Gå til indhold

Publikationer

Oversigt over NCE's publikationer udarbejdet på baggrund af forsknings- og udviklingsprojekter.

Deltagerne i erhvervsuddannelse

Udsatte unge på erhvervsuddannelserne: – imellem inklusion, marginalisering og fragmentering?

Forfatter

Larsen, N. B., Brodersen, A., & Bjerre, C.

Årstal, udgiver

2015, Professionshøjskolen Metropol

Reform 2015 og undervisningsdifferentiering

Forfatter

Allermand, G., Jensen, H. H., Rasmussen, C. L., & Svejgaard, K. L.

Årstal og udgiver

2016, Professionshøjskolen Metropol.

Stolthed - faglighed, uddannelseskultur, dannelse - i erhvervsuddannelserne

Materiale til den erhvervspædagogiske diplomuddannelse,

Forfatter

Allermand, G., Andersen, O. D., Østergaard, J. T., & Hersom, H.

Årstal og udgiver

2019, Nationalt Center for Erhvervspædagogik.

Stolthed i erhvervsuddannelserne: resultater af en undersøgelse

Forfatter

Hersom, H., Andersen, O. D., Østergaard, J. T., & Allermand, G.

Årstal og udgiver

2019, Nationalt Center for Erhvervspædagogik.

Bedre overgang til og fastholdelse i erhvervsuddannelse

Forfatter

Andersen, O. D.

Årstal og udgiver

2015, Professionshøjskolen Metropol.

Praksisbaseret dannelse og læring i FGU

Forfatter

Koch, H. H., & Sørensen , D.

Årstal og udgiver

2019, EMU.dk.

Drenges og mænds inklusion på kønnede uddannelser

Erfaringer fra deltagerorienteret uddannelsesudvikling og -forskning i praksis,

Forfatter

Baagøe Nielsen, S., Thingstrup, S. H., Brodersen, M., & Jensen, H. H. (red.)

Årstal og udgiver

2018, (Uddannelse og læring; Nr. 1), Frydenlund Academic.

Erhvervs- og praksisrettet læring og didaktik

Uddannelse af gæsteinstruktører i skoleoplæringen

Rapporten sætter fokus på skoleoplæringen på erhvervsskolerne og belyser særligt muligheder og barrierer ift. at inddrage af gæsteinstruktører fra virksomheder i skoleoplæringen.

Rapporten er udviklet i et samarbejde mellem Københavns Professionshøjskole, UCN act2learn, Professionshøjskolen Absalon og UCL Erhvervsakademi. Projektet er igangsat og finansieret af Styrelsen for Uddannelse og Kvalitet (STUK).

Forfatter

Kamstrup, A. og Bisgaard, J.

Årstal og udgiver

2022, Københavns Professionshøjskole

Praktikkens didaktik: Praktikvejledning på SOSU og PAU

Forfatter

Bisgaard, J., Lerbech, I. & Thanning, D.

Årstal og udgiver

2019, Gyldendal Uddannelse

Ny uddannelsespraksis: en antologi om arbejdet med uddannelseseksperimenter

Forfatter

Sørensen, D. & Poulsen, L. (red.)

Årstal og udgiver

2015, Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium, Den europæiske socialfond og Region Hovedstaden

Forfatter

Andersen, O.D

Årstak og udgiver

2018

Erhvervspædagogisk didaktik

Forfatter

Andersen, O. D. & Christensen, A. A.

Årstal og udgiver

2016, Hans Reitzels Forlag

Talentudvikling i industrifagene

Fem casestudier i CoE.

Forfatter

Iversen, K. S., Koudahl, P., Andersen, O. D. & Allermand, G.

Årstal og udgiver

2015, Professionshøjskolen Metropol

Stolthedsdidaktik: et inspirationsmateriale

Forfatter

Andersen, O. D., Østergaard, J. T., Allermand, G. & Hersom, H.

Årstal og udgiver

2019, Nationalt Center for Erhvervspædagogik

Praksislæring i erhvervsuddannelserne - hvordan?

Forfatter

Hersom, H.

Årstal og udgiver

2019, EMU.dk

Ind i praksis: praksisinddragelse og differentiering i erhvervsuddannelserne

Forfatter

Hersom, H. & P. Koudahl (red.)

Årstal og udgiver

2017, PRAXIS

Lærerarbejde og skoleudvikling

Forhindringer for samarbejde om pædagogisk udvikling mellem skoleledere og lærere:

Belyst gennem et aktionsforskningsprojekt i erhvervsuddannelserne.

