeret program)

15.00 – 15.30 Pause 

15.30 – 16.15 Skoleudvikling med høje ambitioner for faglighed, fantasi og fællesskaber 
v/Anne Graah, skoleleder på Ellebjerg Skole i Københavns Sydhavn  

16.15 – 17.00 Faciliterede drøftelser af dagens faglige input

18.30 –            Middag og networking

Tirsdag d. 19. november 2019:  

09.00 – 10.30 Workshops A-B-C-D-E-F (se beskrivelser i detaljeret program)

10.30 – 11.00 Pause 

11.00 – 12.00 Didaktiske perspektiver på multikulturel litteratur i danskfaget 
v/Nadia Mansour, cand. pæd. didaktik og dansk, Ph.d. stipendiat ved Læreruddannelsen VIA og Aarhus Universitet.

12.00 – 13.00 Frokost

13.00 – 13.45 Faciliteret dialog session

13.45 – 14.45 Demokratisk dannelse
v/Özlem Cekic, rådgiver, foredragsholder, debattør og brobygger.

14.45 – 15.00 Afslutning og evaluering 

Farvel og på gensyn.