Genveje


Giver din vejledning mening?

Start:
Fredag d. 27. sep. 2019 kl. 12.00
Slut:
Fredag d. 27. sep. 2019 kl. 15.00
Sted:
Københavns Professionshøjskole, Campus Carlsberg, Humletorvet 3, 1799 Kbh V

Forskeroplæg og workshop om eksistentiel vejledning tilrettelagt som gruppevejledning

Hvordan kan du tilrettelægge din vejledning, så du faciliterer refleksion i forhold til begrebet mening, både i forhold til job, uddannelse, arbejdsliv og i det personlige liv?

Seminaret baserer sig på et forskningsprojekt ved Lektor Inger-Lise Petersen, der i samarbejde med det franske universitet Conservatoire National des Arts et Métiers har undersøgt, hvordan man vejledningsfagligt kan arbejde med styrkelse af en bedre forståelse af sig selv og andre med afsæt i livs- og arbejdsværdier. Hensigten er opnåelse af agentkompetencer med henblik på gennemførsel af ønskede forandringer i forhold til job, uddannelse, arbejdsliv.

Der er deltagelse fra 16 forskellige institutioner i Danmark: produktionsskoler, UU'ere, STX, HHX, HG, HF samt efterskole. Seminaret vil bestå af forelæsning om resultaterne af forskningsprojektet samt workshops med mulighed for hands-on erfaringer sammen med deltagende vejledere fra projektet.

Pris og tilmelding

Pris: Gratis
Tilmelding
Tilmeldingsfrist: den 2. september 2019 (max 100 deltagere).

Workshops (max 25 deltagere pr. workshop)

Kunsten at finde ud af, hvem jeg er og vil være
Workshoppen opridser erfaringerne fra deltagelsen i forskningsprojektet ’Livskunst’ med HF-elever på Greve Gymnasium. Enkelte tilpassede øvelser fra forløbet vil blive præsenteret og afprøvet. Derudover vil der være en præsentation af et forløb for elever, der har svært ved at gennemføre. Forløbet lægger fokus på elevernes værdier og personlige styrker, samt erfaringer udenfor skolen, med det formål at ændre på deres selvforståelse i forhold til det at være elev på en ungdomsuddannelse.

Ved Marianne Holgerson Fournier, studievejleder og lektor på Greve Gymnasium

Gruppevejledning i merkantile erhvervsuddannelser EUD/EUX
Ud fra det franske vejledningsmateriale har vi lavet et arbejdshæfte og holdt gruppevejledning 5 gange á 100 minutter. Fra øvelser med at sætte ord på drømme og forestillinger om fremtiden, over værdier og arbejdsliv til øvelse ”at mestre livet”.
Workshoppen vil præsentere øvelser fra forløbet med erhvervsuddannelseselever.

Ved Rikke Kobberø og Sanne Krarup, vejledere på Niels Brocks erhvervsuddannelser

Særlige udfordringer i vejledning af unge, der er nye i Danmark
Vejledning af elever, der har dansk som andetsprog, og som ikke er opvokset i Danmark, kræver en tilgang, der tager højde for elevernes sproglige forudsætninger og begrænsede kendskab til det danske uddannelsessystem og kulturelle koder. I workshoppen vil vi dele vores erfaringer fra gruppevejledningsforløbet ”Livskunst”, hvori 10 elever, der alle havde boet i Danmark under 5 år, deltog. Hvordan udvalgte og tilpassede vi øvelserne; hvilke positive overraskelser og hvilke udfordringer stødte vi på?

Ved Liv Berner, lærer og Lisbeth Wagner, vejleder, Gentofte Ungdomsskole

Bliv klog på dig selv, så du kan handle
Vi har arbejdet med temaerne via ung-til-ung i gruppevejledning.
Vi har haft fokus på, at den teoretiske tilgang gerne skulle ende ud i en mulighed for praktisk handling. At eleverne gennem en kortlægning af værdier, skulle kunne udarbejde en mere konkret handlingsplan. Vi har udarbejdet fem arbejdsark, som enten har kørt hver dag, i en uge eller en dag om ugen i fem uger.
I workshoppen vil vi demonstrere og diskutere vores vejledningsforløb.

Ved Rikke Borch, værkstedslærer og vejleder Grafisk værksted, Datariet,
Birgit Lindbjerg, værkstedslærer og vejleder Design værksted, Datariet,
Mogens Mark, viceforstander og kordineret vejleder, Datariet

Hvem er jeg? Og hvad vil jeg?
Workshoppen sætter fokus på hvordan, der kan arbejdes med gruppevejledning om mening i en efterskolekontekst. Vi vil dele vores erfaringer med meningsarbejdet i  gruppevejledning og give jer mulighed for selv at få en hands-on oplevelse med nogen af øvelserne fra forløbet. Udfordringer og stjernestunder vil blive udfoldet.

Ved Lise Christensen, lærer og vejleder, og Lise Hadrup, vejleder og viceforstander, Vardeegnens gymnasieforberedende efterskole

Mening med livet på produktionsskole
Værdiarbejde og det at skulle forholde sig til, hvad meningen er med det hele, var nogle af ambitionerne da der skulle arbejdes med gruppevejledningen på Bornholms Produktionsskole. Med afsæt i de fransk inspirerede øvelser blev forløbet gennemført. Kom og hør erfaringerne med forløbet og deltag i afprøvning af udvalgte øvelser.

Ved Jens R Hansen, stedfortrædende forstander, Bornholms Produktionsskole