Gå til indhold

Erfaringer med praksisnært bachelorprojekt hos Olivia Danmark

En gruppe socialrådgiverstuderende arbejdede i deres bachelorprojekt med "Udfordringer i samarbejdet mellem teamledere og forældre til børn med handicap i Olivia Danmark". Her kan du læse deres erfaringer med projektformen.

Samarbejdet med en privat virksomhed har åbnet vores øjne overfor nye muligheder, i forhold til hvor man kan få job som socialrådgiver – samt viden om hvilke hensyn man er underlagt som socialrådgiver i en teamlederstilling, hvor man ikke har myndighed.

Erfaringerne med et Matchprojekt

“At være en del af et Matchprojekt gør, at det man undersøger føles betydningsfuldt, da udfaldet ikke kun er til gavn for egen vinding.” – Det har for os været spændende at være med til at bidrage med ny viden til gavn for samarbejdet mellem teamledere og forældre til børn med handicap.

“Matchprojekter motiverer én til at yde sit bedste (holder en til ilden), grundet det at man ønsker at overlevere ’et godt produkt’ til samarbejdspartneren, som modsvarer det engagement, de har lagt i projektet.” – Begge parter forventer en form for udbytte af forløbet, hvilket i vores tilfælde betød, at vi var med til at belyse udfordringer i et samarbejde mellem forældre og teamledere med henblik på forbedring, hvilket de kunne tage til sig og arbejde videre med. Overleveringen af vores resultater skete ved at vi var ude i virksomheden og holde oplæg, hvilket var en god måde at få skabt diskussion om teamledernes nuværende samarbejde med forældrene.

“Et samarbejde kan være med til at udvide ens professionelle netværk, hvilket kan være fordelagtigt på sigt.” – Vi har eksempelvis fået en fin udtalelse omkring samarbejdet, hvilken vi kan medsende, når vi søger socialrådgiverstillinger.

“Samarbejdet med praksis øger forståelsen for den sociale problemstilling der undersøges.” – Dette gør projektet håndgribeligt og virkeligt, og samtidig giver det mulighed for at komme helt tæt på praksis og observere med egne øjne hvad der foregår, frem for blot at læse om det eller få viden fra interviews. I vores tilfælde betød det, at vi kunne få en forståelse af hvilket indtryk virksomheden giver, når man træder ind ad døren. (hvad møder forældrene)

“Giver mulighed for at sparre med professionelle fra det felt man undersøger og stille konkrete spørgsmål til det man ser og hører.” – Vores kontaktperson i virksomheden stod hele tiden til rådighed i forhold til besvarelse af vores spørgsmål og undren. Dette gav os mulighed for hele tiden at komme dybere ind i stoffet og få en mere nuanceret forståelse af problemstillingen.

“Et Matchprojekt kan gøre det nemmere at skaffe informanter og dermed empiri, da man i forvejen har en kontakt til praksis.”

At være en del af et Matchprojekt

Det kan være tidskrævende, da man sommetider skal have godkendt afsnit, for at samarbejdspartneren kan sikre sig at det der skrives er i overensstemmelse med virkeligheden, og at det ikke er til skade for virksomhedens omdømme.

Man skal være opmærksom på at forfølge det der undrer én og det man selv ønsker at undersøge, og ikke lade sig påvirke for meget af virksomhedens ønsker til hvad man skal undersøge. Dog bliver projektet udarbejdet i samarbejde med praksis, som også er med til at godkende problemstillingen. Det kan derfor være sværere at ændre radikalt i problemformuleringen i et Matchprojekt, da der på er indgået en aftale om hvad der skal undersøges.

Det er vigtigt ikke at lade sig begrænse af ønsket om en god relation til virksomheden, men stadig forsøge at forholde sig kritisk til praksis. På trods af at vores resultater var forholdsvis kritiske i forhold til samarbejdet mellem forældre og teamledere, blev der i virksomheden stadig taget godt imod dem, da der var åbenhed overfor at udvikle på samarbejdet.

Udarbejdet af Mia, Nomi og Lisbeth