Genveje


Social friday - psykisk vold

Start:
Fredag d. 10. maj. 2019 kl. 14.00
Slut:
Fredag d. 10. maj. 2019 kl. 16.00
Sted:
Institut for Socialråderuddannelse
Auditoriet
Kronprinsesse Sofies vej 35
Frederiksberg

Kom til Social Friday den 10. maj på Institut for Socialrådgiveruddannelse med fokus på psykisk vold.

At forbyde psykisk vold løser ikke problemet - alene

Kom til Social Friday den 10. maj på Institut for Socialrådgiveruddannelse med fokus på psykisk vold. Mød Socialrådgiver og forfatter Ina Jensen, og jurist og ph.d.-stipendiat Mathilde Worch Jensen samt socialrådgiverne Simone Rosenquist og Hannah Emilie Fanøe. Sammen søger de svar på spørgsmål om konsekvenserne af kriminaliseringen af psykisk vold og betydningen heraf for det sociale arbejde.

§ 243. Den, som tilhører eller er nært knyttet til en andens husstand eller tidligere har haft en sådan tilknytning til husstanden, og som gentagne gange over en periode udsætter den anden for groft nedværdigende, forulempende eller krænkende adfærd, der er egnet til utilbørligt at styre den anden, straffes for psykisk vold med bøde eller fængsel indtil 3 år.
 
Efter et længere forarbejde indførte et enigt Folketing den 26. marts 2019 en selvstændig bestemmelse om psykisk vold i lovgivningen. Indførelsen af den nye bestemmelse rejser flere spørgsmål med betydning for det sociale arbejde, eksempelvis:

Hvad betyder kriminalisering af psykisk vold for de kvinder, der udsættes for vold af deres partner eller ex-partner? 
Hvad betyder kriminaliseringen for socialt arbejde med kvinderne?

På denne Social Friday giver socialrådgiver og forfatter Ina Jensen et indblik i psykisk vold fra en partner og fortæller om sine erfaringer med fænomenet.  

Jurist og stud. ph.d. Mathilde Worch Jensen præsenterer den juridiske definition af psykisk vold, som den er formuleret i § 243 i Straffeloven. 

Og socialrådgiverne Simone Rosenqvist og Hannah Emilie Fanøe præsenterer resultaterne fra deres bachelorprojekt om psykisk vold.  
Sammen søger de svar på spørgsmål om konsekvenserne af kriminaliseringen af psykisk vold. 

 
Arrangementet er gratis og kræver ikke tilmelding.