Genveje


Konference: Tidlig indsats - hvad virker?

  • Emne:
  • Type: Konference
  • iCal
Start:
Torsdag d. 20. jun. 2019 kl. 10.00
Slut:
Torsdag d. 20. jun. 2019 kl. 16.00
Sted:
VIA University College, Hedeager 2, 8200 Aarhus N.
Pris:
1350 kr. per person (ekskl. moms) inkl. forplejning. Hvis din arbejdsplads er kollektivt medlem af Center for Børneliv, kan I få 10% rabat på op til fem deltagere.

Kom og hør om ny forskning inden for tidlig indsats samt kommunale erfaringer med tidlig opsporing og tættere samarbejde mellem de faggrupper, der møder gravide, småbørn og deres familier.

Program og oplæg

Rasmus Landersø, Ph.d., cand.polit. og seniorforsker ved Rockwool Fondens Forskningsenhed.

Hvilken betydning har det for børns udvikling og livschancer, at vi sætter ind tidligt?
Er tidlig indsats nøglen til social mobilitet? International forskning peger på, at tidligere indsatser der styrker børns evner, giver bedre “afkast” - hvorfor er det tilfældet og hvilke udfordringer giver det?

Johanne Smith-Nielsen, Ph.d. og psykolog v. Center for Tidlig indsats og Familieforskning, Institut for Psykologi, Københavns Universitet.

ADBB-metoden som instrument til screening
Kan man opspore tidlige tegn på social tilbagetrækning hos spædbørn? En beskrivelse af ADBBmetoden, resultaterne fra implementeringen samt videocases fra praksis.

Helle Høy Simonsen m.fl., Chefjordemoder v. Rigshospitalet Nordjylland, med sundhedsplejerske
(Hjørring Kommune) og jordemoder (Region Nordjylland).

Tidligt tværfagligt samarbejde om udsatte gravide
Hvordan kan jordemødre og sundhedsplejersker arbejde tættere sammen om en tidligere opsporing og indsats over for udsatte gravide? Praksiscase fra projekt “Kom godt i gang” i Region Nordjylland.

Crisstina Munch, Ph.d. og lektor ved pædagoguddannelsen på Københavns Professionshøjskole.

Tidlig opsporing i vuggestuen
Hvordan arbejder pædagoger med tidlig indsats i vuggestuen, og hvornår bliver dette opsporende arbejde både understøttet og vanskeliggjort i det tværfaglige samarbejde med andre faggrupper?

Lone Svinth, Ph.d. og lektor i pædagogisk psykologi, DPU

Virkningsfuldt pædagogisk arbejde i dagtilbud
Hvad kendetegner danske dagtilbud, som lykkes med at skabe virkningsfuldt pædagogisk arbejde for børn i udsatte positioner? Hvordan kan pædagogisk personale sikre inkluderende fællesskaber for alle børn, og hvad har betydning for, at arbejdet lykkes?

Tilmelding

Tilmeld dig her

Konferencen afholdes i et samarbejde mellem Center for Børneliv, Forskningsprojektet CRUNCH, VIA University College og Københavns professionshøjskole.