Gå til indhold

Uddannelser på Match

Se hvilke uddannelser du kan søge på Match

Er I i tvivl om, hvilken faglighed I har brug for til jeres projekt?

KP har mange forskellige uddannelser, der giver masser af muligheder for fagligt input til din projektidé. KP’s studerende har lige stort fokus på teori og praktik.

Match matcher jeres problemstillinger med KP-studerendes kompetencer. Har du et projekt, hvor du er usikker på, hvilke professioner du skal vælge? Eller du er i tvivl om, om en profession nu også er den rigtige, kan du få hjælp ved at skrive til ISE-Sekretariate@kp.dk

Tværfaglige projekter

Match understøtter tværfaglige projekter. Du har derved mulighed for at inddrage studerende fra forskellige uddannelser i dit projekt. Læs mere her.

Uddannelsernes bachelorforløb

Læs hvad de forskellige uddannelser kan tilbyde og om bachelorforløbene på de enkelte uddannelser i Match

Fakta om administrationsbachelorforløb

Varighed: 10 uger
Start: uge 43
Introduktion til bachelorforløbet: uge 22
Antal gange om året: (1) efterår

Om bachelorforløbet

De studerende arbejder med bachelorprojektet i uddannelsens afsluttende modul. De studerende har 10 uger til at arbejde med projektet.

De studerende introduceres første gang til bachelorforløbet i slutningen af 6.semester. Der vil være nogle studerende der på dette tidspunkt vælger hvad de vi arbejde med i bachelorprojektet mens andre først lægger sig fast ved starten af 7. semester, i starten af september. Det vil derfor være disse tidspunkter, hvor de studerende ser på de projektforslag, der findes på Match.dk.

Vi vil gerne samarbejde med en administrationsbachelorstuderende – hvordan finder vi en?

Samarbejdet kan etableres ved at praksis lægger projektforslag her på sitet, hvorefter interesserede studerende kan kontakte opdragsgiverne, og der kan etableres et samarbejde. Samarbejdet kan også komme i stand på de studerendes initiativ ud fra idéer og kontakter, de har skabt i løbet af studiet.

Uddannelsen opfordrer de studerende til at udarbejde bachelorprojekter i samarbejde praksis der kan være en offentlig virksomhed eller privat virksomhed.

Find Match-kontakt her: Kontakt til fagspecifikke spørgsmål

Fakta om ergoterapeuternes bachelorforløb

Varighed: 14 uger
Start: uge 12 og 41
Introduktion til bachelorforløbet: uge 3 og 25
Antal gange om året: (2) forår og efterår

Om bachelorforløbet

De studerende arbejder med bachelorprojektet på uddannelsens sidste semester, semester 7. Semesteret løber over 14 uger, og begynder i hhv. uge 12 og i uge 41.

Bachelorforløbet starter i de to sidste uger 6. semester.

Her vælger de typisk det overordnede emne til deres bachelorprojekt, danner grupper og introduceres til forskellige design og metoder der kan indgå i et bachelorprojekt. Disse to uger ligger i hhv. 3 og 4 & 25 og 26

Det mest optimale tidspunkt til at komme med projektforslag til Match.dk vil være inden de to sidste uger af 6. semester.

Vi vil gerne samarbejde med en ergoterapeutstuderende – hvordan finder vi en?

Samarbejdet kan etableres ved at praksis lægger projektforslag her på sitet, hvorefter interesserede studerende kan kontakte opdragsgiverne, og der kan etableres et samarbejde. Samarbejdet kan også komme i stand på de studerendes initiativ ud fra ideer og kontakter, de har skabt i løbet af studiet.

Uddannelsen opfordrer de studerende til at udarbejde bachelorprojekter i samarbejde med praksis.

Find Match-kontakt her: Kontakt til fagspecifikke spørgsmål

Fakta om professionsbacheloren i ernæring og sundhedsbachelorforløb

Varighed: 14 uger
Start: uge 12 og 41
Introduktion til bachelorforløbet: uge 17 og 46
Antal gange om året: (2) forår og efterår

Om bachelorforløbet

De studerende arbejder med bachelorprojektet i modul 14, der løber over 16-14 uger, og som begynder i hhv. uge 12 og i uge 41.