Forfatter

Hersom, H. & Sørensen, D.

Årstal og udgiver

2019, Nordic Journal of Vocational Education and Training, 9(2), 132-155.

Professionel dømmekraft

Om at vende indsigter til nye udsigter gennem eksperimenterende lærerpraksis.

Forfatter

Sørensen, D.

Årstal og udgiver

2019, Dansk Pædagogisk Tidsskrift

Kulturudvikling gennem strategisk kompetenceudvikling - KUSK

Samskabelse mellem ledelse og lærere om udvikling af pædagogisk og didaktisk praksis.

Forfatter

Sørensen, D., Bloch, R. N., Østergaard, J. T. & Jensen, H. H.

Årstal og udgiver

2018, Københavns Professionshøjskole

Når forskningscirkler skaber kompetenceløft i og omkring skolens praksis

Forfatter

Sørensen, D. & Gottlieb, S.

Årstal og udgiver

2018, i C. Wegener, & B. Lausch (red.), Tæt på kompetenceudvikling (s. 111-126). Munksgaard

Fagligt entreprenørskab i erhvervsuddannelserne

en kvalitativ analyse af, hvordan undervisning gennem entreprenørskab kan påvirke elevers læring, motivation og lyst til at deltage i uddannelse.

Forfatter

Sørensen, D., Day, B. N., Minds, S., Christensen, S. M., Boniface, J. V. & Allermand, M. M.

Årstal og udgiver

2017, Professionshøjskolen Metropol

Experiments as a transformative force in educational practice

European Conference on Educational Research 2013.

Forfatter

Sørensen, D. & Hutters, C.

Årstal og udgiver

2015, Creativity and Innovation in Educational Research - Bahcesehir University, Istanbul, Turkey

Nye fortællinger om lærerarbejde i erhvervsuddannelserne

Set gennem arbejdet med uddannelseseksperimenter.

Forfatter

Brander, J. & Sørensen, D.

Årstal og udgiver

2015, Paper præsenteret ved NordYrk 2015, Helsinki, Finland

Forhindringer for samarbejde om pædagogisk udvikling mellem skoleledere og lærere:

Belyst gennem et aktionsforskningsprojekt i erhvervsuddannelserne.

Forfatter

Hersom, H. & Sørensen, D.

Årstal og udgiver

2019, Nordic Journal of Vocational Education and Training, 9(2), 132-155.

Kulturudvikling gennem strategisk kompetenceudvikling - KUSK

Samskabelse mellem ledelse og lærere om udvikling af pædagogisk og didaktisk praksis.

Forfatter

Sørensen , D., Bloch, R. N., Østergaard, J. T. & Jensen, H. H.

Årstal og udgiver

2018, Københavns Professionshøjskole

Digitalisering og teknologiforståelse

God digital undervisning

Inspirationsmaterialet er skrevet til lærere i erhvervsuddannelserne, som ønsker at komme godt videre med digital undervisning.

Forfatter

Christensen, J. , Kamstrup, A.K. & Lundstrøm Jacobsen, A.M,

Årstal og udgiver

2022, Nationalt Center for Erhvervspædagogik

Tilstedeværelse og flere virkeligheder

Forfatter

Helms, N. H. & Majgaard, G.

Årstal og udgiver

2020, Læring og Medier, (20)

Learning effectiveness of 360° video:

Experiences from a controlled experiment in healthcare education. Interactive Learning Environments.

Forfatter

Ulrich, F., Helms, N. H., Frandsen, U. P. & Rafn, A. V.

Årstal og udgiver

2018

Quality Guide: Quality Guidelines to Improve the Quality of Distance Learning Institutes in Europe

Forfatter

Born, P., Helms, N. H., Dieckmann, H., Hopwood, T., Straub, A. & Trasler, J.

Årstal og udgiver

2018, Manchester: EADL

Creating Evaluation Profiles for Games Designed to be Fun

An Interpretive Framework for Serious Game Mechanics.

Forfatter

Ulrich, F. & Helms, N.H.

Årstal og udgiver

2017, Simulation & Gaming (ISSN: 1046-8781)

Digital læring i AMU

Forfatter

Helms, N.H. & Grønbæk, S.

Årstal og udgiver

2017, Mercantec

Velfærdsteknologi og læringsteknologi med MOOC som eksempel.

Forfatter

Helms, N. H. & Heilesen, S.

Årstal og udgiver

2015, I Velfærd, Teknologi Og Læring I Et Professionsperspektiv. UCSJ Forlag

Internationalt

Vocational education and training in Europe: Denmark

Forfatter

Andersen, O. D. & Helms, N. H.

