Genveje


Campus Carlsberg og togskinner

Om os

Københavns Professionshøjskole er hovedstadsregionens nye uddannelsesinstitution. Vi leverer praksisnær uddannelse og forskning til hele velfærdssamfundet og har en ambition om at tilbyde de studerende uddannelse af højeste kvalitet.

Københavns Professionshøjskole blev officielt en realitet pr. 1. marts 2018 som følge af en fusion mellem Professionshøjskolen Metropol og Professionshøjskolen UCC.

Hovedstadsregionen har brug for stærke professionelle, der er uddannet til at møde fremtidens udfordringer. Det kræver stærke faglige miljøer, der kan sætte nye standarder for professionsbacheloruddannelse, videreuddannelse samt praksisnær forskning. Som en samlet professionshøjskole har vi med vores bredde og volumen en ambition om at blive toneangivende på uddannelsesområdet.

Med fusionen til Københavns Professionshøjskole har vi taget første skridt mod at:

  • Sikre stærkere faglige miljøer, der med større faglig dybde og diversitet kan sætte nye standarder for professionsbacheloruddannelse, for videreuddannelse og for praksisnær forskning og udvikling
  • Skabe bedre rammer for læring, der understøtter varierende undervisningsformer og et attraktivt studie- og arbejdsliv
  • Være dagsordensættende og eksperimenterende, så fremtidens velfærdsudfordringer mødes kvalificeret og offensivt
  • Skabe robusthed i forhold til forskydninger i studievalg samt uddannelsespolitiske og bevillingsmæssige forandringer

Se også Vedtægter for Københavns Professionshøjskole (pdf)

Københavns Professionshøjskole i tal

Vi har mere end 20.000 studerende og kursister fordelt på bl.a. 21 videregående uddannelser og mere end 40 diplomuddannelser.

Knap 2.000 ansatte driver og udvikler uddannelserne og forskningsindsatsen på 11 adresser i hovedstadsområdet, i Nordsjælland, på Bornholm og i Aarhus.