Genveje


Obligatorisk læringstilbud for 1-årige børn i dagtilbud

Start:
Fredag d. 20. sep. 2019 kl. 00.00
Slut:
Torsdag d. 21. nov. 2019 kl. 00.00

Danske professioner afholder 2 temadage for medarbejdere der skal modtage børn i obligatorisk læringstilbud

Målgruppe
Pædagoger i dagtilbud og andre med ansvar for at understøtte arbejdet med obligatorisk læringstilbud. Herudover er temadagene relevante for f.eks. pædagoger, sundhedsplejersker, integrationsmedarbejdere og andre professionelle med interesse for emnet.

Formål og indhold
På temadagene vil fokus særligt være på viden om tilrettelæggelse og gennemførelse af det obligatoriske læringstilbud med afsæt i den styrkede pædagogiske læreplan og ud fra viden om målgruppen og de ressourcer og udfordringer, målgruppen kan tænkes at have med sig ved indtrædelsen i det obligatoriske læringstilbud.

Læringsmål
■At deltagerne får viden om lovgrundlaget for det obligatoriske læringstilbud (sprog, generel læring, demokratisk dannelse, herunder ligestilling og kendskab til danske traditioner) og den styrkede pædagogiske læreplan.

■At deltagerne får viden om det 1- årige barns udviklingsbehov og betydningen af en tryg tilknytning samt et omsorgspædagogisk ståsted.

■At deltagerne får viden om læringsmiljøets betydning.

■At deltagerne får viden om inddragende forældresamarbejde og vejledning af forældre, herunder hvordan man kan etablere et trygt og tillidsfuldt samarbejde samtidig med, at der er den særlige forudsætning, at det er obligatorisk for forældrene at indskrive deres barn og selv tage del i læringstilbuddet.

■At deltagerne får viden om interkulturel pædagogik, herunder indsigt i vigtigheden i kritisk refleksivt at kunne forholde sig til egne kulturelle forståelser og forforståelser.

■At deltagerne får viden om sprogudvikling og sprogstimulering, herunder betydningen af et stimulerende hjemmelæringsmiljø.


Udbytte
Ved at deltage på temadagene får du viden om lovgrundlaget for obligatorisk læringstilbud og inspiration til det pædagogiske arbejde med børn og forældre

Tid og sted
Temadagene udbydes tre steder i landet: 

  • Aarhus – VIA UC     
  • Odense – UCL     
  • København – Københavns Professionshøjskole

  
Temadag 1
13. september 2019 Aarhus 
19. september 2019 Odense
20. september 2019 København

Temadag 2
8. november 2019 Odense
11. november 2019 København        
21. november 2019 Århus 

 
Tilmelding
Tilmelding - senest 28. august 2019 


Deltagerpris: kr. 300,- kr. ex. moms 

Temadagsansvarlig
Chefkonsulent Sharmila Holmstrøm Juhlin, Københavns Professionshøjskole, sam@kp.dk, tlf. 41898428