Gå til indhold

Interview med Anne Rasmussen

Interview med Ann Rasmussen, som er projektleder på projekt Opall (Offentlig-Privat Alliance), hun har altid studerende i tankerne når der skal laves nye projekter.

Hvorfor samarbejde med studerende?

Det er win/win at inddrage studerende. De kommer ud og ser på praksis med nye øjne og sørger fx at give virksomheder feedback på nye produkter, eller for at dokumentere brugernes erfaringer med nye teknologier/løsninger. Opgaven skal bruges og det motiverer de studerende, derfor er det også vigtigt at man får formidlet resultatet. Det sker både via artikler og på møder med opdragsgiverne.

De studerendes arbejde i krydsfeltet

Studerende kender problematikkerne i praksis, men er ikke tynget af, hvordan tingene plejer at være. De kommer ud og observerer, undrer sig og undersøger et problemfelt indenfor deres interessefelt. I Opall projektet har studerende lavet

forstudier til nogle af delprojekterne. De har tid til at lave undersøgelser og indhente data, som kan være svært at nå ude på fx sygehuse. Forstudiet var samtidig et element i deres bacheloropgave.

I projekterne har de studerende haft adgang til stort set alt. De har været med i afprøvningsforløb, workshop og kurser for at få indsigt, og for at trække på deres viden tidligt i projektet. I forløbende har de lavet fokusgrupper og indsamlet data til deres projekter. Ann mener det er oplagt, at invitere studerende ind på lige plan med andre samarbejdspartnere. Studerende i dag er meget IT-kyndige og derfor tænker de helt naturligt på at inddrage IT i opgaveløsninger.

Intenst, men givende

Hvad skal man være opmærksom på?

De studerende, der er inddraget i Opall, arbejder i et krydsfelt mellem offentlige og private parter. Det kan være hårdt for de studerende, da selve bachelorprojektet strækker sig over en forholdsvis kort periode på 2½måned. Derfor er det meget begrænset, hvordan aftaler om observationer eller interviews kan rykkes, da de arbejder med en meget stram tidsplan, hvor der også skal være tid til at bearbejde data og skrive selve opgaven.

Derudover oplever de studerende at de skal håndtere og formidle krav fra både kommuner og virksomheder.
Til gengæld får de en hel unik indsigt i begge parters udfordringer. Derfor er det en god idé, at være meget opmærksom på denne faktor som opdragsholder. Det er et meget intenst, men meget givende forløb. De studerende, som hidtil har deltaget, har alle ønsket sig flere af den type aktiviteter i løbet af uddannelsen.

Det er fedt at arbejde med studerende. De er dygtige og det er sjovt, fordi studerende stiller forfriskende og irriterende spørgsmål. Men det er sundt at skulle svarer på.
, Projektleder