Genveje


Social Friday - Bidrag til indvandringens historie i Danmark de sidste 50 år

Start:
Tirsdag d. 1. okt. 2019 kl. 12.30
Slut:
Tirsdag d. 1. okt. 2019 kl. 15.00
Sted:
Institut for Socialrådgiveruddannelse, KP
Auditoriet
Kronprinsesse Sofies Vej 35
2000 Frederiksberg
Pris:
Gratis

Ved journalist og forfatter, Ole Hammer og forkvinde for Rådet for etniske minoriteter, ph.d. studerende Halima El Abassi.

Især i de seneste 20-25 år har debatten om indvandring og integration været med til at afgøre folketingsvalg. I samme perioder har flere finanslovsaftaler været proppet med en lind strøm af stramninger på området, præget af forskellige former for ringeagt over for indvandrernes kulturelle og religiøse baggrund – uanset at integrationen bevisligt går bedre og bedre i Danmark. Det bliver interessant at følge den nye regerings udspil.

Ole Hammer har siden 1970, i mange forskellige roller og funktioner, beskæftiget sig med indvandring: Som redaktør af Fremmedarbejderbladet, som konsulent i Mellemfolkeligt Samvirke, Dansk Flygtningehjælp og en række indvandrerorganisationer, som leder af Socialministeriets task force Udrykningsholdet og som leder af Døgnvagten i Københavns Kommune. Og han har skrevet en lang række bøger om indvandrere, flygtninge og det flerkulturelle samfund. 
I sin nye bog, Bidrag til Danmarks indvandringshistorie. 50 år i frontlinjen, viser Ole Hammer, at der – trods den megen mediestøj – på mange områder er foregået en positiv integration af indvandrere og flygtninge, både kulturelt, økonomisk og uddannelsesmæssigt.

Halima El Abassi, der er forkvinde for Rådet for etniske minoriteter i Danmark – og oprindelig uddannet som interkulturel og international socialrådgiver for 17 år siden – er ph.d.-studerende ved Oslo Universitet, med negativ social kontrol som forskningsfelt. 

Halima interviewer Ole med udgangspunkt i hans nye bog, med fokus på bl.a. emnerne integration, danskhed, medborgerskab og vigtigheden af at have kendskab til Danmarks indvandrings historie, og med mødedeltagernes bidrag til debatten.