Genveje


Kompetenceudviklingsseminar i teknologiforståelse og digital dannelse

Start:
Torsdag d. 31. okt. 2019 kl. 09.30
Slut:
Fredag d. 1. nov. 2019 kl. 16.00
Sted:
Odeon
Odeons Kvarter 1
5000 Odense C.
Pris:
Gratis

– rettet mod et nyt nationalt modul til læreruddannelsen

I anledningen af et nyt nationalt modul om Teknologiforståelse og Digital Dannelse, afholdes et kompetenceudviklingsseminar, som skal klæde undervisere fra læreruddannelsen på til at varetage undervisningen.

Modulet er resultatet af et sektorprojekt, finansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet, ledet af Københavns Professionshøjskole i tæt samarbejde med VIA University College, og modulet bliver udrullet nationalt på Danmarks læreruddannelser begyndende i 2020.

Seminaret henvender sig til undervisere, der har en interesse for teknologiforståelse, og som fremover skal fungere som spydspidser på læreruddannelsen dels i forhold til undervisning på
det konkrete modul og dels i forhold til videre kompetenceudvikling på de lokale læreruddannelser.

Workshops

Der vil på seminaret blive afholdt workshops, som retter sig særligt mod indholdet i modulet, så alle deltagere får mulighed for at arbejde med nogle centrale øvelser og blive introduceret til
elementer af det faglige indhold. Ligeledes vil der være keynotes, som adresserer centrale områder inden for det, der kan betragtes som opstarten på en ny faglighed på læreruddannelsen. 

Det nye modul har følgende fem fagområder, der ligeledes vil udgøre temaerne for de enkelte workshops på seminaret:

  • Teknologiforståelse: samfund, pædagogik og didaktik.
  • Dannelse i et digitaliseret samfund: institution, medborgerskab og myndiggørelse.
  • Designtænkning og kompleks problemløsning: designprocesser, iteration og refleksion.
  • Computationel tænkning: algoritme- og dataforståelse, kryptering og kunstig intelligens.
  • Data og kritisk kommunikationsbevidsthed: overvågning, privacy
    og etik.

Tilmelding

Tilmelding er bindende og tilmelding skal ske gennem lokal uddannelsesledelse. Der er på forhånd reserveret et bestemt antal pladser for hver professionshøjskole.

Frist: Senest 1. april 2019. 
Pris: Gratis, udgifter til ophold og overnatning er finansieret af Uddannelses- og Forsknings-ministeriet. Transport og arbejdstid dækkes dog af egen professionshøjskole.