Årstal og udgiver

2019, VET in Europe reports; Bind 2018. Cedefop.

Apprenticeship-type schemes and structured work-based learning programmes: Denmark.

Forfatter

Andersen, O. D. & Kruse, K.

Årstal og udgiver

2015

International mobility in apprenticeships: focus on long-term mobility: Denmark

Forfatter

Andersen, O. D.

Årstal og udgiver

2019, Refernet/Cedefop, Thematic Perspectives.

Cedefop opinion survey on vocational education and training in Europe: Denmark

Forfatter

Andersen, O. D. & Kruse, K.

Årstal og udgiver

2018, (Cedefop ReferNet thematic perspectives series). Cedefop.

Guidance and outreach for inactive and unemployed - Denmark

Forfatter

Andersen, O. D. & Kruse, K.

Årstal og udgiver

2018, (Cedefop ReferNet thematic perspectives series). Cedefop.

Andre publikationer

Sandheder og menneskesyn: pædagogisk videnskabsteori for erhvervsskolelærere

Forfatter

Gudnason, A. & Hersom, H. (red.).

Årstal og udgiver

PRAXIS

Gamle publikationer

Forfatter

Dorrit Sørensen, Rene Nordin Bloch, Jørgen Theibel, Henrik Hersom Jensen

Årstal og udgiver

2018, Nationalt Center for Erhvervspædagogik (NCE)

Forfatter

Kjeld Sten Iversen, Preben Horsholt Rasmussen, Karin Løvenskjold Svejgaard

Årstal og udgiver

2018, Nationalt Center for Erhvervspædagogik (NCE)

Forfatter

Geert Allermand, Ole Dibbern Andersen, Kjeld Sten Iversen, Peter Koudal

Årstal og udgiver

2015, Nationalt Center for Erhvervspædagogik (NCE)

Forfatter

Geert Allermand, Ole Dibbern Andersen, Kjeld Sten Iversen, Peter Koudal

Årstal og udgiver

2015, Nationalt Center for Erhvervspædagogik (NCE)

Veje til mere chancelighed i uddannelse

Resultater fra udviklingsprojektet Chanceulighed - nej tak. Bogen kan købes ved henvendelse til NCE. Pris: 125 kr.

Forfatter

Karin Løvenskjold Svejgaard, Anne Lund

Årstal og udgiver

2015, 1. udgave. Professionshøjskolen Metropol

Redaktion

Holm, B. P. & Magnussen, L.

Årstal og udgiver

2015, Nationalt Center for Erhvervspædagogik

Redaktion

Hansen, I. Gro et al.

Årstal og udgiver

2015, 1. udgave. Nationalt Center for Erhvervspædagogik

Redaktion

Holm, B. Pernille

Årstal og udgiver

2012, Nationalt Center for Erhvervspædagogik

Forfatter

Hauerslev, R. Leif.

Årstal og udgiver

2012, Nationalt Center for Erhvervspædagogik

Forfatter

Christensen, A. Albert

Årstal og udgiver

2012, Nationalt Center for Erhvervspædagogik

Iværksætteri og innovation i erhvervsuddannelserne

Forfatter

Gottlieb, Susanne et al.

Årstal og udgiver

2011, Undervisningsministeriet, Uddannelsesstyrelsen

I lag med erhvervspædagogikken

Redaktion

Størner, T. & Hansen, A. J.

Årstal og udgiver

2011, Erhvervsskolernes Forlag

Forfatter

Sørensen, H. K. & Størner, T.

Årstal og udgiver

2011, Nationalt Center for Erhvervspædagogik

Forfatter

Jakobsen, H. Karin et al.

Årstal og udgiver

2011, Munksgaard Danmark

Rød, gul, grøn - en metode til undervisningsdifferentiering

Pris: kr. 135,- + moms

Forfatter

Svejgaard, L. Karin

Årstal og udgiver

2011, Nationalt Center for Erhvervspædagogik

Forfatter

Bjerre, C. & Lamscheck-Nielsen, R.

Årstal og udgiver

2011, Nationalt Center for Erhvervspædagogik

Redaktion

Gottlieb, Susanne et al.

Årstal og udgiver

2011, Nationalt Center for Erhvervspædagogik

Klasseledelse i erhvervsuddannelserne

Forfatter

Gottlieb, Susanne et al.

Årstal og udgiver

2011, Nationalt Center for Erhvervspædagogik