Genveje


Data og rekruttering

Behandling af personoplysninger i forbindelse med rekruttering.

Når du sender en jobansøgning til Københavns Professionshøjskole (KP) er det vigtigt at gøre dig bekendt med vores politik for behandling af dine personoplysninger. Dette gælder uanset, om du søger uopfordret eller på baggrund af et stillingsopslag. 

Behandling af personoplysninger 
De personoplysninger, som du afgiver i forbindelse med fremsendelse af din jobansøgning, eller som led i et rekrutteringsforløb, bliver alene anvendt og opbevaret til brug for gennemførelse af en rekrutteringsproces, samt i forbindelse med en eventuel ansættelse. 

KP behandler dine personoplysninger fortroligt og i overensstemmelse med den gældende databeskyt-telseslovgivning. 

Kontaktinformationer
Vores kontaktperson for spørgsmål om behandling af personoplysninger i forbindelse med HR-aktiviteter på KP er personalejurist Caroline Brose, der kan træffes på tlf.: 4189 8917 eller pr. e-mail: cabr@kp.dk 

Såfremt du har spørgsmål til KP’s behandling af personoplysninger, er du velkommen til at kontakte konsulent Mette Adler Nielsen på tlf.: 4189 8754 eller pr. e-mail: men@kp.dk

KP’s DPO (Data Protection Officer) er Karsten Holt, direktør og partner i DPO Team ApS, tlf.: 7174 9020, e-mail: kp@dpoteam.dk

Videregivelse af personoplysninger til tredjepart
I visse tilfælde videregives dine oplysninger til andre virksomheder involveret i et rekrutteringsforløb, herunder ved brug af eksternt rekrutteringsbureau eller leverandør af personlighedstests.

Videregivelse af dine personoplysninger til andre virksomheder sker i henhold til skriftlige aftaler med de pågældende parter, som overholder de gældende regler, herunder krav til fortrolighed samt sletning af oplysninger efter rekrutteringsprocessens afslutning. 

Indhentning af referencer mv.
Da KP ønsker at finde de bedst egnede kandidater til en stilling, kan vi indhente referencer fra tidligere arbejdsgivere, uddannelsesinstitutioner eller andre relevante parter. Du kan derfor blive bedt om at give samtykke til indhentelse af referencer, som vi kan kontakte, hvis vi vurderer, at du skal videre i processen.

Følsomme oplysninger
KP indhenter ikke følsomme personoplysninger fra tredjepart (herunder helbredsoplysninger, straffeattest eller oplysninger om økonomiske forhold) uden dit udtrykkelige samtykke. I forbindelse med din ansøgning har du pligt til at oplyse om eventuelle helbredsmæssige forhold, som har væsentlig betydning for dine muligheder for at udføre det job, som du søger. 

Opbevaring af personoplysninger
KP opbevarer oplysninger om jobansøgere hos eksterne leverandører inden for EU/EØS. Samarbejdet med leverandørerne er omfattet af skriftlige databehandleraftaler, som overholder de gældende regler, og KP kontrollerer, at de anvendte databehandlere har tilstrækkelig it-sikkerhed.

Periode for opbevaring af personoplysninger 
KP opbevarer din ansøgning og andre oplysninger indtil rekrutteringsprocessen er gennemført og afsluttet. (Dog maksimalt for en periode på 6 måneder). Hvis du ansættes på KP vil din ansøgning blive journaliseret på din personalesag og blive opbevaret i KP’s HR-arkiv så længe, at der er administrativt brug for sagen. Ansøgningen (som er en del af din personalesag) afleveres herefter til Rigsarkivet sammen med KP’s øvrige personalesager.

Behandling af personalesager sker i overensstemmelse med den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning, som er fastsat af EU og nationale myndigheder, herunder databeskyttelseslovens §12.

Har du fået foretaget en personlighedstest i forbindelse med rekrutteringen, vil resultatet af denne blive gemt hos vores eksterne leverandør af personlighedstests på særligt sikrede servere i EU i indtil 6 måneder efter dens foretagelse.

Får du ikke stillingen, men vurderer KP, at der kan blive behov for en person med dine kvalifikationer inden for en overskuelig fremtid, kan KP bede dig om samtykke til at opbevare ansøgningen længere end 6 måneder.

Rettigheder
I forbindelse med KP’s behandling af dine personoplysninger, har du følgende rettigheder:

  • Ret til indsigt i, hvilke personoplysninger KP behandler om dig. (KP skal normalt svare indenfor 1 måned)
  • Ret til at få berigtiget fejlagtige oplysninger
  • Ret til at få slettet oplysninger, som ikke længere er relevante 
  • Ret til at gøre indsigelse mod uberettiget behandling
  • Ret til at klage til Datatilsynet (Datatilsynet, Borgergade 28, 5., DK-1300 Copenhagen, www.datatilsynet.dk, E-mail: dt@datatilsynet.dk, Telefon: +45 3319 3200).