Gå til indhold
Mand i samtale med kvinde

FVU og OBU – uddannelse og kurser

Ønsker du at undervise voksne med ordblindhed eller at varetage FVU-undervisning? Er du leder eller koordinator af FVU og OBU på en uddannelsesinstitution, og har du brug for hjælp til at kvalificere jeres tilbud?

Københavns Professionshøjskole (KP) tilbyder uddannelse og kurser til undervisere inden for forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning for voksne (OBU). Har hele jeres organisation eller et team brug for et kompetenceløft på området, kan KP også tilbyde skræddersyede kursus- og kompetence­udviklingsforløb med udgangspunkt i jeres behov. Det kan fx være inden for temaer som:

  • Afdækning og trinplacering forud for eller i løbet af det indledende undervisningsforløb
  • Undervisningsplaner
  • Undervisningsdifferentiering
  • Teamsamarbejde
  • Didaktisk planlægning med inddragelse af læse- og skriveteknologi
  • Praksis- eller virksomhedsrettet undervisning
  • Ordblindevenligt læringsmiljø i FVU
  • Skriveundervisning

Uddannelse til undervisere

FVU

Bliv kvalificeret til at varetage undervisning inden for rammerne af FVU ved hjælp af moduler fra uddannelsesretningen ’Undervisning og vejledning for unge og voksne’ på den pædagogiske diplomuddannelse. Det er vigtigt, at du vælger den korrekte modulsammensætning for at opnå de rette kompetencer til at arbejde inden for et bestemt område.

Modulerne i diplomretningen ”Undervisning og vejledning for unge og voksne” kvalificerer til følgende funktioner:

OBU

For at blive OBU-lærer skal du tage følgende moduler i diplomretningen ”Undervisning og vejledning for unge og voksne”:

Fakta om FVU og OBU

Forberedende voksenundervisning (FVU) er et undervisningstilbud til voksne over 25 år, der ønsker at afklare, forbedre og supplere deres grundlæggende og funktionelle færdigheder i læsning, stavning, skrivning, regning og matematik, digital opgaveløsning og engelsk.

Ordblindeundervisning (OBU) for voksne er en særligt tilrettelagt undervisning for voksne over 25 år, der har til formål at afhjælpe og begrænse deltagernes læse- og skrivevanskeligheder.

Viden på KP

KP har mange års erfaring med udvikling af FVU- og OBU-området både som bidragsyder til vejledninger og inspirationsmaterialer og gennem samarbejde med praksis og centrale aktører på området.

Kontakt

FVU-digital og læse- og skriveteknologi & skræddersyede forløb for teams og uddannelsesinstitutioner:

Vibeke Sønderberg Asmussen

Lektor

+45 41 89 71 25

FVU-dansk, FVU-start og FVU-engelsk:

Martin Hauerberg Olsen

Lektor

+45 41 89 85 45

Ordblindeundervisning for voksne (OBU):

Trine Gandil

Lektor

+45 41 89 72 01

FVU-matematik:

Ida Redder Honoré

Lektor

+45 41 89 89 30

Inspirationsmateriale til undervisere i FVU og OBU