Genveje


Fremtidens beskæftigelsesindsats

  • Emne:
  • Type: Konference
  • iCal
Start:
Onsdag d. 30. okt. 2019 kl. 12.30
Slut:
Onsdag d. 30. okt. 2019 kl. 15.35
Sted:
Københavns Professionshøjskole
Sigurdsgade 26
2200 København
Auditorie B186
Pris:
1.062 kr. inkl. moms

Beskæftigelsespolitikken er under konstant forandring. Aktuelt står vi med den nye LAB-lov over for store forandringer i indsatsens fokus, indhold og organisering. Jobcentre og a-kasser er i fuld gang med at forberede og omstille beskæftigelsesindsatsen, så potentialerne i forenklingen omsættes til resultater og øget kvalitet.

Københavns Professionshøjskole og mploy har inviteret en række af de væsentlige stemmer i beskæftigelsesindsatsen til en konference, hvor de giver deres bud på den forandring vi står over for.

Program

12.30:
Ankomst til let frokost

13.00:
Velkommen
v/ rektor Stefan Hermann

13.05:
Regeringens perspektiv på fremtidens beskæftigelsesindsats
Hvor ligger udfordringerne i den nye forenklingsreform og hvordan understøttes implementeringen fra centralt hold
v/ beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard Thomsen

13.20:
Behovet for kompetenceudvikling i forlængelse af forenklingsreformen
Interview med beskæftigelsesministeren om blandt andet behovet for kompetenceudvikling i forlængelse af forenklingsreformen
v/ rektor på Københavns Professionshøjskole, Stefan Hermann

13.40:
A-kassernes nye rolle
Forretningsfører i 3F, Eva Obdrup, fortæller om hvordan a-kassen forbereder sig på deres nye rolle i beskæftigelsesindsatsen, perspektiver for a-kassen og samarbejdet med jobcentrene
v/ forretningsfører i 3FA, Eva Obdrup

14.10:
Pause

14.25:
En forvaltning, en fælles ledelse – seks nye driftsområder
Med den nye organisering ønsker Aarhus Kommune at skabe en stærkere organisatorisk og faglig sammenhæng, der skal medvirke til at løfte behovene i fremtidige beskæf-tigelsesindsats. Hvad er tankerne bag den nye organisering, hvad er strategien og ikke mindst hvad stiller det af kompetencekrav til de ledere og medarbejdere der arbejder med beskæftigelsesindsatsen
v/ beskæftigelseschef Vibeke Jensen fra Aarhus Kommune

14.55:
Om de fremtidige kompetencebehov på arbejdsmarkedet.
Arbejdsmarkedet bliver fortsat mere specialiseret og antallet af jobs uden formelle krav bliver færre. Hvad skal der til for at kunne håndtere ændringerne – behov for ændringer i organ-iseringen af beskæftigelsesindsatsen?, nye eller ændrede kompetencer blandt dem der arbejder med området? Hvordan ser fagbevægelsen beskæftigelsesindsatsen udvikle sig?
v/ næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), Ejnar K. Holst

15.25:
Opsamling
v/ direktør i mploy, Niels Kristoffersen

15.35:
Vi byder på en lille forfriskning.

Kontakt

Ole Mølholm Jensen, omje@kp.dk eller Line Bjørg Jensen, lbj@mploy.dk

Pris og tilmelding

Prisen for deltagelse er DKK 1.062,- inkl. moms

Tilmeld dig på tilmeld.dk/bk2019