Genveje


Demokrati og teknologi i uddannelserne

Start:
Fredag d. 23. aug. 2019 kl. 09.00
Slut:
Fredag d. 23. aug. 2019 kl. 17.00
Sted:
Campus Carlsberg, Humletorvet 3¸1799 København V

Har vi styr på Big Data, Big Brother og Fake News? Messe og konference med og om teknologi i skoler og på højere læreanstalter

Pris og tilmelding

Pris inkl. forplejning:
850 kr. ekskl. moms / 250 kr. ekskl. moms for studerende.
Tilmeld dig her
Tilmeldingsfrist: 20. august (max 180 deltagere)

Om konferencen
Brug af teknologi får større og større betydning for den måde, vi tilegner os viden på, og den måde vi tilrettelægger uddannelse på i dag. Som underviser, elev eller studerende indgår vi i fællesskaber, hvor det digitale spiller en større rolle i de relationer, der opstår. Der bliver indsamlet store mængder af data ind om de studerende og eleverne, vi har alskens information til rådighed, og vi har mulighed for at interagere direkte med omverden i undervisningen – men hvordan gør vi det rigtigt, når data kan misbruges, vi kan drukne i information, og klasseværelset er online med omverdenen.

Denne konference og messe sætter fokus på demokrati, uddannelse og teknologi i design af god undervisning og uddannelse. Du vil møde en række førende forskere, der er optaget af demokrati, teknologi og uddannelse samt producenter, der vil vise den nyeste læringsteknologi. Konferencen afsluttes med en paneldebat, hvor du vil få mulighed for at stille spørgsmål til producenterne om, hvilket ansvar de vil påtage sig for at værne om demokratiet og til de politikere, der skal sikre at teknologierne understøtter vores uddannelsessystem og vores demokrati. 

Bag arrangementet står DIKO, Institut for Didaktik og Digitalisering, Københavns Professionshøjskole
Tilrettelægger og ordstyrer er Henrik Tarp Vang

Yderligere oplysninger
IT-udviklingskonsulent Henrik Tarp Vang på 41897047/ htv@kp.dk

Program 

Kl. 09.00 - 10.00 Kaffe, udstilling, oplæg fra producenter af læringsteknologi og rundvisning i Future Classroom

Kl. 10.00 - 10.10 Officiel åbning og velkomst ved Dekan Jakob Harder Københavns Professionshøjskole

Kl. 10.10 - 10.40 Usynlige studerende: læring på nye måder i åbne online forløb 
v/ Lektor Christian Dalsgaard, Århus Universitet 

Kl. 10.40 - 11.10  Uddannelsesinstitutionen som kompetencefabrik eller forsamlingshus?
v/ Lektor Rikke Toft Nørgård, Århus Universitet

Kl. 11.10-  11.40 At begribe sig til læring – om teknologi, relationer, ejerskab og demokrati på den teknologiske tonede læreruddannelse på KP - Future Classroom Teacher. 
v/ Lektor Lise Møller, Københavns Professionshøjskole

Kl. 11.40 -13.10 Frokost, udstilling, oplæg fra producenter af læringsteknolog og rundvisning i Future Classroom

Kl. 13.10 -13.40 Teknologiforståelse, digitalisering og didaktisering – en kortlægning af positioner
v/Docent Niels Henrik Helms, Københavns Professionshøjskole 

Kl. 13.40 - 14.10 Subjektet som dannelsesprojekt eller data-objekt? 
  v/ Professor, Thomas Ryberg, Ålborg Universitet 

Kl. 14.10 - 14.30 Kaffepause og udstilling 

kl. 14.30 -15.45 Paneldebat mellem forskere, politikere, og producenter af læringsteknologi
Med deltagelse af: Christine Sørensen, politisk chef for Google i Norden; Anders Thomsen, direktør for politik og strategi hos Microsoft, Camilla Mehlsen fra TechDK Kommissionen, Peter Westerman, regionsrådsmedlems for SF; Karen Melchior, MEP for RV og forskerne Rikke Toft Nørgård og Thomas Ryberg 
Moderator: Rune Heiberg Hansen, Director hos Damvad Analytics.

kl. 15.45 -17.00 Udstilling, oplæg fra producenter af læringsteknologi og rundvisning i Future Classroom

Om oplæg

”Usynlige studerende: læring på nye måder i åbne online forløb”  
v/ Lektor Christian Dalsgaard, Århus Universitet 

Den største gruppe af deltagere i Massive Open Online Courses er dem, der ikke gennemfører. Dette bliver ofte fremhævet som det største kritikpunkt af åbne online kurser. Imidlertid skal det største potentiale ved disse kurser måske netop findes blandt denne gruppe af ikke-gennemførte. Oplægget sætter fokus på de såkaldte "usynlige studerende", der betegner den gruppe deltagere, der ikke besvarer opgaverne, og som ikke gennemfører kursusaktiviteterne. Med baggrund i en undersøgelse af forskellige deltagelsesformer på et åbent online kursus diskuterer oplægget, hvad og hvordan usynlige studerende lærer i åbne online forløb. Undersøgelsen peger på muligheder i at udvikle nye efteruddannelsesformater.
Christian Dalsgaard er lektor i online uddannelse på Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Aarhus Universitet. 

