Genveje


Social Friday - Socialt arbejde foregår et sted!

Start:
Fredag d. 11. okt. 2019 kl. 14.00
Slut:
Fredag d. 11. okt. 2019 kl. 16.00
Sted:
Institut for Socialrådgiveruddannelse, KP
Auditoriet
Kronprinsesse Sofies Vej 35
2000 Frederiksberg
Pris:
Gratis

Ved Kristian Relsted Fahnøe, lektor, ph.d.

Socialt arbejde foregår altid et sted. Steder er ikke bare passive scener for socialt arbejde.  Steder er derimod aktive medskabere af det konkrete sociale arbejde, idet deres symbolske og materielle dimensioner påvirker menneskers oplevelser og deres interaktioner med hinanden. Med afsæt i Kristians forskning vedrørende hjemløshed søger oplægget at vise hvordan steders betydning kan forstås og iagttages? I forlængelse heraf lægges op til diskussion om hvorvidt socialt arbejde kan bruge socialgeografien til at blive klogere på sig selv.