Genveje


Når pædagoger og lærere samarbejder om børns trivsel og læring

  • Emne:
  • Type: Konference
  • iCal
Start:
Fredag d. 13. sep. 2019 kl. 08.30
Slut:
Fredag d. 13. sep. 2019 kl. 15.00
Sted:
Campus Carlsberg, Humletorvet 3, 1799 København V, Auditoriet W2.04
Pris:
760 kr. ekskl. moms

Københavns Professionshøjskole byder velkommen til en inspirerende kompetence-/dialogdag om lærere og pædagogers samarbejde om børns læring og trivsel på tværs af skole- og fritidsliv.

Lærere og pædagoger arbejder sammen om uddannelses- og dannelsesopgaven, og derfor er det interessant, hvordan de fælles pædagogiske og didaktiske overvejelser kan foregå. Vores opmærksomhed må rettes mod at skabe et sammenhængende børneliv, når børnenes lærings- og trivselsmiljøer tilrettelægges. Men hvad vil det så sige at arbejde sammen? Hvilke opgaver løser professionerne sammen og hver for sig? Hvordan understøtter ledere bedst samarbejdet? Og hvordan ser det lærer- og pædagogsamarbejde ud, der understøtter børns læring og trivsel på tværs af skole og fritid?

Kompetence-/ dialogdagens formål er at bidrage til debatten og den fortsatte udvikling af lærer- og pædagogsamarbejdet til gavn for børnenes læring og trivsel. På denne dag præsenteres viden og gode erfaringer fra forsknings- og udviklingsprojekter samt erfaringer fra praksis om lærer- og pædagogsamarbejdet i skole og fritid. 

Vi gerne se lærere, pædagoger, ledelse og forvaltning til en spændende og indholdsrig dag med shareshops med fokus på videnudveksling og diskussion.

Pris og tilmelding

Pris: 760 kr. ekskl. moms.
Tilmelding
Tilmeldingsfrist: den 29. august 2019

Kontakt

Lektor Sussie Kiilerich Bonde
E-mail SUKB@kp.dk
Telefon: 41898880

Program

8.30-9.00 Registrering (kaffe på kanderne og croissanter)

9.00-10:30 Velkomst v. Sussie Kiilerich Bonde, lektor og cand.mag., Københavns Professionshøjskole

Pædagogers og læreres samarbejde i skolen – udspændtheder i litteratur og praksis v. Sofie Sauzet, adjunkt, ph.d., Københavns Professionshøjskole
Pædagoger og læreres samarbejde i skolen er en kompleks opgave, for mulighedsrummet for samarbejdet i praksis er omskiftelig, og hænger sammen med hvilken skoleform, samarbejdet organiseres under. I både litteratur og praksis, er der flere forskellige bud på at forstå og organisere det tværprofessionelle samarbejde på. Sofie beskriver nogle af forskellighederne i litteratur og praksis som ”udspændtheder”, der på forskellige måder kalder på udviklingen af pædagogers faglighed i skolen – i samarbejdet med læreren. I oplægget foldes analyser af udspændthedernes praktiske paradokser ud, og nye spørgsmål til kollektive handlestrategier og refleksion stilles. 

Dannelse i skolen – en sag for pædagoger og lærere v. Professor emeritus Stig Broström, Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), Aarhus Universitet
Et aktivt og ligeværdigt samarbejde mellem pædagoger og lærere kan bidrage til dannelsen af samfundskritiske og livsduelige demokrater.
 
10.30 Kaffe og frugt og vi går i de valgte shareshops

10.55 Shareshops

12.00 Frokost

12.40-13.45 Shareshops

14.00-14.45 Grundlag for pædagogfagligheden i fritid og skole v. Trine Ankerstjerne, uddannelsesleder pædagoguddannelsen, Københavns Professionshøjskole 

Debat med studerende, pædagoger m.fl. om projektet "Grundlag for pædagogfagligheden i fritid og skole" https://bupl.dk/wp-content/uploads/2018/12/filer-grundlag_paedfaglighed_fritid_skole-1.pdf i samarbejde med BUPL, Undervisningsministeriet og Professionshøjskolen Absalon. 
Spørgsmål og refleksioner over egen praksis ift. rapporten/undersøgelse. 