Uddannelsesinstitutionen som kompetencefabrik eller forsamlingshus?
v/ Lektor Rikke Toft Nørgård, Århus Universitet

Hvor befinder uddannelsesinstitutionen sig og hvor kan den gå hen? Ser den sig selv fanget i en malstrøm af dataficering, lærificering, arbejdsmarkedficering, iværksætteri og nytteværdi der fastlåser den i en funktion af kompetencefabrik? Eller er der andre veje at gå og andre former at tage for fremtidens uddannelsesinstitution? Hvordan ville uddannelsesinstitutionen være og opleves hvis den valgte helt andre støbeforme såsom andelsbevægelsen, kollektivet, cirkusteltet, byggelegepladsen, økosystemet eller forsamlingshuset? Oplægget sætter gennem disse spørgsmål fokus på alternative fremtider for uddannelsesinstitutionen og de folk der bebor den. Hvad betyder det at uddannelsesinstitutionen er et sted og har en væren? Hvilken etisk forpligtigelse har uddannelsesinstitutionen over for de folk der tager en uddannelse der, underviser der og lever der? Og hvad kan gentænkningen af uddannelsesinstitutionens støbeform hjælpe os på vej mod nye digitalt funderede samarbejder, nye hybride uddannelsesformer og anderledes teknologibrug?

Rikke Toft Nørgård er lektor i design og teknologi indenfor uddannelse ved Aarhus Universitet. Hun er bl.a. koordinator for forskningsenheden ’Educational Design: Thinking and Practice’ og sidder i styregruppen for forsknings- og udviklingsprojektet STAK om studerendes akademiske digitale dannelse på de videregående uddannelser (2018-2020)

At begribe sig til læring – om teknologi, relationer, ejerskab og demokrati på den teknologiske tonede læreruddannelse på KP – Future Classroom Teacher. 
v/ Lektor Lise Møller, Københavns Professionshøjskole

Folkeskolen er under forandring igen – og læreruddannelsen skal følge med. Hvordan skaber man kommende lærere med professionsfaglige kernekompetencer, der væver sig sammen med legende tilgange OG langtidsholdbar teknologiforståelse i en datadrevet tid? Hvordan kobler man i denne proces blikket for domænet teknologi og digitalisering i folkeskolen til afgørende begreber som myndighed, dannelse og demokrati?

For en studerende på Future Classroom Teacher betyder det i praksis en fælles afsøgning af sammenhængen mellem at gribe og begribe med teknologier. Det betyder undersøgelser af egne og andres navigationer imellem rum, roller og relationer, når teknologien synligt gennemsyrer hverdagen i og uden for skole og institution. Det betyder forståelse af sammenhængskraften mellem en bred modelforståelse af teknologi og en specifik teknologisk handleevne.

På Future Classroom Teacher forsøger såvel undervisere som studerende at skabe et åbent demokratisk undervisningsrum, hvor ejerskab og indflydelse er drivkraft - noget som overraskende nok ikke altid er lige nemt i et uddannelsessystem i det 21 århundrede!

Lise Dissing Møller er lektor i dansk. Underviser, udvikler og koordinator på Future Classroom Teacher, og medudvikler på Future Classroom Lab. Lise Dissing Møller har igennem en årrække deltaget i en række større udviklings- og kompetenceløftsinitiativer omkring teknologi og digitalisering på såvel landsplan som lokalt på KP.

Teknologiforståelse, digitalisering og didaktisering – en kortlægning af positioner.
v/Docent Niels Henrik Helms, Københavns Professionshøjskole 

I mange år handlede diskussionen om, hvorfor - og eventuelt hvordan - vi skulle bruge teknologi i undervisningen. Men øget brug af data, kunstig intelligens og nye spillere i uddannelsesverdenen stiller spørgsmål ved forforståelser, diskussionsfelter og hidtidige positioner. Teknologiforståelse foldes ud som forsøgsfag i folkeskolen og som fag i erhvervsuddannelserne, og hvad er det så de skal lære? – Og hvordan er forholdet mellem indhold og form – eller content og format. Fagligheden teknologiforståelse påberåber sig diskussioner af fagforståelse og på samspillet mellem denne og digitalisering af undervisningsprocesser – Og videre også af udviklingen af uddannelsesteknologi (digitalisering af uddannelsesformater – fx mere adaptive uddannelsesformater).
Bidraget vil præsentere en kortlægning af disse områder, og hypoteser om, i hvilket omfang de er gensidigt konstituerende.

Niels Henrik Helms er docent på Københavns Professionshøjskole. Har været faglig udviklingsleder i teknologifaget, ansvarlig for forskning i erhvervspædagogik ved NCE. Mangeårig forsknings- og udviklingsinteresse i teknologi, uddannelsesudvikling og innovation

Subjektet som dannelsesprojekt eller data-objekt? 
 v/ Professor, Thomas Ryberg, Ålborg Universitet 
I stigende grad er elever eller studerende ikke kun repræsenteret som subjekter i et fysisk klasserum, men ligeledes som dekomponerede og distribuerede data i trivselsundersøgelser, læringsplatforme, nationale test og andre digitale læringsarenaer. Som på de sociale medier efterlader vi digitale fodspor om vores interaktioner og præstationer på tværs af uddannelsesinstitutioners systemer, men ulig de sociale medier har vi ikke fyldestgørende debatteret spørgsmål om rettighederne til de data, hvordan de bliver brugt, samkørt og hvilke digitale spejlbilleder eller vrangbilleder vi efterlader; og hvad det betyder for institutionernes og systemernes forståelse og behandling af subjektet. Dette er kritiske og problematiserende spørgsmål som vil blive taget op til diskussion i oplægget.

Thomas Ryberg er professor i digital læring ved Aalborg Universitet. Han er tilknyttet vidensgruppen ”e-Learning Lab – center for brugerdrevet innovation, læring og design” på institut for kommunikation og psykologi.