Gå til indhold
To personer på KP's videreuddannelse

Velfærdsteknologi

Få hjælp til at implementere og bruge velfærdsteknologi på en bæredygtig måde.

Ny teknologi påvirker løsningen af opgaver på de store velfærdsområder, og vi kan kun forvente, at det vil ske med endnu større hastighed i fremtiden.

På Københavns Professionshøjskole har vi fokus på at ruste offentlige arbejdspladser til denne udvikling. Vi hjælper med at implementere og bruge velfærdsteknologi på en bæredygtig måde, og vores udgangspunkt er at sikre sammenhæng mellem velfærdsteknologi, trivsel hos borgerne og et godt arbejdsmiljø.

Hos os får I kompetenceudvikling, som styrker jeres opgaveløsning. Vi er optagede af, at I kommer i mål med jeres strategier for implementering af velfærdsteknologi og opnår en øget teknologiforståelse.

Læs mere om erfaringer fra samarbejde med andre arbejdspladser herunder.

Teknologiske forandringer som en naturlig del af kulturen

Vi uddanner ansatte inden for ældreområdet i Gladsaxe Kommune i at opnå teknologiforståelse og hjælper med at udvikle en kultur, der løbende indarbejder teknologiske forandringer i praksis. Udgangspunktet for kompetenceudviklingen er TEKU-modellen, som oprindeligt blev udviklet i forskningsprojektet Technucation. TEKU-modellen er et overskueligt analyseredskab, der systematisk bryder indførelsen af teknologi op i forståelige delprocesser som afsæt for at skabe refleksion, mening og tryghed.

Værdien af bade- og bækkenstole synliggøres via fælles fortællinger

I et casestudie i samarbejde med Assens Kommune har vi set nærmere på implementering af bade- og bækkenstole på et plejecenter.

Bade- og bækkestolene var ny velfærdsteknologi, og studiet var med til at tydeliggøre, hvad der skal til for at skabe en succesfuld implementering af den type forandringer i en organisation.

I Assens Kommune var det afgørende, at der blev skabt fælles fortællinger om bade- og bækkenstolenes bidrag til løsning af kerneopgaven på tværs af plejecentre og bosteder og på tværs af det strategiske og operationelle niveau.

Hvad siger kunderne:

Københavns Professionshøjskole har været lydhør over for vores ønsker og forventninger til afvikling af læringstræf og workshops med ledelsessparring. Det har været gavnligt med en gennemgående samarbejdspartner, som er kommet til at kende vores organisation.
Vi refererer stadig til TEKU-modellen, når vi indfører teknologier, fordi den er vores fælles sprog for, hvordan man går til noget nyt i praksis. Undervejs i projektet var jeg ellers bekymret for, om hjælpen fra Københavns Professionshøjskole nyttede i forhold til de mange ressourcer, vi investerede. I dag er jeg slet ikke i tvivl. Det var det hele værd.

Ikke to opgaver er ens, for organisationer er båret af mennesker, og mennesker er forskellige. Derfor kommer vi heller ikke med et færdigt koncept, som løser jeres udfordringer.

Vi udvikler aktiviteter og koncepter sammen med jer og møder på den måde organisationen og medarbejderne præcis der, hvor udviklingen skal begynde.

Ny læring skal hurtigt kunne omsættes til handling og generere nye løsninger, og derfor bruger vi som udgangspunkt altid konkrete cases og situationer fra jeres virkelighed i læringssituationerne.

Det du får helt særligt hos os er:

 • Tværprofessionelle løsninger på komplekse behov
 • Stærk implementeringsstøtte gennem træning, supervision og simulation
 • Styrket faglig ledelse og fokus på organisatorisk forankring
 • Høj ekspertise og specialisering i professionsfelterne
 • Aktuel viden fra alle KP’s forskningsfelter
 • Ekspertise i didaktik, formidling, praksislæring og forankring

Vi tilbyder bl.a. disse formater – både på medarbejder- og lederniveau:

 • Specialdesignede kurser
 • Skræddersyede diplom- og akademimoduler
 • Oplæg, foredrag og workshops
 • Teamudvikling og teamsparring
 • Coaching og skyggesparring
 • Facilitering af temadage og andre forløb
 • Webinarer og andre online formater
 • Evalueringer og analyser
 • Implementeringsstøtte gennem træning, supervision og simulation

Vi leverer rådgivning og uddannelse i tæt samarbejde med kommuner, regioner, styrelser og ministerier.

Vi samarbejder med universiteter, professionshøjskoler, erhvervsakademier, forskningsinstitutioner, konsulenthuse og fonde og inddrager ofte aktører fra praksis for at komme helt tæt på konkrete problemstillinger og målgrupper.

Kontakt

Berit Engström

Lektor

+45 41 89 71 32