De studerende får den første introduktion til bachelorprojektet inden de begynder på uddannelsens sidste praktikperiode. Den ligger i uge 17 og i uge 46 semesteret før deres bachelorforløb. Det vil derfor være et tidspunkt, hvor de også ser på de projektforslag, der findes på Match.dk

Vi vil gerne samarbejde med en ernæring og sundhedsstuderende – hvordan finder vi en?

Samarbejdet kan etableres ved at praksis lægger projektforslag her på sitet, hvorefter interesserede studerende kan kontakte opdragsgiverne, og der kan etableres et samarbejde. Samarbejdet kan også komme i stand på de studerendes initiativ ud fra ideer og kontakter, de har skabt i løbet af studiet.

Uddannelsen opfordrer de studerende til at udarbejde bachelorprojekter i samarbejde med praksis.

Find Match-kontakt her: Kontakt til fagspecifikke spørgsmål

Mangler tekst

Find Match-kontakt her: Kontakt til fagspecifikke spørgsmål

Fakta om jordemødrenes bachelorforløb

Varighed: 14 uger
Start: uge 12 og 41
Introduktion til bachelorforløbet: uge 6 og 35
Antal gange om året: (2) forår og efterår

Om bachelorforløbet

De studerende arbejder med bachelorprojektet i det, der hedder modul 14, der løber over 14 uger, og som begynder i hhv. uge 12 og i uge 41.

De studerende får løbende information om bachelorprojektet gennem uddannelsen, specielt lige inden de går i klinik i modul 11 & 12. Modul 11 starter hhv. uge 6 & uge 35. Det vil derfor være et tidspunkt, hvor de studerende også ser på de projektforslag, der findes på Match.dk

Vi vil gerne samarbejde med en jordemoderstuderende – hvordan finder vi en?

Samarbejdet kan etableres ved at praksis lægger projektforslag her på sitet, hvorefter interesserede studerende kan kontakte opdragsgiverne, og der kan etableres et samarbejde. Samarbejde kan også komme i stand på de studerendes initiativ ud fra ideer og kontakter, de har skabt i løbet af studiet.

Uddannelsen opfordrer de studerende til at udarbejde bachelorprojekter i samarbejde med praksis.

Find Match-kontakt her: Kontakt til fagspecifikke spørgsmål

Fakta om katastrofe- og risikomanagernes bachelorforløb

Varighed: 20 uger hvoraf de første 4 uger har fokus på et valgfag
Start: uge 6 og 35
Introduktion til bachelorforløbet: uge 39 og 9
Antal gange om året: (2) forår og efterår

Om bachelorforløbet

Studerende arbejder med bachelorprojektet på 7. semester.

De studerende kan inddrage deres valgfag der ligger umiddelbart inden BA-forløbet i projektet til f.eks. til at indsamle data. Introduktionen til BA- forløbet er i starten af 7. semester, og derfor skal projektforslaget ligge på Match.dk før semesterstart dvs. før uge 6 og uge 35.

Vi vil gerne samarbejde med en katastrofe- og risikomanagerstuderende – hvordan finder vi en?

Samarbejdet kan etableres ved at praksis lægger projektforslag her på sitet, hvorefter interesserede studerende kan kontakte opdragsgiverne, og der kan etableres et samarbejde. Samarbejdet kan også komme i stand på de studerendes initiativ ud fra ideer og kontakter, de har skabt i løbet af studiet.

Det er et krav til bachelorprojekter på katastrofe og risikomanageruddannelsen at de udarbejdes i samarbejde med praksis .

Find Match-kontakt her: Kontakt til fagspecifikke spørgsmål

Hvad kan en professionsbachelor i laboratorieteknologi lave hos jer?

Uddannelsen varer 4 år i alt, hvoraf de første 2½ udgøres af Laborantuddannelsen eller Procesteknologuddannelsen. En professionsbachelorstuderende har derfor allerede en færdiggjort uddannelse som Laborant eller Procesteknolog inden de starter på uddannelsen, og mange har ligeledes flere års erhvervserfaring.

Professionsbacheloren skal tilbringe det sidste semester af uddannelsen i praktik og er på SU. De første 10 uger anvendes på forskelligt arbejde som aftales med praktikværten og KP, mens de sidst 10 uger anvendes på bachelorprojektet.

