Genveje


EU-udbud af rammeaftale på håndværkerydelser

Professionshøjskolen Metropol har besluttet at gennemføre EU-udbud af håndværkerydelser i forbindelse med reparation og løbende vedligeholdelsesopgaver.

Ansøgningsfristen er overstået. Alle ansøgere er underrettet om evalueringsresultatet.


De prækvalificerede ansøgere bedes forholde sig til udbudsmaterialet, herunder udbudsbetingelserne i forhold til afgivelse af tilbud.
Det bemærkes i den forbindelse, at tilbud afleveres på følgende adresse:
Professionshøjskolen Metropol
Tagensvej 18
2200 København N
Att.: Søren Bagge

Svar på indkomne spørgsmål udsendes pr. mail til de prækvalificerede ansøgere.

Udbuddet er offentliggjort på ted.eu ved udbudsbekendtgørelse 2016/S-067-116264, og udbudsmaterialet er tilgængeligt på denne hjemmeside herunder. Rammer og vilkår for ansøgnings- og tilbudsproces fremgår af udbudsmaterialet.

Bemærk, at ansøgninger skal afleveres til følgende adresse:
Professionshøjskolen Metropol
Tagensvej 18
2200 København N
Att.: Søren Bagge

Særligt vedrørende ESPD. For vejledning til udfyldelse henvises til Udbudsbetingelser og Prækvalifikationsbilag 8 – Vejledning til udfyldelse af elektronisk udgave af ESPD. Se ligeledes uploadet svar på spørgsmål ”Spørgsmål & svar af 06.07.2016”.

Udbudsmateriale