Genveje


Årsmøde med fokus på senfølger i forbindelse med hoved-hals-kræft

Start:
Torsdag d. 28. nov. 2019 kl. 10.00
Slut:
Torsdag d. 28. nov. 2019 kl. 16.00
Sted:
Praksis og Innovationshuset
Københavns Professionshøjskole
Sigurdsgade 26
2200 Kbh N
Pris:
Arrangementet er åbent for alle. Deltagelse er gratis, men deltagere der udebliver uden afbud opkræves et beløb på 500 kr. til dækning af lokaler, service og forplejning.

Kom til sundhedsfagligt årsmøde den 28. november 2019 og hør mere om de forskellige senfølger der kan være i forbindelse med hoved-hals-kræft, hvilke konsekvenser de har og hvad der kan gøres for at rette op på nogle af disse.

Årsmødet henvender sig til sundhedsprofessionelle der arbejder med eller har interesse i senfølger hos hoved-hals-kræft- patienter

Foreløbigt program for dagen

10.00 - 10.15 Registrering, kaffe/te
10.15 - 10.25 Velkomst og præsentation af dagens program
10.25 - 11.00 Forskningsprojektet SYNK ved ph.d.-studerende Sara Fredslund Hajdú, Rigshopsitalet
11.00 - 11.35 Forskningsprojektet NUTRI-HAB ved ph.d.-studerende Marianne Boll Kristensen, KP og REHPA
11.35 - 12.10 Senfølger efter strålebehandling for hoved-hals-kræft – oplevel-ser af livskvalitet blandt to målgrupper af mænd ved lektor Lene Gerberg og lektor Gitte Samsøe KP
12.10 - 13.00 Frokost og posterbesøg
13.00 - 14.30 Frie foredrag,
14.30 - 15.00 Kaffe, te og posterbesøg
15.00 - 15.45 TBD
15.45 - 16.00 Tak for i dag

Indsendelsen af abstract til frie foredrag eller posters

Nedenstående informationer bør fremgå af abstract (max 300 ord):

  • Navn og arbejdssted på forfattere med understregning af den, der præ-senterer
  • Baggrund og formål
  • Materialer og metoder
  • Resultater
  • Konklusion

Abstract sendes til Birthe Rostgaard Poulsen, Københavns Professionshøjskole (1brp@kp.dk) senest den 1. november 2019.

Praktiske oplysninger:

Arrangør:

Netværket Smag på livet i samarbejde med DCCC

Tid og Sted:

Den 28. november 2019 kl. 10-16 i Praksis og Innovationshuset, Københavns Professionshøjskole, Sigurdsgade 26, 2200 Kbh N

Pris:

Arrangementet er åbent for alle. Deltagerne opkræves et beløb til dækning af lokaler, service og forplejning på 500 kr. Beløbet refunderes ved afbud senest 1 uge før arrangementet.

Tilmelding:

Birthe Rostgaard Poulsen, 1brp@kp.dk senest 1. november 2019

Målgruppe:

Sundhedsprofessionelle der arbejder med eller har interesse i senfølger hos hoved-hals-kræft- patienter

Formålet med HHC netværket Smag på Livet er:

  1. At styrke det tværprofessionelle og tværsektorielle samarbejde om den lang-sigtede rehabilitering og palliation.
  2. At øge viden om omfanget af senfølgerne over tid og deres betydning for pa-tienterne samt deres pårørende.
  3. At udvikle og afprøve metoder til at dokumentere, samt understøtte arbej-det med at mindske konsekvenserne af de langsigtede senfølger for patienter-nes livskvalitet.

Er du interesseret i at vide mere om Smag på Livet, kan du kontakte:

Anne Marie Beck,
Docent, ph.d.,
Ernærings- og sundhedsuddannelsen,
Københavns Professionshøjskole,
ambe@kp.dk