Genveje


Hvad er Borgernær Sundhed

Start:
Tirsdag d. 19. nov. 2019 kl. 13.00
Slut:
Tirsdag d. 19. nov. 2019 kl. 16.00
Sted:
Tagensvej 18
2200 Nørrebro
Bygning C - 2 sal.
Lokale C248
Pris:
Gratis

Kom til gratis temaeftermiddag.

Er du optaget af koordinering af komplekse forløb målrettet svækkede ældre? Kom og hør et oplæg om ”Menneskers hverdagsliv med multisygdom i mødet med hjemmerehabilitering” v/ Helle Vedsegaard, Lektor og Ph.d. ved Københavns Professionshøjskole og deltag efterfølgende i en dialog om hvilke kompetencebehov du oplever i praksis.

I KP skal vi i gang med udviklingen af den tværfaglige diplomuddannelse i Borgernær Sundhed og derfor inviterer vi til en spændende eftermiddag med et fagligt oplæg og efterfølgende dialog. 

Den nye uddannelsesretning
Borgernær sundhed retter sig mod de sundhedsprofessionelles opgaver i det nære sundhedsvæsen. Professionshøjskolerne og Kommunernes Landsforening har udviklet en række nye sundhedsfaglige moduler, som giver dig mulighed for at tage en diplomuddannelse, der er specifikt rettet til det kommunale område.

Når du vælger moduler inden for denne studieretning, vil du blandt andet få specialistforståelse i forhold til at tilrettelægge og koordinere tværfaglige sundhedsindsatser målrettet svækkede ældre borgere.

Du får også stærke kliniske kompetencer, samarbejdskompetencer, organisatoriske kompetencer og en bedre evne til at inddrage borgerens egen handlekraft.
Modulerne udvikler dine kompetencer til klinisk beslutningstagen og klinisk lederskab.

Kom og giv dine inputs til, hvilke kompetencebehov en sådan uddannelse skal dække.

Tilmelding
Arrangementet er gratis men kræver tilmelding
Tilmeld dig