Bachelorprojektet handler typisk om teknisk-naturvidenskabelige eller sundhedsvidenskabelige analyser af betydning for praktikstedet. Det kan være metodeoptimering og validering, metodesammenligninger eller afprøvning/indkøring af metoder, reagenser eller kvalificering af apparatur. Problemformuleringen og forsøgsplanen udarbejdes i tæt samarbejde mellem den studerende, praktikværten og vejleder fra KP.

Fakta om bachelorforløbet

Varighed: 20 uger
Start: 1. september (aftales med praktiksted).
Antal gange om året: 1 (efterår)

Vi vil gerne have en professionsbachelorstuderende i praktik – hvordan gør vi?

Samarbejdet kan etableres ved at du/I lægger projektforslag her på sitet, hvorefter interesserede studerende kan kontakte jer. Du/I er også meget velkomne til at kontakte os på KP for nærmere information og fælles udarbejdelse af projektforslag.

Find Match-kontakt her: Kontakt til fagspecifikke spørgsmål

Fakta om lærernes bachelorforløb

Varighed: 20 uger
Start: uge 35 og uge 4
Antal gange om året: (2) forår- og efterårssemestret

Om bachelorforløbet

De studerende udarbejder bachelorprojektet i tilknytning til et undervisningsfag og under vejledning af undervisere fra både det pædagogiske fagområde og undervisningsfaget.

Læreruddannelsen opfordrer studerende til at udarbejde bachelorprojektet i samarbejde med praksisfeltet. Det stemmer overens med uddannelsens krav om, at bachelorprojekts lærerfaglige problemstilling skal inddrage praksis og skal belyses med anvendelse af den faglige indsigt, som de studerende har erhvervet sig i praktikken og i læreruddannelsens pædagogiske fag og undervisningsfag.

De studerende vælger undervisningsfag til bachelorforløbet inden selve semestret starter og det egentlige bachelorforløb går i gang (hhv. uge 4 og uge 35). Det optimale tidspunkt for projektforslag til Match.dk vil derfor være inden semesterstart, så forslagene vil kunne indgå i de studerendes overvejelse i forbindelse med valg af undervisningsfag i bachelorprojektet.

Vi vil gerne samarbejde med en lærerstuderende – hvordan finder vi en?

Samarbejdet kan etableres ved, at praksis lægger projektforslag her på sitet, hvorefter interesserede studerende kan kontakte opdragsgiverne, og der kan etableres et samarbejde. Samarbejdet kan også komme i stand på de studerendes initiativ ud fra ideer og kontakter, de har skabt i løbet af studiet herunder i praktikken.

Find Match-kontakt her: Kontakt til fagspecifikke spørgsmål

Hvad kan en radiografstuderende?

Fakta om radiografernes bachelorforløb
Varighed: 14 uger
Start: uge 12 og 41
Introduktion til bachelorforløbet: uge 17 og 46
Antal gange om året: (2) forår og efterår

Om bachelorforløbet

De studerendes arbejde med bachelorprojektet løber over 14 uger, og begynder i hhv. uge 12 og i uge 41.

De studerende får den første introduktion til bachelorforløbet i modul 12, der starter hhv. uge 17 og uge 46.. Det vil derfor være dette tidspunkt, hvor de også ser på de projektforslag, der findes på Match.dk. Det endelige valg og gruppedannelse vil sædvanligvis foregå længere fremme i uddannelsen og senest ved start af modul 14.

Bachelorprojektet udarbejdes inden for den specialeretning som den studerende har valgt:

  • Radiologisk billeddiagnostik,
  • Nuklearmedicins billede diagnostik
  • Stråleterapi
Vi vil gerne samarbejde med en radiografstuderende – hvordan finder vi en?

Samarbejdet kan etableres ved at praksis lægger projektforslag her på sitet, hvorefter interesserede studerende kan kontakte opdragsgiverne, og der kan etableres et samarbejde. Alternativt kan samarbejdet komme i stand på de studerendes initiativ ud fra ideer og kontakter, de har skabt i løbet af studiet.

Uddannelsen opfordrer de studerende til at udarbejde bachelorprojekter i samarbejde med praksis.

Find Match-kontakt her: Kontakt til fagspecifikke spørgsmål

Fakta om socialrådgivernes bachelorforløb

Varighed: 17 uger
Start: uge 5 og 34
Introduktion til bachelorforløbet: uge 49 og 20
Antal gange om året: (2) forår og efterår

Om bachelorforløbet

De studerende arbejder med bachelorprojektet i uddannelsens afsluttende semester, 7.semester. De studerende har 17 uger til at arbejde med projektet.

