Genveje


Repræsentation og mangfoldige fortællinger i undervisningen

Start:
Mandag d. 23. sep. 2019 kl. 15.30
Slut:
Mandag d. 23. sep. 2019 kl. 17.30
Sted:
Campus Carlsberg, lokale fremgår af infoskærmene
Pris:
Gratis, men tilmelding er nødvendig (i tilfælde af sygdom)

Børn og unge skal kunne se sig selv repræsenteret i undervisningen og opleve mangfoldige identitetsmuligheder.

Vi sætter fokus på repræsentation i udvalgte undervisningsmaterialer og hvordan du som lærer kan arbejde didaktisk med den virkelighed som skabes gennem materialerne.

  • Hvilke identiteter stilles til rådighed for forskellige grupper af mennesker i materialerne?
  • Hvilke magthierarkier reproduceres via materialernes fortællinger? 
  • Hvilken betydning får disse for elevernes læring og for de roller og positioner, der stilles til rådighed i klassen?

Med udgangspunkt i et kulturdynamisk og magtkritisk perspektiv vil vi sammen diskutere mulige faldgruber og potentialer i de undervisningsmaterialer vi har til rådighed ift. at åbne op for mere dynamiske identitetsforståelser. 

Målgruppe:
Lærere og vejledere i folkeskolen 

Undervisere: 
Mette Toft, lærer på Grønnevang skole i Hillerød
Charlotte Bie, lektor på Københavns Professionshøjskole