Gå til indhold

Match

Match er et tilbud til praksis, studerende og vejledere om at skabe et projekt sammen.

Om Match

Match – samlingsstedet for gode projektforslag og ivrige aftagere

Her skabes et projekt, der kan udforske, udfordre og rykke ved praksis på en måde, der ligger inden for rammerne af et professionsbachelorprojekt.

Et projekt under Match har følgende kendetegn

 • Det tager afsæt i en konkret problemstilling fra professionens aktuelle eller fremtidige behov.
 • Det er et samarbejde mellem studerende og praksis eller et forsknings- og udviklingsmiljø.
 • Det indeholder forslag til relevante tiltag i forlængelse af bachelorprojektet.

Rammen for et Match bachelorprojekt

 • Projektets endelige problemstilling, valg af metoder samt projektets omfang skal afstemmes i forhold til de studerendes studieordning/retningslinjer for bachelorprojektet.

De studerende har tilknyttet en bachelorvejleder fra uddannelsen, der udfordrer og støtter de studerende gennem processen. De studerende har ansvaret for, i dialog med vejlederen, at sikre at bachelorprojektet lever op til de studiemæssige krav.

Match har udarbejdet en Match guide (pdf). Det er et vejlednings- og samarbejdsværktøj, som skal støtte de studerende i deres samarbejde med praksis i projektforløbet.

Praksis kan være mange ting. Og her kan du læse om hvad praksis kunne være.
Når KP ønsker samarbejde og opfordrer praksis til at komme med projektideer til Bachelorprojekter skal praksis forstås meget bredt.

Det kan helt klassisk være de arbejdsfelter, hvor udøver af professionen traditionelt arbejder – i en offentlige eller private organisationer. Det kan også være områder, nicher eller udviklingsfelter, hvor professionsudøvelsen er sjælden eller under udvikling.

Samarbejdspartner, der kan indgive projekt ideer kan også være organisationer, hvor der på nuværende tidspunkt ikke er tilknyttet nogle fagprofessionelle, men har en problematik eller ide som kalder på en bestemt faglighed. Det kan igen være offentligt som private organisationer, faglige organisationer, bruger eller borger organisationer eller projekter.

Eksempler på hvad praksis kan være
 • Hospitaler
 • Skoler
 • Hjælpeorganisationer
 • Jobcentre
 • Rehabiliteringscentre
 • Universiteter
 • Medicinalvarevirksomheder

Endelig er denne opfordring også rettet til udviklings- og videns miljøer, der har et arbejde hvor studerende kan indgå.

Her på sitet matches idéer og oplæg fra praksis med studerende fra KP. Både studerende og praksis kan finde hjælp i menupunkterne på denne side.

Match løfter KP’s ambitioner

Vi vil uddanne de bedste professionsudøvere nogensinde.
Vi vil være en aktiv medskaber og fornyer af de dele af samfundet, som vi uddanner til og sammen med. Det gør vi først og fremmest med uddannelser af høj kvalitet, som er funderet i toneangivende forskning og god praksis i professionerne.

Ambitionen er at studerende fra fremtidens KP er

 • er innovative fagprofessionelle med stærk identitet
 • er reflekterede og kan argumentere for løsninger
 • kan arbejde på et veldokumenteret grundlag
 • kan bedømme og kritisk forholde sig til metoder
 • tænker tværfagligt og evner at samarbejde, organisere og koordinere
 • har en veludviklet teknologisk dannelse og anvender smidigt nye teknologier
 • har den bedste viden om praksis og forskning inden for professionen
 • har kompetencer som matcher aftagernes behov
Hvad gør Match?

Match bidrager til at KP’s dimittender besidder de nævnte kompetencer gennem et styrke samspil mellem uddannelse og arbejdsmarked samt mellem uddannelse og forsknings og udviklingsaktiviteter .

Matchs formål er at støtte op om at de studerendes afsluttende bachelorprojekt tager afsæt i problematikker, opgaver og ideer fra praksis eller fra forsknings og udviklingsaktiviteter.

Udbyttet ses som gensidig, idet de studerende opnår kompetencer og erfaring ved at arbejde med reelle problemstilling og indgå i et forpligtende samarbejde med praksis. Samtidig får praksis eller forsknings og udviklingsmiljøer undersøgt en aktuel problematik og dermed et solidt input til kvalitetsudvikling.

For virksomheder

Engagerede studerende vil ud i virkeligheden.

Kunne I tænke jer en studerende som tager udgangspunkt i et ønske fra netop jeres afdeling? Match bachelorprojekter giver mulighed for at få undersøgt en problematik, få lavet en undersøgelse I ikke ellers ville have tid til, eller få konkrete forslag på en problemstilling.

Match er et tilbud til både praksis og studerende.

