Gå til indhold

Information om coronavirus

Ungdoms- og voksenuddannelse

Skab stærkere læringsresultater, forebyg frafald og afhjælp læse- og skrivevanskeligheder.

Uddannelsessystemets vejledere og undervisere møder unge og voksne med vidt forskellige uddannelses- og udviklingsbehov, læringsstile og udfordringer. Det kræver kompetent tilrettelæggelse af undervisning og vejledning at sikre den uddannelsessøgende det bedst mulige udbytte af sin ungdomsuddannelse, videregående uddannelse eller forberedende grunduddannelse.

På KP arbejder vi tæt sammen med undervisere, vejledere og ledere på gymnasium, VUC, FGU eller akademiuddannelse og hjælper bl.a. med at gøre undervisningen mere innovativ, sikre at eleverne oplever progression i deres læringsforløb og afhjælpe barrierer for deltagelse og læring.

Vi kan med tværfaglige konsulentteams støtte jer i udviklingsprojekter inden for de fleste pædagogiske udfordringer. Vi har faglig ekspertise inden for blandt andet:

 • Praksisfaglighed i undervisningen
 • Trivsel, motivation og relationer – fx i overgange til ungdomsuddannelse
 • Teknologiforståelse i ungdomsuddannelserne
 • Engineering – fx som en mulighed for at arbejde konkret med bæredygtighed
 • Feedback og evaluering – i undervisningen
 • Vejledning – i uddannelse, erhverv og karriere
 • Læse- og skrivevanskeligheder hos unge og voksne

Ikke to opgaver er ens, for organisationer er båret af mennesker, og mennesker er forskellige. Derfor kommer vi heller ikke med et færdigt koncept, som løser jeres udfordringer. Vi udvikler aktiviteter og koncepter sammen med jer og møder på den måde organisationen og medarbejderne præcis der, hvor udviklingen skal begynde. Ny læring skal hurtigt kunne omsættes til handling og generere nye løsninger, og derfor bruger vi som udgangspunkt altid konkrete cases og situationer fra jeres virkelighed i læringssituationerne.

Det du får helt særligt hos os er:

 • Tværprofessionelle løsninger på komplekse behov
 • Stærk implementeringsstøtte gennem træning, supervision og simulation
 • Styrket faglig ledelse og fokus på organisatorisk forankring
 • Høj ekspertise og specialisering i professionsfelterne
 • Aktuel viden fra alle KP’s forskningsfelter
 • Ekspertise i didaktik, formidling, praksislæring og forankring

Videreuddannelsen på Københavns Professionshøjskole tæller mere end 900 interne og eksterne undervisere og konsulenter. Vi møder jer med høj ekspertise og specialisering inden for professionsfelterne og stærke kompetencer inden for organisatorisk kompetenceudvikling, herunder projekt- og procesledelse og organisatorisk implementering.

Vi tilbyder bl.a. disse formater – både på medarbejder- og lederniveau:

 • Specialdesignede kurser
 • Skræddersyede diplom- og akademimoduler
 • Oplæg, foredrag og workshops
 • Teamudvikling og teamsparring
 • Coaching og skyggesparring
 • Facilitering af temadage og andre forløb
 • Webinarer og andre online formater
 • Evalueringer og analyser
 • Implementeringsstøtte gennem træning, supervision og simulation

Vi kommer gerne til jer, men tilbyder også at afvikle alle eller dele af et forløb i flotte kursusfaciliteter på en af vores lokaliteter.

Videreuddannelsen har hovedsæde på Tagensvej 18 i København, men tilbyder også aktiviteter på andre lokaliteter i København, Nordsjælland og på Bornholm.

Vi leverer rådgivning og uddannelse i tæt samarbejde med kommuner, regioner, styrelser og ministerier. Vi samarbejder med universiteter, professionshøjskoler, erhvervsakademier, forskningsinstitutioner, konsulenthuse og fonde og inddrager ofte aktører fra praksis for at komme helt tæt på konkrete problemstillinger og målgrupper.

Københavns Professionshøjskoles historie går langt tilbage. Den ældste uddannelse er jordemoderuddannelsen fra 1787, og mere end 60 institutioner udgør tilsammen i dag Københavns Professionshøjskole.  Med over 200 års erfaring som leverandører af effektfuld uddannelse og mange år som hovedstadsområdets største udbyder af videreuddannelse til velfærdsprofessionerne har vi høj ekspertise og specialisering i professionsfelterne og står på et solidt vidensgrundlag i vores rådgivning.

Kontakt

Vejledning:

Inger-Lise Petersen

Lektor

+45 41 89 86 35

Læse- og skrivevanskeligheder:

Martin Hauerberg Olsen

Lektor

+45 41 89 85 45

Didaktik:

Leon Dalgas Jensen

Lektor

+45 41 89 72 98

Morten Velsing Nielsen

Specialkonsulent

+45 51 38 06 47