Gå til indhold

ReferNet

ReferNet er et europæisk netværk, der arbejder med at indsamle, analysere og formidle information om erhvervsuddannelserne på tværs af Europa.

Erhvervsuddannelser i Europa

Nationalt Center for Erhvervspædagogik på Københavns Professionshøjskole varetager opgaven i Danmark med at indsamle, analysere og formidle information om erhvervsuddannelserne. Den seneste rapport om erhvervsuddannelserne i Danmark (2018) kan downloades på nedenstående links. Rapporten er en del af en serie om erhvervsuddannelserne i EU og Norge og Island. Rapporterne er udarbejdet af eksperter fra de enkelte landes repræsentanter i ReferNet.

Udover disse mere omfattende beskrivelser af EU-landenes erhvervsuddannelsessystemer publiceres der korte, informative beskrivelser af de nationale systemer – de såkaldte Spotlights, der giver et hurtigt indblik i systemernes opbygning.

Cedefop – Europæisk Center for Erhvervsuddannelserne

ReferNet er etableret af Cedefop, European Centre for the Development of Vocational Training, det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelser. CEDEFOP har sit hovedkontor i Thessaloniki, Grækenland. Centrets formål er at bidrage til udviklingen og udbredelsen af en fælles politik for erhvervsuddannelserne i Europa samt øge kendskabet til og forståelsen af erhvervsuddannelsernes rolle i livslang Læring.

Om ReferNet

ReferNet blev oprettet af Cedefop for at imødekomme efterspørgslen efter information, der kan gøre det muligt at sammenligne de enkelte EU-medlemslandes udvikling og politik indenfor erhvervsuddannelserne. Nationalt Center for Erhvervspædagogik på Københavns Professionshøjskole er den danske repræsentant i ReferNet.

På Cedefops hjemmeside kan du læse og downloade rapporter fra EU-lande samt Norge og Island om erhvervsuddannelser mv. Samtidig rummer hjemmesiden en lang række databaser, værktøjer mv. som beslutningstagere og aktører i og omkring erhvervsuddannelsessystemerne kan bruge i deres arbejde.

På følgende links kan du få nyheder fra Cedefop

Øvrige links