De studerende introduceret første gang til bachelorforløbet midt i 6.semester, det vil være i uge 20 og uge 49. Der vil være nogle studerende der på dette tidspunkt vælger hvad de vi arbejde med i bachelorprojektet mens andre først lægger sig fast ved starten af bachelor-semesteret. Det vil derfor være disse tidspunkter, hvor de studerende ser på de projektforslag, der findes på Match.dk.

Vi vil gerne samarbejde med en socialrådgiverstuderende – hvordan finder vi en?

Samarbejdet kan etableres ved at praksis lægger projektforslag her på sitet, hvorefter interesserede studerende kan kontakte opdragsgiverne, og der kan etableres et samarbejde. Samarbejdet kan også komme i stand på de studerendes initiativ ud fra ideer og kontakter, de har skabt i løbet af studiet.

Uddannelsen opfordrer de studerende til at udarbejde bachelorprojekter i samarbejde praksis der kan være en privat eller offentlig virksomhed.

Find Match-kontakt her: Kontakt til fagspecifikke spørgsmål

Fakta om sygeplejerskernes bachelorforløb

Varighed: 14 uger
Start: uge 12 og 41
Introduktion til bachelorforløbet: uge 47 og 17
Antal gange om året: (2) forår og efterår

Om bachelorforløbet

Det modul, hvor de studerende arbejder med bachelorprojektet, hedder modul 14 og, løber over 14 uger, begynder i hhv. uge 12 og i uge 41.

De studerende informeres om bachelorforløbet allerede på modul 11/12, idet de ofte benytter denne periode til at aftale samarbejde med de kliniske uddannelsessteder, med henblik på bachelorprojektet. Denne intro vil være omkring uge 47 hhv. uge 17

På uddannelsen er der flere tidspunkter, hvor bachelorprojektet komme i spil, og hvor de studerende kunne tænkes at se på projektforslag fra klinikken. Den første gang vil være i løbet af uddannelsens lange kliniske undervisningsperiode i modulerne 11 og 12.

Ved staten af modul 13, valgmodulet, er der igen en chance for de studerende, til at koble undervisningen til det kommende BA-projekt. Det vil være omkring uge 6 henholdsvis uge 35.

Vi vil gerne samarbejde med en sygeplejerskestuderende – hvordan finder vi en?

Samarbejdet kan etableres ved at klinikken lægger projektforslag her på sitet, hvorefter interesserede studerende kan kontakte opdragsgiverne, og der kan etableres et samarbejde. Samarbejdet kan også komme i stand på de studerendes initiativ ud fra ideer og kontakter, de har skabt i løbet af studiet.

Uddannelsen opfordrer de studerende til at udarbejde bachelorprojekter i samarbejde med klinikken.

Find Match-kontakt her: Kontakt til fagspecifikke spørgsmål

Om bachelorforløbet

Det modul, hvor de studerende arbejder med bachelorprojektet, hedder modul 14 og, løber over 14 uger, begynder i hhv. uge 12 og i uge 41.

De studerende informeres om bachelorforløbet allerede på modul 11/12, idet de ofte benytter denne periode til at aftale samarbejde med de kliniske uddannelsessteder, med henblik på bachelorprojektet. Denne intro vil være omkring uge 47 hhv. uge 17

På uddannelsen er der flere tidspunkter, hvor bachelorprojektet komme i spil, og hvor de studerende kunne tænkes at se på projektforslag fra klinikken. Den første gang vil være i løbet af uddannelsens lange kliniske undervisningsperiode i modulerne 11 og 12.

Ved staten af modul 13, valgmodulet, er der igen en chance for de studerende, til at koble undervisningen til det kommende BA-projekt. Det vil være omkring uge 6 henholdsvis uge 35.

Vi vil gerne samarbejde med en sygeplejerskestuderende – hvordan finder vi en?

Samarbejdet kan etableres ved at klinikken lægger projektforslag her på sitet, hvorefter interesserede studerende kan kontakte opdragsgiverne, og der kan etableres et samarbejde. Samarbejdet kan også komme i stand på de studerendes initiativ ud fra ideer og kontakter, de har skabt i løbet af studiet.

Uddannelsen opfordrer de studerende til at udarbejde bachelorprojekter i samarbejde med klinikken.