Gå til indhold
Kursister i samtale på udendørs campusområde

Ungdoms- og voksenpædagogik

Forebyg frafald, afhjælp læse- og skrivevanskeligheder og skab godt fagligt læringsudbytte, trivsel og personlig udvikling for deltagerne.

På KP designer vi forløb rettet mod undervisere, vejledere og ledere på gymnasium, VUC, FGU, akademiuddannelse, samt erhvervs- og professionsrettede uddannelser.

Vi tilrettelægger og udvikler skræddersyet kompetenceudvikling i tæt dialog med jer.

Det kan være i form af forløb med sparring, observation og støtte til udvikling af jeres praksis eller som kortere oplæg og workshops på temadage.

I kan også rekvirere skræddersyede diplom- og akademimoduler, og vi kan levere webinarer samt andre onlineformater.

FVU og OBU – uddannelse og kurser

Er du leder eller koordinator af FVU og OBU på en uddannelsesinstitution, og har du brug for hjælp til at kvalificere jeres tilbud?

KP har et stærkt fagligt miljø på området og kan kompetenceudvikle undervisere, teams og hele organisationer.

Kompetenceområder og konsulenter

Vi kan med tværfaglige konsulent- og underviserteams støtte jer i udviklingsprojekter inden for de fleste pædagogiske udfordringer.

Vi har faglig ekspertise inden for blandt andet:

Martin Hauerberg Olsen

Lektor

+45 41 89 85 45

Niels-Peder Osmundsen Hjøllund

Chefkonsulent

+45 41 89 89 56

Om kurser og oplæg i ungdoms- og voksenpædagogik

Uddannelsessystemets vejledere og undervisere møder unge og voksne med vidt forskellige uddannelses- og udviklingsbehov, læringsforudsætninger og udfordringer. Sideløbende med dette ændrer professionerne sig med nye reformer, fag og bekendtgørelseskrav.

Det kræver kompetent tilrettelæggelse af undervisning og vejledning at sikre den uddannelsessøgende det bedst mulige udbytte af sin ungdomsuddannelse, videregående uddannelse eller forberedende grunduddannelse.

Ikke to opgaver er ens, for organisationer er båret af mennesker, og mennesker er forskellige. Derfor kommer vi heller ikke med et færdigt koncept, som løser jeres udfordringer.

Vi udvikler aktiviteter og koncepter sammen med jer og møder på den måde organisationen og medarbejderne præcis der, hvor udviklingen skal begynde.

Ny læring skal hurtigt kunne omsættes til handling og generere nye løsninger, og derfor bruger vi som udgangspunkt altid konkrete cases og situationer fra jeres virkelighed i læringssituationerne.

Ikke to opgaver er ens, for organisationer er båret af mennesker, og mennesker er forskellige. Derfor kommer vi heller ikke med et færdigt koncept, som løser jeres udfordringer.

Vi udvikler aktiviteter og koncepter sammen med jer og møder på den måde organisationen og medarbejderne præcis der, hvor udviklingen skal begynde.

Ny læring skal hurtigt kunne omsættes til handling og generere nye løsninger, og derfor bruger vi som udgangspunkt altid konkrete cases og situationer fra jeres virkelighed i læringssituationerne.

Det du får helt særligt hos os er:

 • Tværprofessionelle løsninger på komplekse behov
 • Stærk implementeringsstøtte gennem træning, supervision og simulation
 • Styrket faglig ledelse og fokus på organisatorisk forankring
 • Høj ekspertise og specialisering i professionsfelterne
 • Aktuel viden fra alle KP’s forskningsfelter
 • Ekspertise i didaktik, formidling, praksislæring og forankring

Vi tilbyder bl.a. disse formater – både på medarbejder- og lederniveau:

 • Specialdesignede kurser
 • Skræddersyede diplom- og akademimoduler
 • Oplæg, foredrag og workshops
 • Teamudvikling og teamsparring
 • Coaching og skyggesparring
 • Facilitering af temadage og andre forløb
 • Webinarer og andre online formater
 • Evalueringer og analyser
 • Implementeringsstøtte gennem træning, supervision og simulation

Vi leverer rådgivning og uddannelse i tæt samarbejde med kommuner, regioner, styrelser og ministerier.

Vi samarbejder med universiteter, professionshøjskoler, erhvervsakademier, forskningsinstitutioner, konsulenthuse og fonde og inddrager ofte aktører fra praksis for at komme helt tæt på konkrete problemstillinger og målgrupper.

Interesseret i et forløb?

Det koster ikke noget at spørge om et kursus eller oplæg, som I ønsker jer.