Som praksis får I et produkt der:

 • Er baseret på videnskabelig metode
 • En analyse af din problemstilling belyst og hængt op på teoretiske overvejelser.
 • Et projekt der sætter fokus på lige netop din problemstilling.
 • Et produkt med afsæt i den nyeste viden.
 • Som praksis bliver I betragtet som værtssted og samarbejdspartner for de studerende. Det betyder at:

I præsenterer dem for en del af den virkelighed, I arbejder med, og hjælper dem med at etablere kontakt til kollegaer, borgere, patienter eller andre personer, der er relevante for projektet.

De studerende får adgang til materialer, dokumenter og situationer, som er nødvendige for at kunne lave en systematisk og struktureret undersøgelse af problemstillingen.

Bachelorprojektet er den afsluttende del af en professionsuddannelse. Praksistilknyttede bachelorprojekter er en vigtig del af læreprocessen, fordi det bringer de studerende helt tæt på aktuelle problemstillinger.

Studerende ude i virkeligheden.

Vores samfundssystem inviterer til at tænke i nye og kreative samarbejdsformer, som skal være med til at løse velfærdssamfundets fremtidige udfordringer.

Dette gælder ikke kun for erhvervslivet, men i høj grad også i uddannelsessystemet, hvor de studerende skal tilegne sig handlingsrettede kompetencer og se muligheder og lyst til at omsætte idéer til handling.

Kan I se muligheder i at samarbejde med professionsbachelorstuderende og høste et projekt med handlingsanvisninger eller anbefalinger på baggrund af jeres ønske?

Så kan I med fordel oprette projektforslag under projektforslag, så de studerende har mulighed for at vælge netop jeres projektforslag.

Nyttige dokumenter

Relevante dokumenter for jer i praksis

Uddannelser på Match

Er I i tvivl om, hvilken faglighed I har brug for til jeres projekt?

KP har mange forskellige uddannelser, der giver masser af muligheder for fagligt input til din projektidé. KP’s studerende har lige stort fokus på teori og praktik.

Match matcher jeres problemstillinger med KP-studerendes kompetencer. Har du et projekt, hvor du er usikker på, hvilke professioner du skal vælge? Eller du er i tvivl om, om en profession nu også er den rigtige, kan du få hjælp ved at skrive til os.

Tværfaglige projekter

Match understøtter tværfaglige projekter. Du har derved mulighed for at inddrage studerende fra forskellige uddannelser i dit projekt. Læs mere her:

For studerende

Match – et bachelorprojekt til dig, som tør…

Som bachelorstuderende på KP har du mulighed for at udarbejde et bachelorprojekt, der minder om det arbejdsliv du skal ud i efter endt uddannelse. Du skal arbejde med udfordringer, som findes i praksis, og med vejledning få det omsat til et udviklingsprojekt i din bacheloropgave.

Match samler projektforslag fra praksis, som studerende på KP kan tage udgangspunkt i. Fælles for projektopslagene er, at de tager udgangspunkt i problemstillinger som praksis har nu og her.

Du har derved mulighed for at komme med dit bud på, hvordan praksis kan løse problemet og få erfaringer du senere kan bruge i dit arbejdsliv.

Match er også en mulighed for dig der allerede har en praksis at skrive sammen med. Det kan fx være et tidligere praktiksted, hvor du har aftalt at tage udgangspunkt i en af deres problemstillinger.

Kom godt i gang

I venstre menuen finder du en nem trin-for-trin guide, så du på overskuelig vis kan komme i gang med dit Match bachelorprojekt.

Kender du nogen fra en anden uddannelse du vil skrive sammen med?

Match giver mulighed for at skrive tværprofessionelt, projektet skal blot overholde de gældende studieordninger. Kontakt din lokale matchkoordinator for at høre mere om mulighederne.

Spørgsmål og hjælp

På match.dk finder du alt, hvad du skal bruge for at komme i gang og få hjælp. Her finder du:

 • Kontaktoplysninger på din lokale matchkoordinator
 • Samarbejdsaftale og studieordninger
 • Og en guide til, hvordan du kommer godt rundt om dit bachelorprojekt, når du samarbejder med praksis.

*Husk også de andre gode redskaber om opgaveskrivning og eksamen her på Intrapol.

Har du spørgsmål eller er du i tvivl om Match er noget for dig. Kan du altid skrive en mail til os, så vil vi gøre hvad vi kan for at hjælpe dig.

Projektforslag

Herunder kan du se de projektforslag, som praksis udbyder lige nu. Bemærk at nogle vil have en tilmeldingsfrist.

Fundet et projektforslag, som er lige dig?

Download projektforslaget og læs det grundigt igennem, og kontakt praksis for at få igangsat projektet. Er du i tvivl om hvordan du kommer i gang? Så læs vores trin-for-trin guide: kom godt i gang

Kontakt Match

Generelle spørgsmål

Generelle spørgsmål vedrørende Match

Kontakt til fagspecifikke spørgsmål

Herunder finder du kontaktpersoner fra de forskellige professioner, som kan besvare fagspecifikke spørgsmål.

Erfaringer og resultater

Her kan du læse nyheder om Match relaterede begivenheder, projekter og interviews