14.45-15.00 Opsamling og tak for i dag v. Sussie Kiilerich Bonde 

Shareshops

Naturvidenskabelig dannelse – en del af almendannelsen
Pædagoger og lærere i en praksis rettet mod børns handlekompetence og mod til både at være i naturen og samtidig tage stilling til miljøproblemer – altså et fokus på en pædagogik for bæredygtighed. Hvordan kan ”udeskole og åben skole pædagogik” inddrage og involvere lokalområdet i et pædagogisk samarbejde om at undersøge og eksperimentere med virkelige fænomener og problemer lokalt? – fra samarbejde med naturskolerne til samarbejde med lossepladsen, lokale fiskere og fødevareindustri.

Pædagog Cecilie Flensborg Buch, pædagog Rasmus Poulsen, SFO Vallerødskolen, Rungsted Kyst.
(SFO-leder Charlotte Schou-Nielsen)
Thorleif Frøkjær, lektor Videreuddannelsen Københavns Professionshøjskole.

Når ressourcepædagogen vejleder i skolen 
Hvordan kan pædagoger og lærere med en inklusionsvejlederfunktion samarbejde om de opgaver, som de skal varetage i en skolekontekst? Kom og hør to praktikere fra Virum skole fortælle om deres gode erfaringer vedrørende indsatser om børn i vanskeligheder – herunder det konkrete samarbejde med og om børn.

Kaja Gillesberg Lassen og Henrik Hjorhøy vejledere v. Virum Skole
Lisbeth Diernæs, lektor og cand. pæd. i pædagogisk psykologi v. Videreuddannelsen Københavns Professionshøjskole.

Hvordan skaber ledelsen kvalitet i skole og fritid, og hvordan understøtter vi bedst muligt pædagogernes faglighed og arbejde? 
I Gentofte kommune sættes fokus på, hvordan der udvikles kvalitet i skole og fritid, og hvordan pædagogerne bedst muligt ledelsesmæssigt understøttes, sådan at de bringer deres kompetencer og pædagogfaglighed i spil i dagligdagen. I den forbindelse har Gentofte etableret ”Pædagogfaglighed, et nyt mødeforum for pædagogiske ledere i skole og fritid”.
På denne shareshop debatteres ledelsesperspektiver på pædagoger og læreres samarbejde med udgangspunkt i viden og Gentofte kommunes mødeforum. 

Carsten Andersen, udviklingskonsulent i Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid, Gentofte Kommune
Emilie V. T. Winstrøm – viceskoleleder samt leder for FC og GFO på Skovgårdsskolen, Gentofte. 
Sussie Kiilerich Bonde, lektor og cand.mag. v. videreuddannelsen Københavns Professionshøjskole

Sprogudvikling i fritidsordningen – sprog der læres i fritten kan bruges i skolen 
I Københavns Kommune har pædagoger, medhjælpere og ledere i fritidsordninger fået sprogpædagogiske grundforløb, der sætter fokus på børns (fler)sproglige udvikling. I fritidsordningen er der nemlig god mulighed for at lære og bruge sprog i meningsfulde hverdagssamtaler med gode samtalepartnere, som er nødvendig for udviklingen af et mere nuanceret og fagspecifikt sprog, der kræves i skolen. 

På denne shareshop diskuteres muligheder og rammer for sprogudvikling i fritidsordningen, og sprogansvarlige pædagoger fra fritidsinstitutionen viser konkrete eksempler på, hvordan de efter grundforløbet arbejder med både dansk og flersproglig udvikling i hverdagen. 

Fine Madsen og Juliane Ritzau, pædagoger fra fritidsinstitutionen ved Skolen på Strandboulevarden  
Charlotte Ørstrøm, adjunkt i dansk som andetsprog og ph.d. v. Videreuddannelsen Københavns Professionshøjskole.

Bevægelse – en vigtig del af børns trivsel og læring
Bevægelse er skrevet ind i reformen som en obligatorisk del af skoledagen og ofte ender denne opgave hos pædagogerne i den understøttende undervisning. Men mange pædagoger – og lærere - er usikre på, hvordan de kan igangsætte meningsfulde bevægelsesaktiviteter, så de understøtter børnenes trivsel og læring uden at alt ender i kaos. Kom og hør om hvordan det foregår i praksis, når lærere og pædagoger samarbejder om at gøre skoledagen mere aktiv og få enkle idéer og metoder til, hvordan du kan integrere mere bevægelse i skoledagen.

Lotte Marquard, lektor v. pædagoguddannelsen Københavns Professionshøjskole