Gå til indhold
Kursister i samtale på udendørs campusområde

Ungdoms- og voksenpædagogik

Forebyg frafald, afhjælp læse- og skrivevanskeligheder og skab godt fagligt læringsudbytte, trivsel og personlig udvikling for deltagerne.

Uddannelsessystemets vejledere og undervisere møder unge og voksne med vidt forskellige uddannelses- og udviklingsbehov, læringsforudsætninger og udfordringer. Sideløbende med dette ændrer professionerne sig med nye reformer, fag og bekendtgørelseskrav. Det kræver kompetent tilrettelæggelse af undervisning og vejledning at sikre den uddannelsessøgende det bedst mulige udbytte af sin ungdomsuddannelse, videregående uddannelse eller forberedende grunduddannelse.

På KP designer vi forløb rettet mod undervisere, vejledere og ledere på gymnasium, VUC, FGU, akademiuddannelse, samt erhvervs- og professionsrettede uddannelser. Vi hjælper bl.a. med at gøre undervisningen mere innovativ, sikre at deltagerne oplever progression i deres læringsforløb og afhjælpe barrierer for deltagelse og læring.

Vi kan med tværfaglige konsulent- og underviserteams støtte jer i udviklingsprojekter inden for de fleste pædagogiske udfordringer. Vi har faglig ekspertise inden for blandt andet:

 • Praksis- og professionsrettet undervisning
 • Trivsel, motivation og relationer
 • Supervision og kollegialt samarbejde
 • Teknologiforståelse i ungdomsuddannelserne
 • Engineering og entreprenørskab – fx som en mulighed for at arbejde konkret med bæredygtighed
 • Feedback og evaluering i undervisningen
 • Vejledning – i uddannelse, erhverv og karriere
 • Læse- og skrivevanskeligheder hos unge og voksne
 • Læse- og skrivedidaktik i ungdomsuddannelserne
 • FVU-fagene dansk og engelsk – fx afdækning, undervisningsdifferentiering og synlig læring
 • Sprogudvikling i fagene

Ikke to opgaver er ens, for organisationer er båret af mennesker, og mennesker er forskellige. Derfor kommer vi heller ikke med et færdigt koncept, som løser jeres udfordringer. Vi udvikler aktiviteter og koncepter sammen med jer og møder på den måde organisationen og medarbejderne præcis der, hvor udviklingen skal begynde. Ny læring skal hurtigt kunne omsættes til handling og generere nye løsninger, og derfor bruger vi som udgangspunkt altid konkrete cases og situationer fra jeres virkelighed i læringssituationerne.

Det du får helt særligt hos os er:

 • Tværprofessionelle løsninger på komplekse behov
 • Stærk implementeringsstøtte gennem træning, supervision og simulation
 • Styrket faglig ledelse og fokus på organisatorisk forankring
 • Høj ekspertise og specialisering i professionsfelterne
 • Aktuel viden fra alle KP’s forskningsfelter
 • Ekspertise i didaktik, formidling, praksislæring og forankring

Videreuddannelsen på Københavns Professionshøjskole tæller mere end 900 interne og eksterne undervisere og konsulenter. Vi møder jer med høj ekspertise og specialisering inden for professionsfelterne og stærke kompetencer inden for organisatorisk kompetenceudvikling, herunder projekt- og procesledelse og organisatorisk implementering.

Vi tilbyder bl.a. disse formater – både på medarbejder- og lederniveau:

 • Specialdesignede kurser
 • Skræddersyede diplom- og akademimoduler
 • Oplæg, foredrag og workshops
 • Teamudvikling og teamsparring
 • Coaching og skyggesparring
 • Facilitering af temadage og andre forløb
 • Webinarer og andre online formater
 • Evalueringer og analyser
 • Implementeringsstøtte gennem træning, supervision og simulation

Vi kommer gerne til jer, men tilbyder også at afvikle alle eller dele af et forløb i flotte kursusfaciliteter på en af vores lokaliteter.

Videreuddannelsen har hovedsæde på Tagensvej 18 i København, men tilbyder også aktiviteter på andre lokaliteter i København, Nordsjælland og på Bornholm.

Vi leverer rådgivning og uddannelse i tæt samarbejde med kommuner, regioner, styrelser og ministerier. Vi samarbejder med universiteter, professionshøjskoler, erhvervsakademier, forskningsinstitutioner, konsulenthuse og fonde og inddrager ofte aktører fra praksis for at komme helt tæt på konkrete problemstillinger og målgrupper.

Københavns Professionshøjskoles historie går langt tilbage. Den ældste uddannelse er jordemoderuddannelsen fra 1787, og mere end 60 institutioner udgør tilsammen i dag Københavns Professionshøjskole.  Med over 200 års erfaring som leverandører af effektfuld uddannelse og mange år som hovedstadsområdets største udbyder af videreuddannelse til velfærdsprofessionerne har vi høj ekspertise og specialisering i professionsfelterne og står på et solidt vidensgrundlag i vores rådgivning.

FVU og OBU – uddannelse og kurser

Er du leder eller koordinator af FVU og OBU på en uddannelsesinstitution, og har du brug for hjælp til at kvalificere jeres tilbud? KP har et stærkt fagligt miljø på området og kan kompetenceudvikle undervisere, teams og hele organisationer.

Kontakt

Vejledning, motivation og supervision:

Inger-Lise Petersen

Lektor

+45 41 89 86 35

Relationer, konflikthåndtering og low arousal:

Rasmus Anker Bendtsen

Chefkonsulent

+45 41 89 81 73

Skriftsprogsundervisning og FVU-fag:

Martin Hauerberg Olsen

Lektor

+45 41 89 85 45

Didaktik, praksis- og professionsrettet undervisning, feedback og evaluering:

Leon Dalgas Jensen

Lektor

+45 41 89 72 98

Teknologi, innovation og engineering:

Morten Velsing Nielsen

Specialkonsulent

+45 51 38 06 47

Professionelle læringsfællesskaber:

Morten Velsing Nielsen

Specialkonsulent

+45 51 38 06 47

Sprogudvikling og dansk som andetsprog:

Mette Ginman

Lektor

+45 41 89 71 63