Genveje


Overgang til forældreskab

Start:
Onsdag d. 30. okt. 2019 kl. 16.15
Slut:
Onsdag d. 30. okt. 2019 kl. 18.45
Sted:
Københavns Professionshøjskole
Tagensvej 18
Bygn. C, lokale C030,
2200 Kbh. N
Pris:
Arrangementet er gratis og alle er velkomne

Bachelortemaeftermiddag

Denne temaeftermiddag sætter fokus på de psykologiske og sundhedspædagogiske aspekter af det jordemoderfaglige arbejde i relation til at understøtte overgangen til forældreskab som en ”sammenhængende, naturlig livsproces med mulighed for personlig udvikling og tryghed”.

To oplæg, baseret på nyeste bachelorprojekter, vil belyse hvordan forberedelse til det at blive forældre har betydning for den store omvæltning, som især førstegangforældre oplever. Der vil komme bud på hvilke behov for støtte de gravide har i relation til den psykologiske og sociale udvikling i graviditeten, samt hvad der skal til, for at førstegangsforældre kan føle sig trygge ved en ambulant udskrivelse. I det tredje oplæg gives et perspektiv på hvordan jordemoderen kan understøtte en god start på familielivet.

PROGRAM:

EN FORANDERLIG TID

Et humanistisk bachelorprojekt der undersøger den psykologiske og sociale udvikling i graviditeten v. Kathrine G. Thorsen, Mathilde H. Gustafsson & Anna L. Ellehauge, jordemødre

FØD OG FORSVIND

Et kvalitativt bachelorprojekt om ambulant udskrivelse af førstegangsfødende v. Astrid E. Nielsen, Ditte M. Bæk-Lewkovitch & Julie N. Jensen, jordemødre

OVERGANG TIL FORÆLDRESKAB, PARFORHOLD OG FAMILIE

v. Vibeke de Lichtenberg, jordemoder, cand. pæd. soc., småbørnskonsulent og psykoterapeut

TILMELDING: Senest d. 28. oktober til Nynne Sindberg: nysi@kp.dk

Arrangeret af jordemoderuddannelsen og videreuddannelsesafdelingen Sundhed, Social og Beskæftigelse, Københavns Professionshøjskole i samarbejde med Jordemoderforeningen