Gå til indhold

Sådan bevarer eleverne lysten til at lære fremmedsprog

Få ny analyse fra Det Nationale Center for Fremmedsprog og gode råd af eksperterne.

Fordelene ved at kunne flere sprog end engelsk er mange.

Danmark er et lille sprogområde, og hver dag samarbejder og handler vores organisationer og virksomheder med tysk-, fransk- og spansktalende lande. Så hvis du gennem dine tysk- eller franskkundskaber har tilegnet dig viden om landets kultur og derved fx ved, hvilke overvejelser der ofte ligger bag et samarbejde, så er du en eftertragtet medarbejder på arbejdsmarkedet.

For den viden er afgørende for, at vi handelsmæssigt og politisk kan udvikle og bevare et godt samarbejde med internationale partnere. Fx om fremtidens løsninger inden for det grønne område, sundhed og sikkerhed.

Problemet er bare, at flere og flere unge vælger fx tysk og fransk fra, når de forlader grundskolen.

Det viser nye tal fra Det Nationale Center For Fremmedsprog.

Fravælger fransk og tysk

I grundskolen er andelen af elever, der har 2. fremmedsprog steget de sidste 10 år. Fra 90,4% i skoleåret 2013/14 til 95,7% i skoleåret 2022/23 (NCFF). Det skyldes først og fremmest folkeskolereformen fra 2013 og en fremrykning af sprogstarten for tysk og fransk til 5. klasse.

Men andelen af STX-elever med tysk som fortsættersprog på A-niveau er fra 2017 til 2023 faldet med 46 procent. Fransk på samme niveau er i samme periode faldet med 42%. Andelen af STX-elever med sproglige studieretninger er faldet fra 9,5% i skoleåret 2017/18 til 7,6% i skoleåret 2022/23.

Problemet vedrører ikke kun STX. Det er et fælles problem, som også peger på grundskolens tilgang til fremmedsprogsundervisningen, og hvordan forvaltningen kan være bedre til at styrke sammenhængen mellem grundskolens sprogfag og den fagdidaktiske kultur på skolen.

Det handler om, hvordan vi kan blive endnu bedre til at udvikle sprogundervisningen i grundskolen, så eleverne får lyst til og bevarer lysten til at lære fremmedsprog og udvikle deres sproglige og interkulturelle kompetencer.

Hvordan gør vi så det?

Det er et svært spørgsmål at svare på, men Det Nationale Center for Fremmedsprog har alligevel givet det et skud i en ny elevperspektivanalyse (oktober 2023) og i projektet Fremmedsprog, forandring og forankring.

En sammenhængende indsats er nødvendig

Elevperspektivanalysen peger nemlig på, at ikke alle elever i grundskolen oplever en motiverende fremmedsprogsundervisning, og at de – både i grundskolen og i STX – møder en række barrierer, som forhindrer dem i at bevare motivationen for at lære fremmedsprog.

En af barriererne er, at der en stor forskel på, hvordan eleverne oplever fremmedsprogsundervisningen i skolen, og den måde de møder og bruger fremmedsprog på i deres børne- ungeverden.

Analysen peger blandt andet på, at det er en barriere, som synes at blive større i løbet af deres skolegang. For at mindske denne barriere og motivere flere for at lære fremmedsprog, er det vigtigt, at fremmedsprogsundervisningen på skolen populært sagt kan få de to oplevelser – og verdener – til at mødes lidt bedre.

I projektet Fremmedsprog, forandring og forankring har Det Nationale Center for Fremmedsprog sammen med Københavns Professionshøjskole og to andre professionshøjskoler, fem kommuner og over 20 folkeskoler taget netop den udfordring op. Sammen har de udviklet samt afprøvet et koncept for, hvordan sproglærerne på skoleområdet og kommuner bedst samarbejder og derved styrker fremmedsprogsundervisningen lokalt og motiverer flere elever til at lære nye fremmedsprog.

For det er ikke kun op til den enkelte lærer at motivere sine elever. Det kræver en sammenhængende indsats.

Konceptet hedder En vej til bedre fremmedsprogsundervisning – læs mere om det her.

Så med den viden i baghovedet, hvordan kan din kommune, din skole og sproglærerne så bedre samarbejde om at styrke fremmedsprogsundervisningen?

Få fem gode råd

På baggrund af projektet ’Fremmedsprog, forandring og forankring’ har Det Nationale Center for Fremmedsprog forsøgt at svare på spørgsmålet i form af en række anbefalinger:

Tag en videreuddannelse

Kontaktperson

Hanne Thomsen
Underviser på Københavns Professionshøjskole
Samarbejdspartner med NCFF i projektet: Fremmedsprog, forandring og forankring

E-mail:
Tlf.: +45 29 80 90 45